Građanski aktivizam

Koncesionari u BiH ubiru milijarde, a izbjegavaju plaćanje obaveza

Prema izvještaju o izvršenju budžeta svih nivoa vlasti, u Bosni i Hercegovini prošle godine je naplaćeno nešto više od 60 miliona eura prihoda od koncesija. Manji su za milion i pol nego 2021. S druge strane, koncesionari ubiru milijarde prihoda. Slaba i zastarjela zakonska rješenja koncesionarima ostavljaju prostor za izbjegavanje plaćanja obaveza, a zbog slabe kontrole nadležnih organa i skrivanja podataka, sve uglavnom prolazi bez posljedica.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije