Građanski aktivizam

Koalicija „Pod lupom“: Pozivamo CIK da objavi izvode iz Centralnog biračkog spiska na internet-stranici

„Građani-birači kao i svi ostali ostali akteri u izbornom procesu moraju imati način da provjere da li se na izvodima iz biračkog spiska nalaze umrle osobe, osobe koje ne žive na prijavljenoj adresi prebivališta ili se vrše druge manipulacije biračkim spiskovima“, navodi se u saopštenju za javnost Koalicije „Pod lupom“, koje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Prema odluci Visokog predstavnika u BiH kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH od 26.03.2024. godine, javnost ostvaruje pravo uvida u izvode iz Centralnog biračkog spiska izlaganjem privremenih izvoda iz Centralnog biračkog spiska putem internet-stranice Centralne izborne komisije BiH, vodeći računa o principima zaštite ličnih podataka.

Centralni birački spisak i izvodi iz Centralnog biračkog spiska su javni, a sve s ciljem obezbjeđenja tačnosti i ukupnog integriteta Centralnog biračkog spiska. Izborni zakon BiH propisuje da izvod iz Centralnog biračkog spiska sadrži prezime i ime birača, datum rođenja, ime jednog roditelja birača, naziv opštine odnosno izborne jedinice za koju birač ima pravo glasa, naziv i broj biračkog mjesta.

Koalicija „Pod lupom“ stava je da bilo kakvo onemogućavanje uvida javnosti u Centralni birački spisak, na način kako to Izborni zakon BiH propisuje, predstavlja izbjegavanje zakonskih obaveza. Bilo kakva analiza i revizija Centralnog biračkog spiska nije moguća bez uvida javnosti u ovaj javni dokument. Građani-birači kao i svi ostali ostali akteri u izbornom procesu moraju imati način da provjere da li se na izvodima iz biračkog spiska nalaze umrle osobe, osobe koje ne žive na prijavljenoj adresi prebivališta ili se vrše druge manipulacije biračkim spiskovima.

Iz tog razloga, Koalicija „Pod lupom“ poziva CIK BiH da objavi izvode iz Centralnog biračkog spiska na internet-stranici CIK-a, u skladu sa zakonom.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije