Građanski aktivizam

„Jeste li čuli za Matinski vis?“

Tribinom koja će se održati 24.11.2023., u Glazbenoj školi "Katarina Kosača - Kotromanić" u Žepču, aktivisti „Visa“ i „Fojničana“ iniciraju javnu debatu o korupciji i zloupotrebama šumskih resursa.

UG „Fojničani“ Maglaj i Planinarsko društvo „Vis“ Žepče organizuju 24.11.2023. godine u koncertnoj dvorani Glazbene škole “Katarina Kosača – Kotromanić” Žepče, javnu tribinu pod nazivom “Jeste li čuli za Matinski vis?”.

Cilj ovog događaja je da se inicira šira javna rasprava o problemima korupcije i zloupotrebe šumskih resursa, kao i razmotre mehanizmi za suzbijanje ilegalnih aktivnosti i zaštitu vrijednih šuma na području općine Žepče, u prvom redu Matinskog visa. Ove aktivnosti Udruženje građana “Fojničani” Maglaj realizuje u sklopu projekta „Korupcija je u šumi“ koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane Centara Civilnih inicijativa  uz finansijsku podršku USAID-a.

„Na tribini će govoriti vodeći autoriteti iz oblasti šumarstva i biologije, prof. dr. Dalibor Ballian, prodekan za međunarodnu suradnju Šumarskog fakulteta u Sarajevu, dr. sc. Mirzeta Memišević Hodžić, asistentica na Katedri za uzgoj šuma i urbanog zelenila na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, dr. sc. Elvedin Šabanović, orhidolog i ekspert za botaniku Matinskog visa, kao i predstavnicii Kantonalne uprava za inspekcijske poslove. Mogućnost sudjelovanja u diskusiji će imati i svi zainteresirani posjetitelji“ – kaže za portal Antikorupcija.info Davor Šupuković, tajnik UG “Fojničani” Maglaj.

Šupuković kaže i da je jedna od aktuelnih tema svakako i borba građanki i građana protiv ilegalnih i koruptivnih radnji u oblasti šumarstva, te građanske inicijative za očuvanje vrijednih šumskih ekosistema, sa posebnim fokusom na zaštitu Matinskog visa.

„Nadamo se da će ova tribina pomoći da se rasvijetle neka otvorena pitanja, uključujući i mogućnost da ignoriranje strategija i planova zaštite i očuvanja vrijednih šuma predstavlja oblik institucionalne korupcije. Iako je kroz višegodišnja znanstvena istraživanja na Matinskom visu evidentirano čak 45 ugroženih biljnih vrsta sa Crvene liste flore Federacije BiH, ova iznimno važna informacija još uvijek nije privukla dovoljnu pažnju javnosti, a nažalost ni kod donositelja odluka. Stoga je ova javna tribina simbolički i nazvana “Jeste li čuli za Matinski vis?”.  Pozivamo građanke i građane Žepča da nam se pridružite u petak na ovom važnom događaju“ – dodao je na kraju Šupuković.

Podsjećamo, ekolozi Zeničko-dobojskog kantona su nezadovoljni zbog upornosti zeničkih vlasti u odbijanju da pokrenu proglašenje Parka prirode “Babino-Tvrtkovac” i da time zaštite područje površine 60 kvadratnih kilometara, već su na sjednici Gradskog vijeća nedavno pod zaštitu stavili samo dva dva stabla „tise“.

Zbog toga je 20.10.2023. godine organizovana javna tribina pod nazivom “Dvije tise nisu šuma!”, kojoj je prisustvovao veliki broj ljubitelja prirode i drugih zainteresovanih građana. Na tom skupu su svoje mišljenje i stavove po pitanju očuvanja prirode u ZDK i BiH izložili i predstavnici iz sektora šumarstva, javnih službi i organizacija civilnog društva.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije