Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

“Za Doljanku” – Inicijativa protiv izgradnje MHE Zlate, na rijeci Doljanki, u općini Jablanica

Udruženje građana „Za Doljanku“ je sastavljeno od mještana okolnih naselja koji su pokrenuli inicijativu za zaustavljanje radova na izgradnji i puštanja u rad minihidroelektrane Zlate, na rijeci Doljanki, u općini Jablanica.

Prilikom ishodovanja potrebne dokumentacije za izgradnju MHE Zlate prekršen je cijeli niz propisa čime je lokalna vlast pogodovala investitoru.

Firma „Eko Vat“ d.o.o pokrenula je izgradnju mini hidroelektrane na rijeci Doljanki, te iako time dolazi do ozbiljnog  narušavanja životne sredine nadležne institucije izdale su sve potrebne dozvole da se radovi nastave. Cijeli proces nije transparentan, te krši različite zakone.

Iako je mještanima Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH, Statutom Općine Jablanica i Statutom MZ Jablanica II zagarantovano pravo da budu konsultovani i odlučuju o donošenju budžeta i plana općine, do ovoga nije došlo, jer Savjet MZ nije organizirao Zbor građana.

Također, Doljanka predstavlja prirodno mrijestilište, a prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu na takvim rijekama zabranjena je izgradnja MHE.

Kada su pokrenute inicijative građana za zaustavljanje izgradnje MHE, potaknuti činjenicom da zbor građana nije pitan za mišljenje prilikom ishodovanja suglasnosti za izdavanje okolišne dozvole, te da izmjenom prostornog plana postoje sumnje u pogodovanju investitoru, Općinsko vijeće Jablanice donijelo je Odluku kojom izbacuju obavezu da građani moraju biti konsultovani u ovakvim procesima.

Organizovani građani svoju borbu nastavili su pred sudovima, gdje su podnijeli više krivičnih prijava.

Dodatno je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potvrdilo brojne uočene nepravilnosti u postupku izdavanja prethodne vodne saglasnosti i vodne saglasnosti za izgradnju male hidroelektrane “Zlate”.

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, i sudom u Mostaru u toku su dva sudska spora.

Trenutni cilj udruženja “Za Doljanku” je zaustaviti izdavanje upotrebne dozvole za rad mini hidroelektrane Zlate, dok se ne završe pokrenuti sudski postupci.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije