Vijesti

IZ RUGIP-a još četvrt miliona za “Prointer”

Sredinom prošle godine Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je da je njegov sin Igor Dodik povezan sa kompanijom „Prointer ITSS“, koja je, prema dostupnim podacima, samo u 2019. godini sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove sklopila ugovore u vrijednosti od 1,4 miliona KM.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 28.7.2020 godine donijela odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge – “Nabavka računarske i mrežne opreme i opreme za skeniranje za potrebe uspostave digitalnog arhiva”

Kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda jedinog ponuđača – ona kompanije „PROINTER ITSS“d.o.o. Banja Luka, sa ukupnim iznosom ponude od 256.394, 00 KM bez PDV-a. Ugovor je zaključen 12.08.2020.

Inače, i ova institucija bila je izuzetno darežljiva prema omiljenoj IT kompaniji u 2020. godini, pa je tako krajem jula dodjelila skoro 50.000, 00 KM (49.496,06 KM) za Rekonstrukciju ili izradu LAN mreža po područnim jedinicama i kancelarijama.

Također 8.7. za Uspostavljanje Printing centra PROINTERU je inkasirano 187.500, 00 KM.

11. maja zaključen je ugovor između RUGIP-a i PROINTER-a za “Izradu novog Geoportala-I faza” vrijednosti 213.570, 00 KM bez PDV-a. I u ovom postupku je PROINTER ponovo bio jedinim ponuđačem.

Direktnim sporazumom PROINTER je inkasirao i 5957,64 KM za nabavku RAM memorije i modula za regeneraciju napona za servere u Data centru.

Početkom februara 2020.godine  PROINTER je dobio prvih skoro 50.000 KM (49.462,92 KM) u 2020. godini za Rekonstrukciju ili izradu LAN mreža po područnim jedinicama i kancelarijama.

Sredinom prošle godine Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik potvrdio je da je njegov sin Igor Dodik povezan sa kompanijom „Prointer ITSS“.

Dodik je na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske rekao da je njegov sin završio fakultet u Milanu i da se bavi „novim tehnologijama“.

„Nije vlasnik, ni ovlašteno lice ali jeste saradnik te firme, bavi se novim tehnologijama, sarađuje sa inostranim firmama i ima od toga prihode“, rekao je tada Dodik.

Inače, prema dostupnim podacima, samo u 2019. godini RUGIP je sa PROINTER-om sklopio ugovore u vrijednosti od 1,4 miliona KM.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije