Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

IAKO JE PREDMET PROGLAŠEN HITNIM: Tužba aktivista za Doljanku zaboravljena u ladicama Kantonalnog suda

U januaru 2019. godine predsjednik suda Vladimir Špoljarić potpisuje rješenje kojim se ovaj predmet proglašava hitnim. Do danas, ipak, ovaj “hitni” slučaj nije došao na red za rješavanje

Dok javnost svjedoči uništavanju rijeke Doljanke kod Jablanice, “zahvaljujući” izgradnji mini hidroelektrana, treba podsjetiti da je okolinsku dozvolu za izgradnju izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma na čelu sa SBB-ovom ministricom Editom Đapo. Pokušavajući da spriječe ovu ekološku katastrofu, aktivisti udruženja Za Doljanku pokrenuli su upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, tražeći poništavanje dozvole za izgradnju hidroelektrane Zlate jačine 4,52 MW kompanije EkoVat iz Jablanice.

U januaru 2019. godine predsjednik suda Vladimir Špoljarić potpisuje rješenje kojim se ovaj predmet proglašava hitnim. Do danas, ipak, ovaj “hitni” slučaj nije došao na red za rješavanje u Kantonalnom sudu. Ako, i dok dođe, hidroelektrana će vjerovatno već biti i puštena u pogon.

U Kantonalnom sudu u Sarajevu kažu kako je ova institucija opterećena brojnim predmetima, te da nakon završene pripremne faze “ovaj spis čeka na rješavanje”.

Da apsur bude veći, rijeka Doljanka i okolni pejzaž u dokumentima Federalnog ministarstva spominju se kao prirodno bogatstvo i područje koje bi trebalo zaštititi.

Jesu li vijećnici prevareni

U okolinskoj dozvoli za izgradnju mHe na Doljanki navode se negativni uticaji i to – sječa šume i uklanjanje vegetacije, zamućenje vodotoka i poremećaj režima toka vode, mogući negativan uticaj na tlo, onečišćenje vodotoka, poremećaji staništa vodenih ekosistema, i uništavanje živih organizama u njemu:

– Ne treba isključiti ni moguću incidentnu situaciju izlijevanja ulja i goriva iz gradilišne mehanizacije, koja može dovesti do onečišćenja vode i tla, te šteta po riblji fond i druge akvatične organizme. Do zagađenja vodotoka zauljenim vodama može doći sa područja smještaja mehanizacije, kao i zagađivanja otpadnim vodama fekalnog porijekla sa područja smještaja radnika – navodi se u dozvoli Ministarstva.

Tužbu za poništenje dozvole aktivistu su podnijeli zbog kršenja Zakona o upravnom postupku FBiH i Zakona o zaštiti okoliša FBiH. Nije im omogućeno učestvovanje u postupku donošenja rješenja, a bili su zainteresovana strana. Također, uskraćeno im je pravo na zdrav i ekološki prihvatljiv okoliš. Ministarstvo je, navodi se u tužbi, moralo osigurati učešće svih zainteresovanih strana i javnosti u procjeni uticaja na okoliš.

Odgovornost Općine Jablanica

U 2017. godini Općina Jablanica napravit će dva važna koraka kako bi se omogućila izgradnja mHE. Prvo će izmijeniti prostorni plan Općine Jablanica, čime će se stvoriti uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti. Zatim će, u decembru 2017. godine, a na prijedlog firme Eko-Vat izgradnju hidroelektrane Zlate proglasiti javnim interesom! Javni interes je bilo nužno proglasiti jer dio mještana kroz čije je parcele prolazila predviđena trasa radova nije želio prodati svoja imanja. Zbog toga je naknadno promijenjena i trasa izgradnje i ona sada ide koritom rijeke Doljanke u dužini jednog kilometra.

U svom komentaru izvršna direktorica Aarhus centra Emina Veljović za Žurnal je ranije rekla da je procedura izdavanja dozvola, iako prati zakonske procedure, bila urađena pro forme.

Podsjećajući da je mijenjana jačina hidroelektrana kao i trasa cjevovoda, ona navodi da se izmjenom lokacije i jačine mijenja i mjerenje ekološki prihvatljivog protoka. Studija nije dala dovoljno informacija o tome kakav će uticaj ove izmjene imati na protok rijeke, floru i faunu:

– Može se zaključiti da je došlo do značajnijih propusta prilikom izdavanja Okolinske dozvole, a na osnovu koje je investitor zatim, u  relativno kratkom periodu pribavio i urbanističku saglasnost od Službe za upravu za prostorno  uređenje, građenje, zaštitu okoline i stambeno-komunalne poslove Općine Jablanica. Također,  vezano za samu izmjenu trase, na način da se mijenjaju katastarske parcele navedene u  Rješenju Okolinske dozvole od 12.07.2017. Federalnog  ministarstva okoliša i turizma, tako da se trasa spušta u korito rijeke Doljanke u dužini više od 1000 m, krše se odredbe Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine HNK,” broj 4/2004 i 4/2014), naročito člana 55. pomenutog zakona, odnosno čl. 55. stava (5) a prema kojem urbanistička saglasnost, između ostalog, treba da sadrži “….nalaz o geotehničkom  ispitivanju tla (gdje) je to potrebno,” kao i odredbe Zakona o građenju HNK (“Službene novine HNK,” broj 4/13), naročito u pogledu čl. 4. i čl. 7. – navodi.

Žurnal je do sada detaljno pisao o izgradnji mHe na Doljanki:

https://zurnal.info/novost/22055/opcina-jablanica-odobrila-unistenje-kanjona-doljanke-svog-prirodnog-bogatstva

https://zurnal.info/novost/22066/unistavanje-doljanke-i-okolisa-napreduje-po-planu

https://zurnal.info/novost/22152/zavrsava-se-polaganje-cijevi-u-korito-rijeke-doljanke

https://zurnal.info/novost/22269/kap-pravde-za-doljanku

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije