Komentari i analize

INFORMATIČKI RAZVOJ ELEKTROPRIVREDE BIH: Firme iz Beograda i Zagreba zaradile milione na neobavljenom poslu

Desetine miliona maraka budžetskog novca namijenjenog razvoju IT sektora odlazi izvan BiH. Skupo plaćeni poslovi ne budu realizovani do kraja, a nadležna tužilaštva sve prepuštaju zaboravu, kao na primjeru iz Elektroprivrede BiH.

Ubrzana reakcija tužilaštva u slučaju kupnje respiratora izolovan je primjer kada su u pitanju javne nabavke. Moguće da je korupciju u ovoj oblasti teško dokazati, ali bez obzira o kojem je sektoru riječ, do predmeta istrage može se doći gotovo nasumičnim izborom. Zbog sveprisutne informatizacije javnih preduzeća i institucija, IT sektor je izuzetno profitabilan. Jednom dobijeni posao garantuje dugogodišnji profit ne samo za instaliranje, nego još više za održavanje IT sistema, jer je teško spoznati parametre na osnovu koje se određuje cijena. Na taj način se otvara prostor za precijenjenu vrijednost.

Žurnal je više puta pisao o IT kompanijama koje su svoj poslovni put počele, a dobrim dijelom i nastavile zahvaljujući političarima koji im direktno ili indirektno omogućavaju višemilionske poslove. Pri tome, najveći dio „kolača“ u IT sektoru ostvarile su firme kojima je sjedište u Beogradu i(li) Zagrebu.

Jedna od tužilaštava započeta a nikada završena istraga jeste uloga kompanije SAP West Balkans sa sjedištem u Beogradu i njenog poslovnog partnera iz Zagreba firme B4B u dobijanju statusa ekskluzivnog dobavljača instalacije i održavanja SAP sistema. Ovaj sistem podrazumijeva bazu podataka i pomaže praćenju poslovanja preduzeća.

Većina krajnjih SAP korisnika jesu državna ili entitetska javna preduzeća, poput Elektroprenosa BiH, tri Elektroprivrede, telekom operatera, sve do sarajevskog Kliničkog centra ili JU Apoteke Sarajevo. Da bi korisnici mogli koristiti ove programe potrebno je da redovno obnavljaju odnosno kupuju licence.

Žurnal je već pisao o načinu na koji je firma  B4B dobila posao u Elektroprenosu BiH uključujući korespodenciju koja se odvijala između direktora kompanije SAP West Balkans Vladimira Popovića, Vojislava Genića,  direktora zagrebačkog B4B Mate Čatića i drugih aktera.

Beogradski SAP West Balkans je izdavajući praktično lažne potvrde da samo B4B ima pravo prodaje SAP licenci sa održavanjem, omogućila ovoj firmi povlašteni status, što rezultira da od 24 raspisana tendera u periodu od 2011. do 2014 godine pobijedi na svim! Pri tome  je, zaobilaženjem Zakona o javnim nabavkama, omogućeno da sve naplaćuje znatno skuplje, kako je Žurnal već pisao navodeći primjer Elektroprivrede BiH.

Elektroprivreda BiH je prema njihovim podacima, u periodu od 2008. do 2018. godine za razvoj IT sektora potrošila nešto više od 60 miliona maraka, od čega je samo za SAP licence izdvojeno oko 5,7 miliona maraka.

Usluge održavanja trebao je obavljati B4B, naglašavamo trebao, jer održavanje od početka 2015. godine – ne postoji!? Ukratko, nakon odlaska sa mjesta generalnog direktora, SDP-ovog kadra, Elvedina Grabovice, nova uprava Elektroprivrede BiH je prestala plaćati troškove održavanja SAP sistema.

Znakovito, najviše novca za IT sektor, i to nije karakteristika samo za Elektroprivredu BiH, je potrošeno u vrijeme dok je u vlasti na nivou Federacije aktivno učestvovao SDP. Upravo je ovaj sektor bio preferencija tadašnjeg predsjednika ove stranke Zlatka Lagumdžije, o čemu je Žurnal pisao.

U raspolaganju navedenom sumom za IT razvoj, ali i sklapanju neizvršenih poslova sa B4B, najveću ulogu ima tadašnji  rukovodilac IKT sektora EP BiH Džemo Borovina, kadar SBB-a, što ga nije sprečavalo za dobre relacije i sa SDP-om, dok je to bilo korisno.

Žurnal je pisao kako nikada nije urađena tzv lokalizacija sistema iako je to iz Beograda obećano više puta. Tako je u direktnoj komunikaciji Džeme Borovine i vlasnika firme B4B Mate Čatića dogovaran sadržaj pisma kojeg će direktor “SAP West Balkans” Vladimir Popović uputiti upravi Elektroprivrede sa nikada ispunjenim obećanjem da će uraditi lokalnu verziju SAP sistema.

Žurnal je u posjedu zapisnika sastanka kojeg su članovi uprave Elektroprivrede BiH imali sa predstavnicima SAP West Balkans iz Beograda održanog maja 2017. godine o pitanju održavanja licenci. U to je vrijeme zahtjevano da Elektroprivreda BiH plati retroaktivno održavanje SAP sistema! Pri tome, cijena te usluge je 22% od cijene softvera. Dakle EP BiH bi toliko trebala platiti za svaku godinu (ne)održavanja SAP sistema!?

Sve se kao i obično završilo na obećanjima iz Beograda da će lokalizacija biti izvršena, što najavljuju od 2011. godine, i ucjenama da se prethodno plati održavanje licenci za prethodne godine, koje ponovimo nije ni obavljano!?

Jedina je razlika što u međusobnoj komunikaciji niko više ne navodi firmu B4B, koja pak i dalje uspješno posluje sa Elektroprivredom HZHB, Elektroprenosom BiH te KCUS-om.

izvor: akta.ba

Radnje iz prethodnog perioda su uredno “očišćene”. Uzaludno potrošeni milioni javnog novca su za nadležne uobičajena stvar.  Sve prezentovano u Žurnalovim tekstovima i još mnogo toga više, odavno posjeduje i nadležno tužilaštvo.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije