Podsjećanja

II 2022.: Fakultet „po glavi stanovnika“ u Brčko distriktu

„U razgovoru sa građanima ističemo da je naš stav da je ovoliki broj visokoškolskih ustanova, na 83 hiljade stanovnika koliko ih prema popisu zvanično ima u Distriktu, prevelik.“, navode iz grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ (U rubrici Podsjećanja, tekst iz februara 2021.)

Objava istraživanja neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“ da u Brčko distriktu djeluju četiri Univerziteta sa 23 fakulteta, jedna Visoka škola i tri dislocirana odjeljenja Univerziteta iz Mostara, Istočnog Sarajeva i Sarajeva, zainteresovala je građane ove administrativne jedinice u BiH.

Posebno nakon informacija da su nakon decenije rada u Državni registar BiH upisani Evropski i Internacionalni univerzitet, koji su se pridružili do tada jedinoj, prošle godine u julu akreditovanoj, Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA.

Kako bi i direktno, u razgovorima sa Brčacima, upoznali ih sa provedenim istraživanjem i trenutnim stanjem kada je visoko obrazovanje Distrita u pitanju, te, čuli i njihove reakcije, aktivisti Grupe ovih dana na prostoru Brčko distrikta vrše podjelu promotivnog materijala.

„Te tri visokoškolske ustanove su jedino institucionalno akreditovane, a nastojaćemo da utvrdimo šta je sa ostalima, odnosno da precizno utvrdimo njihov status kod Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. To su organizacione jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo i Sveučilišta Mostar, a formalno u registru Vlade distrikta su još dva fakulteta Univerziteta Sarajevo. Takođe i Univerzitet „Privredna akademija“, koji sa tri fakulteta posjeduje rješenje i odobrenje za rad brčanskog Odjela za obrazovanje od 22.10.2020. godine. Međutim, u njemu je odredba da to rješenje automatski ne znači da su akreditovani kod HEA BiH, tako i da nije upisan u Državni registar BiH – kažu brčanski aktivisti, koji provode kampanju za unaprjeđenje transparentnosti brčanskog visokog obrazovanja.

Aktivisti su sačinili i mapu visokoškolskih ustanova u Distriktu, koju planiraju promovisati na prigodan način putem bilborda, postera i web banera.

„U razgovoru sa građanima ističemo da je naš stav da je ovoliki broj visokoškolskih ustanova, na 83 hiljade stanovnika koliko ih prema popisu zvanično ima u Distriktu, prevelik.“, navode iz grupe „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, dodajući:

„Za sada se bavimo ispunjavanjem obaveza da se VŠU institucionalno akredituju ukoliko ispunjavaju uslove, a u narednoj fazi u planu je bavljenje i kvalitetom studiranja, odnosno akreditovanjem studijskih programa“.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije