Podsjećanja

II 2021.: Svi apsurdi funkcionisanja BiH – Entitetska ministrica, na zasjedanju Skupštine potvrdila da lokalna deponija funkcioniše nezakonito i… nikom ništa?

Jedino što od ministrice nismo čuli jeste ono najvažnije – kako je moguće da ilegalna deponija funkcioniše u okviru zvaničnih institucija i njihovih preduzeća, zašto za to nadležne institucije nisu izvšile njeno zatvaranje i zašto niko nije odgovarao za kršenje zakona, uključujući i odgovornost za tolerisanje i nesankcionisanje kršenja zakona. (U redovnoj nedjeljnoj rubrici Podsjećanja, na portalu Antikorupcija, tekst iz februara 2021.)

Apsurdima u priči o deponiji na Krupačkim stijenama, izgleda, nema kraja.

Najprije neformalna grupa građana iz odgovora na jedan zahtjev upućen Vladi sazna da deponija najmanje dvije godine radi bez ekološke dozvole.

Zatim, nakon što ta gupa građana („Stop nelegalnom odlaganju otpada na Krupačkim stijenama“) upozori javnost na tu činjenicu, direktor zatvori deponiju, ali ne zbog toga što krši zakone i predstavlja ekološku i zdravstvenu prijetnju stanovništvu, nego “zbog pritiska medija i nezadovoljstva nekolicine(!) građana”.

Potom inspekcija kojoj je posao da zatvori deponiju koja radi bez neophodnih dozvola i za koju direktor tvrdi da je deponiju i zatvorio na njenu preporuku, demantuje vijest da je postupila u skladu sa zakonom i potrebom zaštite stanovništva. I ustvrdi da ona sa zatvaranjem deponije nema ništa.

U nastavku mediji otkriju da “zatvorena” deponija uopšte nije zatvorena. I da kamioni sa smećem voze kao što su i vozili i istovaraju smeće kao što su i istovarali.

Dodatno, deponija koja sama po sebi predstavlja potencijalnu ekološku katastrofu se, nakon operetnog  zatvaranja, otvori s obrazloženjem da se na taj način sprječava ekološka kaastrofa u okolnim opštinama koje na nju dovoze svoje smeće.

I konačno, najsvježiji apsurd – na sjednici najviše zakonodavne vlasti Republike Srpske, ministrica najviše izvršne vlasti Republike Srpske, potvrdi da se u slučaju pomenute deponije, u jednoj lokalnoj zajednici Republike Srpske, radi o kršenju zakona i… nikom ništa. Ne reaguju ni policija, ni tužilaštva, ni lokalne vlasti, niti Vlada i Narodna Skupština.

09.02., na prvom danu zasjedanja 14. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, u okviru “Aktuelnog časa”, tj. vremena predviđenog za poslanička pitanja (i odgovore Vlade na njih), narodni poslanik Miroslav Vujičić postavio je pitanje ministrici prostornog uređenja, građevinarsta i ekologije Srebrenki Golić u vezi sa deponijom Krupačke stijene, šta su uradili po pitanju prijava građana.

Ministrica je, u odgovoru na pitanje poslanika, rekla da je to dugogodišnji problem, da je JKP Trnovo 2018. podnijelo zahtjev za izdavanje ekološke dozvole ali da je taj zahtjev odbijen. Napomenula je da nije izrađen ni elaborat sa programom mjera. I da je ta deponija ilegalna, jer ne posjeduje ni ekološku dozvolu ni program mjera. Dodavši da deponija mora ići na proces prilagođavanja (šta god to značilo).

Spomenula je i da se dovozio i otpad sa područja Mostara zbog čega su, iz Ministarstva, poslali sve inspekcijske organe, koji su izvršili nadzor, te, izrekli naredbe i set mjera da se problem riješi i da se uradi uzorkovanje. Po njenim riječima, dogovoreno je i međuentitetsko tijelo, koje treba da uključi i inspekciju sa područja Federacije, da se ispita taj otpad koji je dolazio iz Federacije.

Jedino što od ministrice nismo čuli jeste ono najvažnije – kako je moguće da ilegalna deponija funkcioniše u okviru zvaničnih institucija i njihovih preduzeća, zašto za to nadležne institucije nisu izvšile njeno zatvaranje i zašto niko nije odgovarao za kršenje zakona, uključujući i odgovornost za tolerisanje i nesankcionisanje kršenja zakona.

Pravna država ne poznaje izuzetke i selektivno sankcionisanje kršenja zakona. A odgovorna, demokratska vlast, koja radi u interesu svojih građana, na situacije slične ovima reaguje ostavkama “iz moralnih razloga”.

No, da li je govoriti o moralnoj odgovornosti, našim političarima, samo još jedan apsurd?

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije