Građanski aktivizam

Kritički osvrti na prijedloge koji dolaze iz politike a ne učestvovanje u aktivnostima političkih stranaka – usaglašen stav članica Eko-BiH mreže

Suočeni sa sve češćim ponudama političara za saradnju a u želji da zadrže svoju neutralnost, članice Eko BiH mreže su osjetile potrebu da političkim akterima i javnosti jasno definišu svoj stav. "Održivo i strateško pristupanje racionalnom korištenju prirodnih resursa ključan je faktor koji nas informiše o ozbiljnosti i posvećenosti pojedinog političkog aktera, a na osnovu kojeg prilagođavamo ton naše komunikacije sa istim. Ali, ta komunikacija ni u jednom momentu ne može ići u smjeru učešća u aktivnostima političkih stranaka, s obzirom da je to kontraproduktivno identitetu i afirmativnom pristupu našeg djelovanja.", navode u svom saopštenju za javnost, koje prenosimo u cjelosti.

S obzirom da su nam se razni politički akteri, kako postojeći tako i oni u nastajanju, nedavno obraćali sa zahtjevima za saradnju ili informacije, smatramo nužnim da naglasimo sljedeće:

Eko BiH mreža pozdravlja skorašnji trend povećanog interesa za zaštitu okoliša/životne sredine koji pojedine političke stranke i akteri u posljednje vrijeme nastoje plasirati u sklopu svojih političkih aktivnosti. Time pokazuju da je ova oblast konačno identifikovana kao jedan od najbitnijih prioriteta u državi.

Kao članice Eko BiH mreže, pozdravljamo sve one političke aktere koji nastoje konkretnim prijedlozima i afirmativnim djelovanjem unaprijediti datu situaciju u našoj državi. Iz tog razloga, rado ćemo s takvim i svim drugim političkim subjektima podijeliti informacije s kojima raspolažemo. Međutim, kao udruženja građana, naša neutralnost i pristupačnost je bazirana inkluzivnim pristupom u kontekstu svih ideja koja pružaju jasna rješenja u pogledu zaštite okoliša/životne sredine bez obzira na njen politički medij. Upravo je održivo i strateško pristupanje racionalnom korištenje prirodnih resursa ključan faktor koji nas informiše o ozbiljnosti i posvećenosti pojedinog političkog aktera, a na osnovu kojeg prilagođavamo ton naše komunikacije sa istim.

Ali, ta komunikacija ni u jednom momentu ne može ići u smjeru učešća u aktivnostima političkih stranaka, s obzirom da je to kontraproduktivno identitetu i afirmativnom pristupu našeg djelovanja. To znači, da mi ne možemo pisati politike sadašnjih ili budućih stranaka, jer je to mandat istih, ali ćemo se rado kritički osvrnuti na svaki pisani prijedlog politike koji podijelite s nama.

U slučaju da uzmete učešće u vlasti, nadamo se da nećete zaboraviti na osnovne vrijednosti na kojima djeluje civilno društvo i da ćete kroz institucije djelovati na realizaciji ideja koje pružaju produktivna rješenja u pogledu zaštite okoliša/životne sredine.

Bez sumnje, stanje i stepen zaštite okoliša/životne sredine jedne zemlje uveliko utiče na sve ostale socio-ekonomske aspekte društva, poput zdravlja građana, ekonomskog razvoja i moći, obrazovanja, tehnološkog razvitka i sl., sa posebnim osvrtom na potrebu održivog razvoja i racionalnog korištenja prirodnih resursa. Upravo vladajući politički akteri imaju odgovornost da u svom programu rada i političkim agendama osmisle najbolja rješenja koja će biti usmjerena na racionalnom korištenju prirodnih resursa. Na žalost, presjek stanja očuvanja i zaštite okoliša/životne sredine svake godine doživljava novi pad, podstaknut nelogičnim, kontraproduktivnim i vrlo često koruptivnim mehanizmima usmjerenim na kratkoročne ekonomske dobiti uz neizostavne, dugoročne posljedice u aspektu direktnog, negativnog uticaja na sve ostale sfere bosanskohercegovačkog društva, a koje nisu adekvatno obeshrabrene i/ili kompenzirane represivnim mjerama.

______________________________________________________________________

Trenutne članice Eko BiH mreže su:

 1. Udruženje “Resursni Aarhus centar”
 2. Centar za životnu sredinu
 3. Mikološko udruženje “Mycobh”
 4. Društvo za zaštitu prirodnog naslijeđa “Arbor magna”
 5. Centar za ekologiju i energiju
 6. Centar za sigurnost u saobraćaju i mobilnost
 7. Centar za održivi razvoj
 8. Eko Element
 9. Eko Forum Jelah
 10. Ekološko-humanitarna udruga “Gotuša”
 11. Eko forum Zenica
 12. Udruženje za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja – Ekotim
 13. Green team
 14. Naučno-umjetničko udruženje “Laboratorium”
 15. LIR Evolucija
 16. PD “Glasinac”
 17. Udruženje mladih za promociju eko i alternativne kulture “Priroda i društvo”
 18. Centar za krš i speleologiju
 19. OKC “Bosna Art” Stjepan Polje
 20. UG “Planina”
 21. Crvena
 22. Koalicija bez krzna
 23. Udruženje studenata biologije u BiH
 24. Udruženje za zaštitu prirode i biodiverziteta ˝Via naturae˝
 25. Centar za marinsku i slatkovodnu biologiju Sharklab ADRIA
 26. Sportsko ribolovnog društva SRD “Smuđ”
 27. Udruženje mladih “Labud”
 28. Eko Akcija
 29. Foundation Atelier for Community Transformation – ACT
 30. EcoTour Stolac
 31. Geopa Zenica
 32. Centar Dr. Stjepan Bolkay
 33. EKOLO – Lončari
 34. Eko Habitat
 35. Jer nas se tiče
 36. Korijeni
 37. SED “Orlovača”
 38. Bistro

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije