Podsjećanja

II 2023.: Da li su u Brčko distriktu visokoškolske ustanove reketirane za dobijanje dozvola za rad i akreditaciju? – Vlasnici se žale, postoji i cjenovnik, ali niko ne želi javno govoriti o tome.

Iz neformalne grupe građana „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome u Brčko distriktu“ ukazuju da su, unazad dvije godine rada u Distriktu, dobijali nezvanične tvrdnje iz pojedinih visokoškolskih ustanova da su predmet reketiranja i da su čak i plaćale određenim interesnim grupama 100.000 KM za dobijanje licence, odnosno dozvole za rad, a 200.000 KM za akreditaciju. (U rubrici Podsjećanja, portala Antikorupcija, tekst iz februara 2023.)

U ovoj sedmici (07.02.2023.) Vlada Brčko distrikta izdala je licencu kao dozvolu za rad Univerzitetu Privredna akademiji u Brčko distriktu BiH, čime joj je konačno dozvoljeno da legalno upisuje studente na tri ciklusa studija na Poslovni i pravni fakultet, Fakultet tehničkih nauka i Pedagoški fakultet. Ovome je prethodilo osnivanje Komisije za razmatranje zahtjeva i davanje stručnog mišljenja o opravdanosti osnivanja visokoškolske ustanove po zahtjevu za osnivanje, podnesenom Odjeljenju za obrazovanje.

Ovim će Privredna akademija biti deveta upisana visokoškolska ustanova u Registar Odjeljenja za obrazovanje, odnosno Pododjeljenja za visoko obrazovanje. Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome u Brčko distriktu“, sa sjedištem u Distriktu je Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija EMPIRICA, Evropski Univerzitet Brčko distrikt BiH sa šest, Internacionalni Univerzitet Brčko distrikt BiH sa sedam i Univerzitet Privredna akademija u Brčko distriktu sa tri fakulteta. Dislocirano odjeljenje Univerziteta u Sarajevu ima registrovana četiri fakulteta, Ekonomski fakultet Brčko je organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Odjeljenje univerziteta za poslovni inžinjering i menadžment Banja Luka u Brčko distriktu BiH ima sedam fakulteta, Dislocirano odjeljenje Brčko Nezavisni univerzitet u Banja Luci upisuje studente na sedam fakulteta, dok je Odsjek Odnosi s javnošću dislocirano odjeljenje Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

„Činjenice su da se studenti u Brčko distriktu upisuju na osam Univerziteta sa 39 fakulteta i jednu visoku školu, što je za jedinicu lokalne samouprave sa 83 hiljade stanovnika previše. Mislimo i da Odjeljenje za obrazovanje nema detaljan uvid niti kontrolu nad sistemom visokog obrazovanja u Distriktu, što su nam i priznali, sa obrazloženjem da se oni bave prevashodno stipendiranjem studenata. Da im je i Registar koji vode pri Pododjeljenju za visoko obrazovanje nepouzdan govori i činjenica da smo utvrdili da registrovana četiri fakulteta Dislociranog odjeljenja Univerziteta u Sarajevu već godinama nisu u funkciji, što su nam juče (09.02.2023.) i zvanično potvrdili na naš upit iz Univerziteta u Sarajevu” – informacije su iz neformalne grupe građana „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome u Brčko distriktu“, precizirajući da je odgovor dobijen iz Sarajeva da je to Dislocirano odjeljenje u Brčko distriktu “u procesu gašenja”.

Iz ove neformalne grupe građana ukazuju da su, unazad dvije godine rada u Distriktu, dobijali, nezvanične, tvrdnje iz pojedinih visokoškolskih ustanova da su predmet reketiranja i da su čak i plaćale određenim interesnim grupama 100.000 KM za dobijanje licence, odnosno dozvole za rad, a 200.000 KM za akreditaciju.

“Svjesni smo da je takve tvrdnje teško dokazati, kao i one da se u Brčkom odvijala i otvorena kupovina diploma i da ima diplomanata koji praktično „ni knjigu nisu otvorili“, a stekli su diplomu i akademsko zvanje. Bavili smo se i ukazivali na činjenice da se pojedine visokoškolske ustanove u Brčkom nalaze u prostorijama kao što su bivši kafići, u par  kancelarija u bivšem Domu vojske u kojem nemaju niti jednu učionicu, objektima u vlasništvu vjerskih zajednica, koje su ranije korištene za obuku radioamatera, planiranim čak za zabavište, pa su toaleti u tim objektima sa manjim wc šoljama, predviđenim za djecu i isto tako malim stepenicama u objektu. Jedan Univerzitet je osnovan u zgradi bivšeg šefa policije u Brčko distriktu, gdje još nije bio završen ni razvod elektro kablova, niti su prostorije u potpunosti omalterisane, a dobili su dozvolu za rad. Takođe, jedan Univerzite sa šest fakulteta je u proizvodnoj hali u dijelu grada gdje uopšte nije predvidjeno obrazovanje prema urbanističkom planu grada“ – dio je istraživanja u posjedu ove neformalne grupe građana.

Kao poseban slučaj ističu posljednju visokoškolsku ustanovu koja je ove nedjelje obezbijedila dozvolu za rad, a time i početnu akreditaciju – Univerzitet „Privredna akademija“ – kojoj je prethodno brčansko Odjeljenje za obrazovanje odbilo dati licencu.

“Prema našim saznanjima razlog za odbijanje bio je u prostornim problemima, koji su čisto formalne prirode, jer se objekat sa čak 5200 m2 površine, u koji su smješteni, vodi kao “pekara”. Navodno zapelo je oko obaveze da Univerzitet mora obezbijediti parking u vlasništvu, a sporno je da li je postojeći u njihovom ili vlasništvu Grada. Zanima nas kako je ovaj problem zapravo riješen i da li je u ovom slučaju bilo reketiranja osnivača, odnosno vlasnika, što je vjerovatno ono što nikada neće biti dokazano, ali će sumnje ostati” – navode aktivisti pomenute grupe.

Zvanično, razlozi koji su navedeni u odgovoru iz Odjeljenja za obrazovanje prethodnom odbijanju je da ovaj Univerzitet nije upisan u registar jer mu nije izdata dozvola za rad, a na osnovu mišljenja Komisije za licenciranje, te u skladu sa odredbom člana 36 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu, Pravilnikom o postupku licenciranja visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu i Standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Brčko distrikta.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije