Građanski aktivizam

Ko i kako gradi objekte koji predstavljaju potencijalnu opasnost?

Neformalna grupa građana “Da se ne ponovi maj 2014.” Iz Doboja, objavilo je danas na svojoj Facebook stranici da su na osnovu informacija dobijenih od građana podnijeli prijavu Javnoj ustanovi “Vode Srpske” i Republičkoj vodnoj inspekciji.

Prijava se odnosi na podatak da su na rijeci Rudanka, između naseljenih mjesta Velika i Mala Bukovica, izgrađeni most i ugostiteljski objekat, započeta gradnja drugog mosta i deponovan materijal kraj korita ove rijeke, koji mogu da ugroze protok vode u slučaju visokog vodostaja. Što znači da predstavljaju opasnost u kontekstu poplava.

A upravo smanjenje ugroženosti od poplava, tačnije identifikovanje svih neriješenih problema zbog kojih su grad Doboj i njegova okolina i dalje ugroženi od poplava, te, ukazivanje na slučajeve koruptivnog ponašanja u oblasti zaštite od poplava i jeste cilj oko koga se okupila grupa “Da se ne ponovi maj 2014.”

Grupa ističe da od Voda Srpske i Vodne inspekcije očekuje da adekvatno reaguju na ovu prijavu, da spriječe gradnju objekata i deponovanje materijala, da se gradnja mostova izvodi na način koji neće ugroziti protok vode, da se započne sa održavanjem ove i drugih rijeka i da se spriječe zakonom zabranjeni radovi i druge aktivnosti.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije