Podsjećanja

IX 2022.: Šta se desilo u Mehoriću i ko je odgovoran? (VIDEO)

U rubrici Podsjećanja, portala Antikorupcija i video iz septembra 2022.: Kakanjski aktivisti okupljeni oko neformalne grupe „Park prirode Trstionica i Boriva“ su, zahvaljujući podršci CCI-a i USAID-a, objavili kratki video kojim javnosti žele približiti dešavanja na lokaciji Mehorić u poslednjih nekoliko mjeseci. Posebno su se fokusirali na reakcije lokalne samouprave, nadležnih institucija i njihovih predstavnika, tačnije na nedostatak zainteresiranosti, konkretnih odgovora i transparentnosti u donošenju odluka. S druge strane, istakli su podršku na koju su naišli kada su se obratili mještanima. Zajedničkim akcijama, snagom volje i posvećenošću cilju, uspjeli su da izmjeste sporno postrojenje, nelegalno izgrađeno na teritoriji Mehorića. Betonara je otišla, ali su ostala pitanja za nadležne: Zašto se ovo desilo? Ko je odgovoran za devastaciju? Ko je nadležan za sanaciju? I ko garantuje da se ovakve ili još gore stvari više neće dešavati?

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije