Građanski aktivizam

Kamenolom Kuti – Agencija za vodno područje Jadranskog sliva pomaže investitoru da prikupi potrebnu dokumentaciju

Od samog početka izgradnja kamenoloma u mostarskom naselju Kuti, te same dozvole za izgradnju istog, ne odvijaju se po zakonu. Mještani ovog mostarskog naselja još od 2021. godine vode borbu protiv izgradnje kamenoloma pored svojih kuća, koji bi u znatnoj mjeri narušio kvalitet njihovog života, ali i životnu sredinu. Okupljeni oko „EKO Aktivista Kuti“ mještani su prinuđeni da u određenim situacijama fizički zaustavljaju radove na izgradnji kamenoloma. Što se tiče zakonske borbe, kako tvrde aktivisti, organi su se redom proglašavali nenadležnim.

U razgovoru sa aktivistima saznajemo da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo nacrt ekološke dozvole bez pravosnažne vodne saglasnosti, jer je Agencija za vodno područje  Jadranskog sliva prvobitno odbila da izda prethodnu vodnu sagladnost investitoru.

Bez pravosnažnosti predhodne vodne saglasnosti  Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije moglo objaviti nacrt ekološke dozvole. „Samim tim je prekršilo zakon sve u cilju da investitor sto prije riješi svoj problem“, navode aktivisti.

Na zahtjev investitora, pravila se mijenjaju

Kako saznajemo, nakon što se investitor žalio po pitanju rješenja da neće dobiti prethodnu vodnu saglasnost, Agencija za vodno područje Jadranskog sliva preuzima na sebe posao koji nije u njenoj nadležnosti i pomaže investitoru da prikupi potrebnu dokumentaciju za izdavanje saglasnosti.

 „Mi mještani naselja Kuti smo protiv predhodne vodne saglasnosti podnijeli žalbu u zakonskom roku tako da vodni akt nije pravosnažan“, navode aktivisti za Spin info.

Ekološka dozvola nije izdata u propisanom roku

Federalno ministarstvo okoliša i turizma imalo je rok od 60 dana za izdavanje ekološke dozvole na zahtjev investitora, a koji se računao od održavanja javne rasprave 18.01.2024. godine. Ekološka dozvola do danas nije izdata.

„Još bih istakao da i agencija jadranskog sliva i federalno ministarstvo okoliša i turizma znaju da navedeni kamenolom nema pristupni put i da se kamenolom Zukulja nalazi u minskom polju. Samim tim ne bi trebali ni razmatrati zahtjev investitora, ali oni to rade iz samo njima znanih razloga“, kaže jedan od aktivista za naš portal navodeći  da neće odustati od borbe u sprječavanju izgradnje kamenoloma.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije