Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

IZGRADNJA MALIH HIDROELEKTRANA: Kako je uništavana Doljanka

Žurnal je tokom 2019. pratio izgradnju mini hidroelektrane na Doljanki kod Jablanice.

Od Zlaćanskog mosta, pored jablaničke osnovne škole i dalje kroz Jablanicu, posljednjih sedmica kopa se trotoar i cesta. Popločani trotoar koji se sada uništava star je svega nekoliko godina i plaćen, naravno, budžetskim novcem. Radove izvodi Elektrodistribucija Mostar, a aktivisti tvrde da se to polažu kablovi kako bi se na gradsku mrežu priključilo novo postrojenje – mini hidroelektrana na rijeci Doljanki. U januaru je predviđeno njeno puštanje u rad.

Pisali smo u 2019. o načinu na koji su investitori Šaban Teletović i njegov sin Mirza Teletović od Općine Jablanica na krajnje diskutabilan način izdejstvovali dozvole za izgradnju. Pisali smo o šutnji ministarstava, sudova, inspekcija. Samo mala grupa ljudi tada se borila za očuvanje Doljanke. Aktivisti Udruženja Za Doljanku tražili su od Kantonalnog suda u Sarajevu poništenje okolinske dozvole koju je izdalo Federalno ministarstvo turizma na čelu sa ministricom Editom Đapo. Bilo je to prije tačno godinu dana.

Predsjednik ovog suda Vladimir Špoljarić predmet je proglasio hitnim. Toliko hitnim da se ni nakon godinu dana nije počelo raditi na njemu. Sada je za to svakako i prekasno jer je hidroelektrana već i napravljena. 

Rijeka Doljanka u više izvora i studija navodi se kao prirodno bogatstvo koje treba sačuvati. Za to nisu marile općinske službe, ali ni Federalno ministarstvo okoliša i turizma, koje bi, da apsurd bude veći, Doljanku trebalo i štititi. No ono bez problema izdaje okolinsku dozvolu za izgradnju.

U okolinskoj dozvoli za izgradnju mHe na Doljanki koju je izdalo Ministarstvo navode se negativni uticaji i to – sječa šume i uklanjanje vegetacije, zamućenje vodotoka i poremećaj režima toka vode, mogući negativan uticaj na tlo, onečišćenje vodotoka, poremećaji staništa vodenih ekosistema, i uništavanje živih organizama u njemu:

– Ne treba isključiti ni moguću incidentnu situaciju izlijevanja ulja i goriva iz gradilišne mehanizacije, koja može dovesti do onečišćenja vode i tla, te šteta po riblji fond i druge akvatične organizme. Do zagađenja vodotoka zauljenim vodama može doći sa područja smještaja mehanizacije, kao i zagađivanja otpadnim vodama fekalnog porijekla sa područja smještaja radnika – da li je SBB-ova ministrica okoliša i turizma Edita Đapo uopće pročitala navode iz okolinske dozvole prije nego što ju je potpisala?

Ministrica Đapo odbila je susret sa aktivistima.

Na narednim linkovima čitajte tekstove Žurnala koje smo tokom godine objavljivali o ovoj temi:

https://zurnal.info/novost/22055/opcina-jablanica-odobrila-unistenje-kanjona-doljanke-svog-prirodnog-bogatstva

https://zurnal.info/novost/22066/unistavanje-doljanke-i-okolisa-napreduje-po-planu

https://zurnal.info/novost/22152/zavrsava-se-polaganje-cijevi-u-korito-rijeke-doljanke

https://zurnal.info/novost/22280/tuzba-aktivista-za-doljanku-zaboravljena-u-ladicama-kantonalnog-suda

https://zurnal.info/novost/22269/kap-pravde-za-doljanku

https://zurnal.info/novost/22373/ti-suti-bacit-cu-te-u-rijeku

https://zurnal.info/novost/22324/dodite-da-zajedno-gledamo-stetu-koju-ste-napravili

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije