Građanski aktivizam

Kako šumske krađe, s političkom i koruptivnom pozadinom, gutaju milione konvertibilnih maraka

“Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva finalizira nacrt Zakona o šumama FBiH i želimo vjerovati da će isti u velikoj mjeri stati u kraj dobro organizovanoj šumarskoj mafiji koja prijeti da opustoši i uništi naše šume.”, navodi se u informaciji koju Fondacija Atelje za društvene promjene - ACT objavila na svojoj Facebook stranici, a koju prenosimo u cjelosti.

Ilegalne aktivnosti u sektoru šumarstva, koje najčešće prati jaka sprega političkih elita, korumpiranih čuvara šuma i šumokradica, nanose ogromne štete bosanskohercegovačkim šumama.

Dok u velikom broju kantona svjedočimo neradu i bahatosti čuvarskih službi i kantonalnih uprava za šumarstvo, gdje prednjače Zapadnohercegovačka županija i Hercegovačko-neretvanski kanton, u kojem vlada potpuno bezakonje u šumarskom sektoru, Zeničko-dobojski kanton je primjer dobre prakse kada je u pitanju djelovanje u ovom segmentu.

Uzmemo li za primjer 2021. godinu, od ukupno evidentiranih 32.412,34 metra kubna nelegalno posječene drvne mase u entitetu FBiH, čak 17.415,62 (53,73%) otpada na Zeničko-dobojski kanton, što je brojka koja svakako zaslužuje poštovanje, iako i u ovom kantonu veliki broj krađa, svjesno ili nesvjesno, prođe “ispod radara”.

Došli smo do podatka da je vrijednost nelegalno posječene drvne mase u ovoj administrativnoj jedinici tokom tri posmatrane godine (2020, 2021. i 2022) iznosila više od 3,5 miliona konvertibilnih maraka.

I ovdje se, posebno naglašavamo, radi o jednom od ukupno 10 kantona u entitetu FBiH. I to kantonu u kojem su čuvarska služba i kantonalna uprava za šumarstvo koliko-toliko funkcionalne. Zamislimo kakve bismo vrijednosti imali priliku gledati da ove institucije u većini ostalih kantona rade na pronalasku, evidentiranju i sankcionisanju šumskih krađa.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva finalizira nacrt Zakona o šumama FBiH i želimo vjerovati da će isti u velikoj mjeri stati u kraj dobro organizovanoj šumarskoj mafiji koja prijeti da opustoši i uništi naše šume.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije