Građanski aktivizam

Ilegalna sječa šuma na području Općine Prozor-Rama se nastavlja

Slučaj masovne, nekažnjene pljačke šumskog bogatstva po BiH - koja se po nekim izvorima mjeri milijardama konvertibilnih maraka - jedan je od najočitijih pokazatelja postojanja sistemske korupcije u BiH i umješanosti vladajućih stranaka u ovaj kriminal. Nepostojanje adekvatne (ili nikakve) zakonske regulative dovodi čak i do sukoba oko teritorija i nadležnosti, kao u slučaju o kome je informaciju objavio Aarhus centar u BiH, a koju u nastavku prenosimo u cjelosti.

Općina Prozor – Rama je 7. marta od Javnog poduzeća Šumsko gospodarskog društva “Šume Hercegovačko neretvanske” d.o.o. Mostar zaprimila planove gospodarenja u šumama u takozvanim šumsko gospodarskim područjima “Srednje neretvansko” i “Šume na kršu”.

Uvidom u dokumentaciju vidljivo je da se dio u šumama u kojima se planira sječa nalazi na području općine Prozor-Rama te da su te šume u vlasništvu države BiH.

Načelnik Općine Prozor-Rama obratio se Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovime sa dopisom da se poduzmu mjere za zaštitu imovine države BiH, te da se zaštite šume u vlasništvu države BiH od nedozvoljene i nezakonite sječe. Ukoliko se mjere ne poduzmu, općina Prozor-Rama poduzeti će sve potrebe akcije sa ciljem očuvanja okoliša, uključujući i upoznavanje nadležnih tužilaštava i infomisanjem medija o ovoj problematici.

Napominjemo: Javno poduzeće Šumsko-gospodarsko društvo „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar posluje u uvjetima bez donesenog Zakona o šumama, usvojenih šumskogospodarskih osnova i bez adekvatnog pravnog uporišta kojim bi se prenijele ovlasti za obavljanje poslova gospodarenja državnim šumama.

Kako bi zaustavili ilegnalne radnje, mještani ovog područja pokrenuti će inicijativu u cilju donošenja Zakona o šumama ovog kantona/županije kako bi zaustavili nelegalne sječe i krađe šuma na području cijele Županije/Kantona, a posebno na području općine Prozor-Rama i sankcionisanjem odgovornih za izvršene krađe šuma i za nečuvanje šuma od strane odgovornih institucija i pojedinaca.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije