Građanski aktivizam

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene”: “Ne želimo da se ključna pitanja, poput Ustava, Izbornog zakona i pregovora, raspravljaju iza zatvorenih vrata i budu ekskluzivno pravo nekoliko političara.”

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene”, neformalna grupa koja okuplja 35 organizacija civilnog društva i aktivista/kinja koji kontinuirano rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava i koja je kreirala dokument pod nazivom ,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive’’, zalažući se za Ustav BiH koji će osigurati veću zaštitu ljudskih prava i sloboda, sa posebnim fokusom na rodnu perspektivu, povodom aktuelnog iščekivanja mogućnosti otvaranja pregovore o punopravnom članstvu BiH u Evropskoj uniji, objavila je saopštenje za javnost, koje prenosimo u cjelosti. 

Bosna i Hercegovina je dobila priliku da krajem marta ove godine otvori pregovore o punopravnom članstvu u Europskoj uniji ukoliko pokaže nepredak u ispunjavanju 14 klučnih prioriteta.

Među ključnim prioritetima ističe se četvrti prioritet koji zahtijeva ustavne promjene kako bi se unaprijedio institucionalni okvir Bosne i Hercegovine. Također, naglašava se deveti prioritet, čiji je cilj jačanje zaštite prava svih građana/ki, sa posebnim naglaskom na provedbu zakona o nediskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti.

Otvaranje pristupnih pregovora sa EU će biti prilika da se čuju ženski glasovi i da se njihove potrebe i perspektive uzmu u obzir prilikom donošenja odluka koje će oblikovati budućnost Bosne i Hercegovine. Učešće žena u ovim procesima osigurava da se politike i strategije razvijaju na način koji promoviše rodnu ravnopravnost, socijalnu pravdu i održivi razvoj.

Članice Inicijative Građanke za ustavne promjene smatraju da je neophodno uključivanje žena u sve reformske procese, uključujući i procese ustavnih promjena.

Pozivamo sve relevantne institucije, političke stranke i društvene aktere da osiguraju aktivno učešće žena u svim reformskim procesima, te da se posveti pažnja stvaranju inkluzivnih mehanizama i političkih procesa koji će omogućiti da ženski glasovi budu adekvatno zastupljeni.

Uvjerene smo da će inkluzivni pristup u pristupnim pregovorima doprinijeti jačanju demokratskih institucija, promociji ljudskih prava i osnaživanju cjelokupnog društva.

Takođe, smatramo da se prije izmjene Izbornog zakona trebaju pokrenuti ustavne promjene na način da budu inkluzivne i transparentene, te naša inicijativa kao i sve ostale građanske inicijative i prijedlozi budu uključeni u diskusiju u procesu ustavnih reformi.

Želimo da Bosna i Hercegovina postane dio Evropske Unije, ali i država koja odražava interese i potrebe svih svojih građanki i građana. Naša vizija je država u kojoj svi/e uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti. Ne želimo da se ključna pitanja, poput Ustava, Izbornog zakona i pregovora, raspravljaju iza zatvorenih vrata i budu ekskluzivno pravo nekoliko političara. Vjerujemo da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj onih mogu pružiti konstruktivna rješenja koja će koristiti svim građanima i građankama.

Podsjećamo da smo kreirale amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine te da se prije svega zalažemo za: upotrebu rodno – odgovornog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i spolne ravnopravnosti, proširenje postojećeg Kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu, veća sudska i pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda i princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme.

ODBIJAMO DA BUDEMO ISKLJUČENE!

 Želimo da budemo aktivno uključene u procese odlučivanja koji oblikuju budućnost naše države.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije