Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

Još jedna bitka za rijeku Doljanku: Rasprava FERK-a u postupku izdavanja dozvole za rad za proizvodnju električne energije

Građani Jablanice, koji se bore za zaštitu rijeke Doljanke i očuvanje prirode na području ove opštine, imaju velika očekivanja od ove rasprave u FERK-u.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK) je, u skladu sa Pravilnikom o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi, za srijedu, 12.08.2020., u Mostaru, sa početkomu 11 sati, zakazala formalnu raspravu u postupku po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne energije za MHE Zlate, na rijeci Doljanki u opštini Jablanica.

U ovoj raspravi mogu sudjelovati radnici FERK-a, podnositelj zahtjeva i umješač, a zainteresirana javnost moći će pratiti raspravu putem video linka.

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji BiH odobrila je 23. jula Udruženju građana “Za Doljanku” iz Jablanice status umješača u postupku izdavanja dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva “EKO-VAT” d.o.o. iz Jablanice.

Status umješača rezultat je aktivnosti Udruženja građana „Za Doljanku“ koje je obavijestilo FERK o nizu prekršenih zakona i procedura prilikom izdavanja dozvole za MHE na rijeci Doljanki, te pozvalo FERK da reaguje na ukazane nepravilnosti i kršenja zakona.

Podsjećamo da su u cijelom procesu prekršene brojne procedure i zakoni od strane institucija na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou. Najprije, prekršeni su Zakon o zaštiti okoliša FBiH, Zakon o vodama FBiH, Zakon o principima lokalne samouprave FBiH, Statut Opštine Jablanica i Statut MZ Jablanica II – kojima je zagarantovano pravo i obaveza da građani putem zbora građana budu konsultovani i odlučuju o pitanjima koja se odnose na područje mjesne zajednice i na zaštitu okoliša.

Također, pred Kantonalnim sudom u Sarajevu je u toku sudski postupak preispitivanja valjanosti okolinske dozvole koju je izdalo Ministarstvo okoliša i turizma FBiH, a u međuvremenu je isteklo i Rješenje navedenog Ministarstva kojim se odobrava Studija uticaja na okoliš.

Građani Jablanice, koji se bore za zaštitu rijeke Doljanke i očuvanje prirode na području ove opštine, imaju velika očekivanja od ove rasprave u FERK-u.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije