Građanski aktivizam

Iz nevladinog sektora ukazuju na to da su sport i kultura Brčko distrikta „na koljenima“, zbog propusta u budžetskom finansiranju

„Već i onako oslabljen rad dugogodišnjih sportskih i kulturnih kolektiva uslijed brojnih problema oko dodjele sredstva za rad kroz programe i projekte u okviru pomenutog Odjeljenja još više je stavljen na marginu. Nekoliko značajnih klubova se ugasilo, drugi grcaju u dugovima, a treći ne žele ni da se javljaju na javne pozive za podršku u radu jer je to kako i sami kažu „mač sa dvije oštrice“.“, navodi se u informaciji nvo Omladinski centar “Vermont“.

Godina 2023. bila je obilježena nizom turbulencija na političkoj sceni Brčko distrikta BiH. Smjena gradonačelnika, promjene u vladajućoj većini, političke krize, zahtjevi za ponovnu smjenu i novog izabranog gradonačelnika samo su neka od političkih dešavanja koja su obilježila proteklu godinu.

U sjeni borbe za „fotelje“, odvijala se drama za sport i kulturu Brčko distrikta. Koje je neadekvatno finansiranje dovelo na ivicu opstanka. Ionako nikad u potpunosti riješen dugogodišnji problem netransparentnog budžetskog finansiranja neprofitnih organizacija, u 2023. je kulminirao problemima sa donacijama iz Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH, za sportska i kulturna udruženja u Distriktu i istaknute pojedince.

Kako je od ranije poznato, tokom 2021. godine uveden je još jedan način finansiranja udruženja građana iz oblasti sporta i kulture ali i istaknutih pojedinaca u ovoj oblasti koje su mnogi okarakterisali kao vraćanje grantova u novom obliku. Same donacije značajnije su postale aktuelne tokom 2022. godine kada su se podijelila ogromna sredstva bez jasnog pravilnika o dodjeli donacija što je na kraju za rezultat imalo da su mnoga udruženja i pojedinci odbili odobrene iznose kroz donacije ili su vratili ogromna sredstva zbog lošeg sistema utroška donacija prema ocjeni Komisije za dodjelu donacija, monitoring utroška i izvještavanje o istima.

Ogromna sredstva udruženjima su odobrena u decembru 2022. godine, za koja ni udruženja, a ni sama Komisija nisu znali do kada ih, niti kako potrošiti, jer se priča mijenjala (ostalo je široj javnosti a i kolektivima nejasno da li donacije važe za cijelu 2022. godinu iako su odobrene u decembru pomenute godine ili mogu trošiti samo od datuma potpisivanja ugovora do kraja januara 2023. godine do kada se troše sredstva Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu). Individualan pristup prema udruženjima i pojedincima doveo je do toga da je svako imao različit način utroška donacija, svako je prilagao posebnu dokumentaciju za pravdanje donacija, pa tako je Komisija za usvajanje izvještaja različito i ocijenila izvještaje i uputila veliki broj zahtjeva za povrat novca od strane udruženja. Sada se zbog toga nalazimo pred brojnim tužbama prema Komisiji pa i samom Odjeljenju. Ono što je izvjesno je da „ceh“ nejasnog načina dodjele donacija u svakom slučaju plaćaju građani, na jedan način kroz gašenje sportskih i kulturnih kolektiva koji su trenirali našu djecu, a na drugi način kroz plaćanje odštete klubovima ukoliko se dokaže da su njihove tužbe osnovane.

Početkom 2023. godine pokreće se u intenzivniji rad na izradi Pravilnika o dodjeli donacija za sportska i kulturna udruženja i pojedince, koji, zbog političkih kriza koje su uslijedile, ni do dana današnjeg nije usvojen. Pokušaji da se situcija prevaziđe od strane nekih lokalnih političara koji su prepoznali problem, nisu urodili plodom, kao ni brojne molbe, sugestije, inicijative i apeli od strane onih kojima su donacije i namijenjenje. Već i onako oslabljen rad dugogodišnjih sportskih i kulturnih kolektiva uslijed brojnih problema oko dodjele sredstva za rad kroz programe i projekte u okviru pomenutog Odjeljenja još više je stavljen na marginu. Nekoliko značajnih klubova se ugasilo, drugi grcaju u dugovima, a treći ne žele ni da se javljaju na javne pozive za podršku u radu jer je to kako i sami kažu „mač sa dvije oštrice“.

U narednom periodu ostaje nam nada će se apeli uvažiti, da će se u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta BiH izraditi Pravilnik o dodjeli donacija koji neće ostavljati prostor za samovolju i individualn pristup, te da će se sport i kultura u Brčko distriktu BiH ponovo iz položaja „na koljenima“ podići u bolji položaj i doprinijeti razvoju Brčko distrikta u narednom periodu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije