Građanski aktivizam

Inspekcija amnestirala odgovorne za istresanje građevinskog otpada u rijeku Bosnu kod Doboja?

Na izvještaj Inspektorata RS reagovali su iz CHP, ocijenivši ga kao površan i neadekvatan učinjenom od strane dobojskog preduzeća, te da se u odgovoru ne pominje izricanje bilo kakvih kazni za odgovorne.

Gotovo pet mjeseci trebalo je Inspektoratu Republike Srpske da odgovori šta su preduzeli po prijavi neformalne grupe građana „Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u slivu rijeke Bosne“ i Centra za humanu politiku (CHP) za odlaganje otpada na vodnom području i koritu rijeke Bosne kod Doboja.

Aktivisti NGG su prijavili u oktobru da je u dane vikenda istresena velika količina otpada, konkretnije građevinskog “šuta”, a prema tvrdnjama građana sa tog područja radilo se o dovoženju otpada nakon rušenja bivšeg trgovačkog centra “Izbor” u Doboju. U prijavi su naveli da je istresanje otpada i na taj način sužavanje korita za svaku osudu, te su tražili hitnu intervenciju inspekcijskih organa, dostavljajući video i foto dokumentaciju, ne samo nakon završenog posla, već i tokom izvođenja tih radova, odnosno istresanja otpada.

Krivičnu prijavu naknadno je podnio i CHP, a odgovor je prošle sedmice dobijen od Vodne inspekcije Inspektorata RS, u kojem je navedeno da je prvi izlazak na teren inspekcija imala u oktobru po dobijanju prijave. U odgovoru je preduzeće „Limunkop“ iz Doboja označeno odgovornim za taj ekološki incident.

“Pregledom je tada utvrđeno da se na desnoj obali rijeke Bosne, nedaleko od gradskog mosta prema željezničkoj stanici, uzvodno, odlaže građevinski otpad. Izvjesna količina otpada bila je odložena na obali dužine 150 metara. Pristup mjestu građevinskom mehanizacijom (kamionima) i istresanje otpada jedino je bilo moguće sa površina odnosno poslovnog prostora (kruga) koje koristi privredni subjekt  “Limunkop” d.o.o. Doboj. Otpad se odlagao obalom rijeke u granicama ovih površina” – naveo je Republički vodni inspektor Sretko Klječanin u svom izvještaju.

Takođe, naveo je da je tom preduzeću naloženo da obustavi daljne odlaganje otpada, te da u roku od 30 dana ukloni sav deponovani otpad. Prema izvještaju inspektora obaviješten je sa foto dokazima od strane “Lumunkopa” da su postupili po nalogu, u što se, kako navodi, uvjerio ponovnim izlaskom na teren 9.12.2022. godine.

Nakon Krivične prijave CHP inspektor je naveo da je 6.3.2023. godine pregledom lokacije utvrdio da je stanje poslije kontrole izvršenja rješenja ostalo nepromjenjeno, odnosno da nije zapaženo vršenje ponovnih nedozvoljenih radnji na tom dijelu korita rijeke Bosne.

Na izvještaj Inspektorata RS reagovali su iz CHP, ocijenivši ga kao površan i neadekvatan učinjenom od strane dobojskog preduzeća, te da se u odgovoru ne pominje izricanje bilo kakvih kazni za odgovorne.

“Danas (16.3.2023.) godine ćemo dostaviti dopunjenu Krivičnu prijavu sa svim dokazima koji će negirati izvještaj inspektora, koji tvrdi da je stanje na terenu sanirano, jer se u samom koritu rijeke Bosne, kao i na obali nalaze još ostaci deponovanog materijala. Podnijeli smo ranije krivičnu prijavu i zbog građevinskih radova koje je u neposrednoj blizini mjesta ekocida izvodilo upravo to preduzeće”, kaže predsjednik CHP Momir Dejanović.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije