Građanski aktivizam

Javni poziv volonterima za učešće u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama

Svi zainteresovani, svoj CV i pismo namjere treba da pošalju na e-mail: volonteripratimotendere@gmail.com.

Udruženje Centar za razvoj medija i analize (CRMA), kao partner projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” (ACFC), koji implementiraju Centri civilnih inicijativa, a koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) uputilo je Javni poziv volonterima za učešće u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama.

Pozivaju sve zainteresovane da budu dio njihovog tima i učestvuju u monitoringu javnih nabavki, te, na taj način doprinesu otkrivanju korupcije.

“Otkrivanjem korupcije u javnim nabavkama pomažemo građanima Bosne i Hercegovine da saznaju na koji način se troši naš novac u javnom sektoru.”, kažu iz Centra za razvoj medija i analize. I navode:

“Nudimo vam:

  • Edukaciju u oblasti monitoringa javnih nabavki
  • Mogućnost sticanja iskustva u antikorupcijskom aktivizmu
  • Izgradnju sopstvenih kapaciteta kroz upoznavanje sa nevladinim organizacijama i njihovim programima rada iz područja antikorupcije,
  • Rad u stimulativnom okruženju, podršku u učenju i savladavanju izazova
  • Potvrdu o stečenom iskustvu

Od vas očekujemo:

  • da ste mlada, ambiciozna osoba, spremna na učenje u dobi od 18 do 30 godina
  • da ste spremni aktivno učestvovati u aktivnostima usmjerenim na borbu protiv korupcije s fokusom na antikorupcijski monitoring u sektoru javnih nabavki,
  • da ste otvoreni za proširivanje vidika i sticanje novih iskustava u borbi protiv korupcije
  • da ste spremni savjesno i odgovorno realizovati preuzete zadatke”

U pozivu, koji je uputila CRMA, navodi se da će volonteri koji svojim radom i doprinosom u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama iskažu zavidne rezultate dobiti mogućnosti učešća u budućim projektima.

Svi zainteresovani, svoj CV i pismo namjere treba da pošalju na e-mail: volonteripratimotendere@gmail.com

A na istu e-mail adresu mogu da dobiju odgovore ili pojašnjenja na pitanje ili nedoumice koje imaju u vezi sa ovim projektom.

Poziv se završava crnohumornim osvrtom na našu stvarnost: “Ovaj poziv je otvoren do prestanka korupcije u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini.”

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije