Komentari i analize

Prevarom do dozvola za rad mini-hidroelektrane

Portal Eho.ba konstatuje: Potvrđene su sve naše tvrdnje da je Ljubomir Mrda, stvarni vlasnik MHE, falsifikovao dokumentaciju oko izgradnje “Miljacke” i prevarom došao do upotrebne, vodne i ekološke dozvole... Nesporno je da je Rješenjem inspektorata potvrđeno da elektranu treba skinuti sa mreže, jer nelegalno proizvodi struju, zato što nema Upotrebnu dozvolu u skladu sa izvedenim stanjem i ugrađenom opremom.

Ljubomir Mrda, jedan od tajkuna Milorada Dodika, nalazi se na sve tanjem ledu zbog svojih nezakonitih poslova. Još jedna institucija RS utvrdila je da su njegovi postupci tokom izgradnje MHE “Miljacka” izvan zakonom utvrđenih granica.

Inspektorat traži izmjenu lokacijskih uslova, dopunu građevinske dozvole, izmjenu upotrebne dozvole
Inspektorat RS (Republički urbanističko-građevinski inspektor), koji je izvršio inspekcijsku kontrolu radi objekta male hidroelektrane „Miljacka” na rijeci Miljacka, Opština Istočni Stari Grad, utvrdio je niz odstupanja Izvedenog stanja od Glavnog projekta, tokom izgradnje MHE i tako potvrdio naše dosadašnje argumente koje smo iznijeli o ovom nezakonitom poslu.

“S obzirom na utvrđena odstupanja investitoru ‘GREEN ENERGY’ (vlasniku MHE ‘Miljacka’, op.aut.) Rješenjem inspektora naloženo je da pribavi upotrebnu dozvolu za objekat MHE ‘Miljacka’ u skladu sa izvedenim stanjem objekata i ugrađene opreme, što podrazumijeva: izmjenu lokacijskih uslova, dopunu građevinske dozvole i izmjenu upotrebne dozvole”, navedeno je u odgovoru za “Eho” iz Inspektorata RS.

Na taj način potvrđene su sve naše tvrdnje da je Ljubomir Mrda, stvarni vlasnik MHE, falsifikovao dokumentaciju oko izgradnje “Miljackie” i prevarom došao do upotrebne, vodne i ekološke dozvole.

Inspektorat RS je već druga režimska institucija koja potvrđuje da je Mrda prekršio brojne zakone i na osnovu falsifikovane dokumentacije došao do potrebnih dozvola za rad. Prije Inspektorata RS, utvrdila je to Regulatorna komisija za energetiku (18.06.20202. godine), koja je svojim Zaključcima obustavila izdavanje dozvole za proizvodnju struje MHE “Miljacka” i ukazala na, kako je navedeno, “neusklađenost tehničkih i energetskih podataka u upravnim aktima, koji se odnose na MHE ‘Miljacka’“.

Riječ je građevinskoj dozvoli, upotrebnoj dozvoli i ekološkoj dozvoli, koje je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i njihovoj neusklađenosti sa podacima iz Projekta izvedenog stanja za MHE „Miljacka“, te protokola o ispitivanju ugrađene opreme, sačinjenog od proizvođača „Kolektor turbo inštitut“.
Reguatorna komisija je u zaključku navela da je obavijestila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS radi daljeg postupanja.

Uprkos negativnim nalazima institucija o njegovim premutnim poslovima, Mrda je i dalje član Nadzornog odbora OC “Jahorina”
Uprkos svemu navedenom, kao i činjenici da su dvije entitetske institucije utvrdile falsifikovanje dokumentacija, Mrda je i dalje u upravnim strukturama bitnih firmi, gdje prima nadoknadu za prevare koje vrši u njima.

Dejan Ljevnaić

Mrda je još uvijek član Nadzornog odbora OC “Jahorina” i učestvuje u brojnim nezakonitim poslovima, o čemu će “Eho” uskoro detaljno izvijestiti; Posebno o izgradnji gondole, kao i “planinskog boba na šinama”, na Jahorini, tokom čije izgradnje su otuđena milionska sredstva, a Dejan Ljevnaić, direktor OC “Jahorina”, centralna je figura te otimačine.

Vratimo se odgovorima iz Inspektorata i onome što je, inspekcijom obavljenom u periodu od 10.-14.08.o.g.) utvrdio Republički urbanističko-građevinski inspektor.

Osim što je potvrdio sve što je “Eho” naveo u tekstovima “‘Miljacka” već, mimo svih zakona, odnijela dvjesta hiljada KM: Ljubomir Mrda, za šest mjeseci, nezakonito zaradio 193.168 KM” i “Dosje: Slijepi poslušnici, vrijedni jednog Dodikovog telefonskog poziva, koji “žive” unutar tog “prostora”, uništili su sistem, zakone, institucije…, čekajući da zazvoni”, Inspektor je utvrdio i dodatne nepravilnosti, a to je da ugrađena oprema odstupa od projektovanog stanja.

“v.) Glavnim projektom elektro opreme predviđena je ugradnja dvije turbine ukupnog protoka 6.0 m3/s (4.0 + 2.0), nominalne snage (1737 + 866) kW = 2603 kW, ugrađene su dvije iste turbine (3.0 + 3.0)m3/s – ukupna nominalna snaga elektrane sa ovim turbinama je (2 *1062) kW = 2124 kW, što je znatno manje od projektom predviđene snage elektrane”, navedeno je u odgovorima za “Eho”.

Jasno je da ugrađena oprema odstupa od projektovanog stanja, jer su projektovane dvije turbine za protok od 4,0 m3/sec + 2,0 m3/sec, a ugrađene dvije turbine za protok od 3,0 m3/sec + 3,0 m3/sec.

To što elektrana nije dostigla projektovanu snagu 2500 Kw stvar je odabira opreme i proizvođača.

Uprkos utvrđenim nezakonitostima, Inspektor ne precizira zakonske akte i trudi se minimizirati nedjela
Bez obzira što je Republički urbanističko-građevinski inspektor utvrdio brojne nepravilnosti i potvrdio Mrdine falsifikate, samim tim i nezakonito i kažnjivo obmanjivanje institucija, njegovo
Rješenje je svojevrsni “lex specijalis”, jer se ne poziva na bilo koje zakonske odredbe!

Uz to, u praksi je nepoznato ovakvo postupanje inspektora koji se maksimalno trudi da što blažim riječima minimizira teške kriminalne radnje koje je izvršio Mrda i njegova firma “Green energy”.

Inspektor, ipak, naložio da se cijeli projekat vrati na početak
Bez obzira na vrlo “specifičan” način opisivanja zločinačkih djela koja je počinio Mrda, teško obmanjujući ijnstitucije, koje su mu, na osnovu falsifikovane dokumentacije, izdale potrebne dozvole, mora se konstatovati da je Republički urbanističko-građevinski inspektor ipak nalažio da se projekat MHE “Miljacka” vrati na početak, što je velika stvar, jer pokazuje da postoji još pojedinaca u institucijama koji nisu spremni raditi u korist organizovanih zločinačkih grupa, među kojima je i Mrdina.

“a.) Uporedbom koordinata iz glavnog projekta i koordinata izvedenog stanja vodozahvata utvrđeno je da je došlo do određenog pomjeranja vodozahvata u odnosu na projekat ali je isti izgrađen u okviru projektovane građevinske parcele.
Prema izjavi investitora predmetno pomjeranje je uslovljeno geološkim i geomehaničkim karakteristikama mikro lokacije vodozahvata”, navedeno je u odgovoru iz Inspektorata.

Izjesno je da pored novih Lokacijskih uslova treba donijeti nove Urbanističko-tehničke uslove gdje će se parcelacijom utvrditi građevinske parcele kao za sadašnji projekat (u prilogu).

Sigurno je da se izašlo iz okvira postojećih građevinskih parcela (što bi trebalo da utvrdi geometar ). Izašlo se iz parcela kč. 1229/3 i kč.7/3, a zauzet je i dio parcele kč. 185. Shodno tome, izjava investitora na koju se poziva inspektor je notorna laž.

Navedena nepohodna promjena iziskivaće i promjenu Ugovora o koncesiji.

Kote i njihovo nerazumijevanje
Inspektor dalje u svom Rješenju navodi “b.) Oblik i dimenzije vodozahvata su izmijenjene u odnosu na glavni projekat što je posljedica promjene mikrolokacije i uslova stabilnosti objekta. Maksimalna kota gornje vode, prema izvedenom stanju je 625.00 mnv i niža je od gornje kote vode date vodnim smjernicama za 5.0 m, ali je višlja od projektom predviđene koja je 622.00 mnv. Ugrađeni preliv tipa ‘riblji trbuh’, automatski reguliše nivo gornje vode na 620.00 mnv – radni nivo koji je predviđen glavnim projektom”, što, najblaže rečeno, pokazuje njegovo, inspektorovo, nerazumijevanje onoga o čemu piše.

Inspektor bi trebao da zna da je pored Vodnih smjernica (koje su osnov za projektovanje) izdata i Vodna saglasnost na projekat i Vodna dozvola na izvedeno stanje, pa je morao detaljnije pogledati šta piše o koti normalnog uspora ( 620 m.n.m.).

Očigledno je da inspektor ne razlikuje kotu normalnog uspora 620,00 m.n.m. od kote maximalnog uspora za Q 1/100 (za stogodišnje vode) koja je 622,00 m.n.m., što je vidljivo iz Glavnog projekta – strana 17.

Ti podaci su vidljivi i u Ekološkoj dozvoli – strana 15.

Nesporno je da je Rješenjem inspektorata potvrđeno da elektranu treba skinuti sa mreže, jer nelegalno proizvodi struju, zato što nema Upotrebnu dozvolu u skladu sa izvedenim stanjem i ugrađenom opremom.

Neophodno isključenje MHE “Miljacka” sa mreže
Isključenje sa mreže predviđeno je za 03.09.2020. ( šest mjeseci od izdate falsfikovane upotrebne dozvole), a moralo bi se desiti i ranije, jer je neprihvatljivo da se kupuje struja od prevaranta i falsifikatora, odnosno Mrde koji je na najbezočniji, kriminalni, način teško obmanuo entitetske institucije i inkasirao, sada već, preko 200.000 KM na osnovu prevare.

Budući da MHE “Miljacka” nije samo na teritoriji RS, već zauzima i dio međuentitetske linije u dužini od 250 metara, nesporno je da će za novu Ekološku dozvolu trebati i saglasnost Kantona Sarajevo; nema dileme da će se, nakon svih dokaza o teškim zloupotrebama u sve uključiti i Federacija BiH, Kanton Sarajevo, jer je, tokom 2019. godine, bilo mnogo protesta iz tog entiteta oko načina izgrdanje MHE “Miljacka”.

Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, na pres konferenciji, održanoj 29.05., izjavila je da je njeno ministarstvo uradilo sve po zakonu, što se ispostavilo, nakon nalaza Regulatorne komisije za energetiku i Inspektorata RS, potpuno netačnim.

Golićeva je istupila u javnost nakon niza napisa u medijima o nezakonitim radnjama i falsifikatima na osnovu kojih su dobijene dozvole za rad MHE “Miljacka”.

Još je istakla da je Milorad Dodik, koji, izvan svake razumne sumnje, štiti Ljubomira Mrdu, nikada nije nazvao povodom tog objekta, niti bilo šta tražio od nje u vezi sa tim, u šta je vrlo teško povjerovati, jer Golićeva, nakon što su utvrđene nepravilnosti, nije preduzela ništa.

Golićeva uporno ćuti već dva mjeseca i nakon svih dokaza o Mrdinim malverzacijama
Istina, Posebno odjeljenje Republičkog tužilaštva, na osnovu Informacije o MHE “Miljacka”, koju im je, preko MUP RS, proslijedila Golićeva, jeste počelo, kako su saopštili, prikupljanje dokaza, ali nisu oni nadležni za poništenje dozvola, već ministarstvo koje vodi narečena.

Uskoro ćemo saznati i šta je Posebno odjeljenje utradilo osim prikupljanja dokaza i da li je još uvijek u toj fazi, odnosno da li vodi istragu ili je tek fingira?!

Golićeva je na presu, 29.05. o.g., još saopštila da će, ako se utvrde nepravilnosti, kazniti sve one koji su učestvovali u falsifikovanju, između ostalog i oduzimanjem licenci pojedinim firmama.

“Ukoliko se utvrdi da ta komisija (za tehnički prijem, op.aut.) nije uradila posao kako treba, bez problema ja oduzimam licencu”, izjavila je 29.05. Golićeva.

Regulatorna komisija je 18.06. utvrdila da ništa nije urađeno u skladu sa Glavnim projektom i da se Izvedeni projekat potpuno razlikuje od njega,dok je Inspektorat RS to potvrdio između 10.-14.08. ove godine, ali javne reakcije Golićeve o tome šta je preduzela nije bilo. Niti je i dalje ima.

“Eho” je još 21. jula, na osnovu dokumenata Regulatorne komisije, ali i onoga što je Golićeva izjavila 29.05. uputio dopis ministarki sa pitanjima kada će, kao što je javno obećala, pokrenuti postupak protiv svih odgovornih za ovu situaciju, počevši od Investitora, Nadzornih organa, Komisije za tehnički prijem pa do republičkih inspektora?

Odgovore još uvijek nismo dobili, ali ćemo ponovo insistirati na njima kako bi javnost bila detaljno obaviještena o tome da li ministarstvo kojim rukovodi radi u interesu građana ili bezočnih prevaranata, koji se ne libe da falsifikovane dokumente podastru nadležnim resorima, preko uposlenika tih institucija, koji su pripadnici njihovih zločinačkih organizacija? U ovom slučaju riječ je o Hobotnici Ljubomira Mrde! (nastaviće se)

Odgovori Republičkog inspektorata

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
БАЊА ЛУКА

Број: 24.004/054-4-176/20
Датум: 17.08.2020. године

ПОРТАЛ „EHO.ba“

ПРЕДМЕТ: Одговор на Ваш захтјев за приступ информацијама од 05.08.2020. године
Републички урбанистичко-грађевински инспектор извршио је протекле седмице инспекцијску контролу ради објекта мале хидроелектране „Миљацка” на ријеци Миљацка, Општина Источни Стари Град.

Увидом у предочену доккументацију констатовано је да инвеститор ”GREEN ENERGY” д.о.о. Пале посједује Рјешење којим се даје грађевинска дозвола за изградњу мале хидроелектране ”Миљацка” на ријеци Миљацки, инсталисане снаге 2.5 MW, која обухвата изградњу машинске зграде са опремом, доводног цјевовода, водозахвата и сервисног пута између машинске зграде и водозахвата, издато од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. Такође, инвеститор посједује и Рјешење којим се даје употребна дозвола за наведени објекат издата од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Даље, инспектору је предочен Уговор о концесији сачињен између Министарства индустрије, енергетике и рударства Републике Српске и инвеститора „GREEN ENERGY“, затим Водне смјернице за израду техничке документације за изградњу МХЕ „Миљацка“ издате од ЈУ „Воде Српске“ Бијељина, Главни пројекат на основу кога је издата грађевинска дозвола, потврда о ревизији главног пројекта, Извјештај о извршеном геодетском снимању изведених објеката (водозахват, машинска зграда, цјевовод и сервисна саобраћајница).

Након прегледа предочене документације, обављеног разговора са одговорним представником привредног друштва, прегледа изведеног стања објекта и упоређивања са техничком документацијом на основу које је издата грађевинска дозвола утврђена су одређена одступања од одобрене техничке документације и то:
а.) Упоредбом координата из главног пројекта и координата изведеног стања водозахвата утврђено је да је дошло до одређеног помјерања водозахвата у односу на пројекат али је исти изграђен у оквиру пројектоване грађевинске парцеле. Према изјави инвеститора предметно помјерање је условљено геолошким и геомеханичким карактеристикама микро локације водозахвата.

б.) Облик и димензије водозахвата су измијењене у односу на главни пројекат што је посљедица промјене микролокације и услова стабилности објекта. Максимална кота горње воде, према изведеном стању је 625.00 мнв и нижа је од горње коте воде дате водним смјерницама за 5.0 м, али је вишља од пројектом предвиђене која је 622.00 мнв. Уграђени прелив типа „рибљи трбух“, аутоматски регулише ниво горње воде на 620.00 мнв – радни ниво који је предвиђен главним пројектом.

в.) Главним пројектом електро опреме предвиђена је уградња двије турбине укупног протока 6.0 м3/s (4.0 + 2.0), номиналне снаге (1737 + 866) kW = 2603 kW, уграђене су двије исте турбине (3.0 + 3.0)м3/s – укупна номинална снага електране са овим турбинама је (2 *1062) kW = 2124 kW, што је знатно мање од пројектом предвиђене снаге електране.

С обзиром на утврђена одступања инвеститору „GREEN ENERGY“ Рјешењем инспектора наложено је да прибави употребну дозволу за објекат МХЕ „Миљацка“ у складу са изведеним стањем објеката и уграђене опреме, што подразумијева: измјену локацијских услова, допуну грађевинске дозволе и измјену употребне дозволе.

ИНСПЕКТОРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije