Građanski aktivizam

Kakanjski aktivisti sumnjaju da vareški rudnik ispušta otpad u rijeku iz koje se pitkom vodom snabdjeva Grad

Kakanjski aktivisti su i ranije, posebno za vrijeme od investirtora neuspjelog montiranja asfaltnog postrojenja na njihovom području u Mehoriću prošle godine, upozoravali nadležne i izražavali sumnju da će rudna eksploatacija u susjednoj općini Vareš imati negativan uticaj na okoliš i životnu sredinu ne samo na tom području, već i na rječice Vrući potok, Borivu, Bukovicu i Trstionicu. Posebno su "glasni" bili u decembru, a povod je bio pomor ribe u Trstionici.

Kakanjski aktivisti, okupljeni u inicijativi „Park prirode Trstionica i Boriva“ su i proteklog vikenda prijavili inspekciji da je na njihovom području došlo do zamućenja rijeke Trstionice, a za krivca su ponovo označili vareški rudnik “Rupice”, kojim unazad četiri godine upravlja istraživačko-razvojna kompanija „Eastern Mining”.

Aktivistikinja Hajrija Čobo je na trstioničkom mostu snimila zamućenu rijeku Trstionicu, sa osnovanim sumnjama da je do zagađenja došlo tako što se otpadne vode iz rudnika ispuštaju u izvorište Vrući potok, koji se ulijeva u Trstionicu.

“Smatramo da se to radi smišljeno od strane rudnika da se te otpadne vode puštaju u Vrući potok u popodnevnim satima, kako bi do Sutjeske, odnosno Trstionice došla tek kada padne mrak. Kako već duže vrijeme ne pijem gradsku vodu u Kaknju čije izvorište je takođe Vrući potok i Bukovica dođem na samo izvorište te primjećujem zamućenje, jer ovo nije prvi puta da se to dešava” – kaže za portal Antikorupcija Čobo.

Čobo kaže da u normalnim okolnostima Trstionica bez većih padavina i poplava do sada nije bila zamućena, sve dok rudnik nije proradio. Takođe, i da je, nažalost, i studija procjene uticaja na okoliš i društveni uticaj (ESIA) koja je urađena za potrebe investitora predviđa ispuštanje otpadnih voda u rijeku.

“Smatramo da je procjena ESIA nelegalna, jer nije odobrena od strane nijednog ministarstva u BiH, nego je odobrena prvobitna okolišna studija koju je radio Rudarski institut iz Tuzle i koja nije predviđala nikakve otpadne vode. Osnovano sumnjamo da rijeka Trstionica sadrži otpadne vode, koje se puštaju  u kontinuitetu ispuštaju u popodnevnim satima, te kada dođe do Sutjeske do jutra nestane zamućenje” – kaže Čobo.

Kakanjski aktivisti su i ranije, posebno za vrijeme od investirtora neuspjelog montiranja asfaltnog postrojenja na njihovom području u Mehoriću prošle godine, upozoravali nadležne i izražavali sumnju da će rudna eksploatacija u susjednoj općini Vareš imati negativan uticaj na okoliš i životnu sredinu ne samo na tom području, već i na rječice Vrući potok, Borivu, Bukovicu i Trstionicu. Posebno su “glasni” bili u decembru, a povod je bio pomor ribe u Trstionici.

Tvrde da su pripremnim i probnim radom flora i fauna naprosto uništeni u gornjem toku Trstionice, odnosno, sigurni su, klažu, da biljni i životinjski svijet više ne postoji ni u Vrućem potoku.

“Vrući potok je mrtav, ubili su sve živo u ovoj vodi, trajno zagadili izvorište pitke vode! Sve smo učinili da do toga ne dođe, upozoravali smo da je u opasnosti i gradski vodovod Kaknja, jer se 30.000 stanovnika snadbijava upravo izvorištem Vrućeg potoka i Bukovice, koji su u neposrednoj blizini vareškog rudnika. Naši sugrađani nisu očito dijelili tu brigu sa nama, gotovo su, nažalost, nezainteresovani za ovaj problem što nam je neshvatljivo. Vodimo se mišlju da i mi odustanemo od te borbe, zato i idemo direktno na izvorište umjesto da koristimo gradsku vodu, ali evo vidimo da je i na tom dijelu izvorišta ona praktično neupotrtebljiva” – ne krije ogorčenost jedna od vodećih aktivista NGG „Park prirode Trstionica i Boriva“ Hajrija Čobo.

Dodaje da su informacije do kojih je došla NGG da je predviđeno odlagališta i separisanje iskopanog materijala u vareškom rudniku predviđeno na lokalitetima Veovača I i II, čime prijeti zagađenje vode za Vareš Majdan i Brezu teškim metalima. Kaže da se kaknjske vlasti ponašaju nedogovrno prema svojim građanima, prećutno odobravajući što će se radovi izvoditi i na zaštitnoj vodozahvatnoj zoni II i III za Bukovicu, a prema njenim informacijama općina Kakanj predviđa uvođenje zaštitne zone IV kakva je u praksi nepoznata.

Čobo je po ocjenama njenih sugrađana, a i šire javnosti u BiH, istinski borac za pravdu i zdravu životnu sredinu, žestoki borac protiv korupcije, zbog čega se prošlog mjeseca našla na udaru tajkuna iz ovog rudarskog grada u srednjoj Bosni, kao i političkih moćnika, kojima je očigledno poremetila njihove težnje da na račun ove države ugrabe što više mogu.

Posebno nakon učešća na protestima (25.2.2023.) i podrške ekolozima koji se u opštini Jezero bore protiv geoloških istraživanja počela je da dobija upozorenja da ono što radi se ne sviđa naročito kakanjskim moćnicima.

To me podsjetilo na 2010. godinu kada sam kao prosvjetni radnik bila izložena mobingu takođe tadašnjih političkih moćnika ZDK, što je rezultiralo i krivičnim prijavama i osude javnosti onih koji su učestvovali u mom progonu. Sada se prvenstveno borimo da onemogućimo nezakonite radnje u Mehoriću, uništavanje izvorišta pitke vode i rijeka na kakanjskom području, a u korist investitora rudnika “Rupice” u susjednoj općini Vareš. Sa onima koji su u toj borbi zajedno sa mnom trudim se da doprinesem da Kakanjci piju čistu i ispravnu vodu, a sve ide ka tome da nam je uskrate” – rekla je Čobo za portal Antikorupcija.

U namjeri da provjerimo navode aktivista o ispuštanju otpada u rijeku pokušali smo da stupimo u kontakt sa zvaničnicima „Eastern Mining”, ali se na njihom telefonski broj i pored više pokuašaja niko nije javljao. I na zvaničnoj internet prezentaciji preduzeća uvid u sekciju studije ESIA nije bio moguć, a aktivisti tvrde da je onemogućen nakon njihovih prozivki da je nelegalna.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije