Građanski aktivizam

Karton revolucija nastavlja borbu: “Država u Kladnju ne postoji, Konjuh nestaje”

U video sadržaju koji je snimljen praktično se dokazuje da nadzornici zaštićenog pejzaža imaju zabranu od strane Uprave ZP “Konjuh” da postupaju po zakonu i kontrolišu sumnjive radnje koje se dešavaju na prostoru pejzaža.

Pokret Karton revolucija se posljednje dvije godine uz veliku podršku građanki i građana Tuzlanskog kantona bori za uspostavljanje reda i zakona kada je u pitanju eksploatacija šume na planini Konjuh, odnosno unutar prostora Zaštićenog pejzaža “Konjuh”.

Posebno alarmantno stanje je na prostoru opštine Kladanj gdje je kako navode na snazi potpuna anarhija. Na toj lokaciji ne samo da se šuma nemilosrdno sječe i nestaje nego se ni te sporne radnje ne kontrolišu od strane JU ZP “Konjuh” s obzirom da nadzornici nemaju dozvolu da bilo šta poduzimaju u cilju zaštite i kontrolisanja potencijalnih nezakonitih radnji iako je to njihova zakonska obaveza i svrha postojanja.

Kao odgovor na navedene aktivnosti u mjesecu decembru 2022. godine je delegirana građanska inicijativa sa zakonskom osnovom za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela planine Konjuh Zaštićenim pejzažom “Konjuh”.

Izmjene imaju za cilj zabranu šumsko-privredne sječe unutar zona A i B Zaštićenog pejzaža “Konjuh”. Prateći rješavanje navedene inicijative Vlada TK je nakon velikog pritiska javnosti formirala Radnu grupu koja ima za cilj da osigura preduslove za kreiranje novog elaborata o zaštiti planine Konjuh ili reviziju postojećeg a sve sa ciljem osiguravanja kvalitetnije zaštite Konjuha. Takođe, neke od primarnih aktivnosti za koje su odobrena sredstva su postavljanje kontrolne rampe i video nadzora koji bi kontrolisao izvoz šumskih resursa.

Iz karton revolucije navode da nisu zadovoljni realizacijom obećanih aktivnosti:

– Stvaranje preduslova za izradu novog elaborata se maksimalno odugovlači.

– Uspostavljanje video nadzora se ne realizuje iako su svi preduslovi ispunjeni.

– Ostavljanje kontrolne rampe je u potpunosti blokirano.

Sve navedeno ima za cilj nastavak krađe šumskih resursa sa planine Konjuh.

Aktivisti su dokazali da Javna ustanova Zaštićeni pejzaž “Konjuh” sa strane Kladnja praktično ne postoji.

U video sadržaju koji je snimljen praktično se dokazuje da nadzornici zaštićenog pejzaža imaju zabranu od strane Uprave ZP “Konjuh” da postupaju po zakonu i kontrolišu sumnjive radnje koje se dešavaju na prostoru pejzaža.

Takođe, nadzornici otvoreno priznaju da nemaju nikakve uslove za rad. Ono što je posebno alarmantno je činjenica da im je na kontrolnom punktu u Banovićima u potpunosti dozvoljen rad u skladu sa propisima dok im je sa strane Kladnja to u potpunosti zabranjeno. Navedena situacija predstavlja jasan dokaz da država, odnosno zakoni na nivou Tuzlanskog kantona i viših instanci jednostavno ne postoje i ne funkcionišu na prostoru planine Konjuh, odnosno dijelu koji pripada opštini Kladanj.

Aktivisti pokreta Karton revolucija su ovom akcijom po ko zna koji put dokazali ne samo nezakonite aktivnosti nego su i skrenuli pažnju na potrebu hitnog uspostavljanja video nadzora koji će snimati izvlačenje prirodnih resursa, postavljanje rampe koja će kontrolisati ulaz i izlaz kamiona kao i ono najvažnije, hitno usvajanje inicijative kojom će se zabraniti sječa šume u zoni B Zaštićenog pejzaža “Konjuh”.

Vrijedi naglasiti da kada je u pitanju uspostavljanje video nadzora Javna ustanova Zaštićeni pejzaž “Konjuh” ima osigurana finansijska sredstva, izrađene pravilnike te da ne postoji nikakva prepreka da se navedena aktivnost sprovede već iduće sedmice. Za postavljanje rampe takođe imaju osigurana finansijska sredstva ali se proces namjerno odugovlači putem administrativnih procedura.

Ono što je najvažnije Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je dostavio Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona informaciju da su u mogućnosti u izuzetno kratkom roku i sa minimalnim finansijskim sredstvima izvršiti reviziju Elaborata o zaštiti planine Konjuh te da bi na osnovu tog dokumenta već sa novom godinom Skupština Tuzlanskog kantona mogla usvojiti izmjene Zakona o proglašenju dijela planine Konjuh Zaštićenim pejzažom “Konjuh” u kojim će se zabraniti šumsko-privredna sječa šume u područjima najviše vrijednosti koje trenutno nisu zaštićene.

Na kraju, vrijedi napomenuti da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona trenutno pribavlja dokumentaciju od strane JP “Šume TK” postupajući po prijavi u kojoj se navodi da navedeno javno preduzeće predhodnih godina u pojedinim odijelima zone A zaštićenog pejzaža nije vršilo sanitarnu sječu čime je ozbiljno narušeno zdravlje šume a samim tim i ekosistem najzaštićenijeg dijela planine Konjuh.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije