Građanski aktivizam

Krivične prijave protiv članova savjeta MZ Poriče u Bugojnu koji su pod sumnjivim okolnostima dali saglasnost za eksploataciju dolomita na „novoj lokaciji“

Zbor mještana, bez kakvog je Savjet MZ Poriče donio spornu odluku o saglasnosti za pokretanje kamenoloma u ovoj MZ
Na djelu je još jedan klasičan sukob između interesa građana s jedne, i beskrupuloznih kriminogenih pojedinaca s dobrim političkim vezama, s druge strane. Priča o sistemskoj korupciji nameće se sama po sebi.

Mještani bugojanskog naselja Poriče su već navikli da svaki novi dan može donijeti neprijatno iznenađenje po pitanju spornog kamenoloma koji „kontroverzni biznismen“ želi da otvori na lokaciji Bukovački potok u Poriču, Bugojno. Posebno su bili šokirani činjenicom da se, pored konstantne borbe protiv spornih odluka načelnika općine i kantonalnog ministarstva privrede, u nastavku moraju boriti i protiv svojih komšija, dio savjeta mjesne zajednice koji su do juče bili uz njih i pružali im podršku.

Naime, Savjet MZ Poriče u Bugojnu, na sastanku održanom 7.4.2023. godine u Poriču, je pod sumnjivim okolnostima dao suglasnost investitoru za eksploataciju dolomita na novoj lokaciji. Naime, sastanak je održan po zahtjevu investitora koji je samostalno „nacrtao“ skicu novog lokaliteta za eksploataciju dolomita, kako bi, na osnovu „pristanka MZ“, mogao zatražiti aneks ugovora o koncesiji kod resornog Ministarstva privrede SBK, jer su mu tako savjetovali  njegovi pomagači u ovim mutnim radnjama. Zbog sumnje da su u procesu donošenja odluka prekršeni zakoni i da se zloupotrebio službeni položaj, kao i sumnje da su zaprimljeni pokloni i drugi oblici koristi, neformalna grupa građana iz Poriča je pokrenula krivičnu prijavu protiv članova Savjeta MZ Poriče koju su uputili Kantonalnom tužilaštvu 16.5.2023.

Članovi Savjeta su bili upućeni u to da ovakvu odluku ne mogu donijeti bez mišljenja mještana MZ Poriče. Po Statutu MZ, Savjet mjesne zajednice je organ koji odlučuje o pitanjima od neposrednog interesa za građane mjesne zajednice. Prije donošenja odluke iz svoje nadležnosti, Savjet je dužan konsultovati Zbor građana o pitanja utvrđenim Statutom mjesne zajednice. Pošto je ovo pitanje od izuzetnog značaja za lokalno stanovništvo, te imajući u vidu da su članovi savjeta MZ Poriče dio zajednice i da su vrlo dobro upoznati sa problemima vezanim za spornu koncesiju, uslijedilo je neprijatno iznenađenje po otkrivanju načina na koji se sve odigralo.

„Nakon opomene koju smo im uputili, podnijeli smo i krivičnu prijavu protiv članova Savjeta MZ Poriče koji su na nezakonit način dali suglasnost za pokretanje kamenoloma – Raseme Ždralović, Nike Miličevića, Adnana Bašića, Nihada Mandare – Kikija. To su naše komšije, koji su interese investitora stavili ispred svega drugog. Znali smo za pritiske na Savjet, razgovarali sa njima da ne mogu davati ovakav vid saglasnosti za nešto što nije njihova nadležnost bez Zbora građana, Načelnika ili Općinskog vijeća. Bez obzira na sve to, njih četvoro su se grčevito borili da daju saglasnost iz samo njima poznatih razloga, a poznavajući investitora, možemo pretpostaviti šta ih je „motivisalo“.“ – istakli su članovi neformalne grupe građana MZ Poriče.

Ovo “poznavajući investitora”, odnosi se na činjenicu da se radi o “osobi odranije poznatoj policijskim organima”, koji je hapšen zbog ozbiljnih prijetnji i reketa privrednika u Bugojnu, kojim je sebi pribavio protupravnu imovinsku korist od premo milion KM.

Podsjećamo da su isti aktivisti i mještani MZ Poriče 31.3.2023. godine podnijeli krivičnu prijavu protiv načelnika općine i odgovornih iz općinske Službe i ovih dana su dobili poziv iz Kantonalnog tužilaštva da daju prvi iskaz, što ukazuje da je tužilaštvo u vrlo kratkom vremenu započelo krivični postupak.

Pored najnovijih dešavanja, vraćajući se unazad, primjetno je da je pogodovanje investitoru konstanta koja se provlači kroz sve procedure u procesu davanja saglasnosti za koncesiju u Poriču. Podsjećamo, OV Bugojno je krajem 2021. godine donijelo Odluku o davanju prethodne saglasnosti privrednom društvu „Kvatro“ d.o.o. Bugojno za istraživanje i eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu Bukovački potok. Ta odluka je donesena bez ijednog dokumenta i analize, ali što je i najbitnije, bez javne rasprave i mišljenja mještana koji žive u neposrednoj blizini planiranog kamenoloma, a na osnove nje je Vlada SBK izdala koncesiju na 30 godina. U tom procesu, Općinsko vijeće je ignorisalo građansku inicijativu za poništavanje navedene odluke, sa 1200 potpisa, ali i Instituciju ombudsmana za ljudska prava, koja im se u više navrata obraćala tražeći obrazloženje za ignorisanje inicijative građana. Pored toga, vijećnici opozicije su u decembru 2022. godine pokušali staviti temu kamenoloma na dnevni red sjednice Vijeća kako bi se poništila Odluka, ali u tome nisu uspjeli. Sve je dodatno eskaliralo sa novim idejama investitora koji je odlučio da je dovoljno da odabere novu lokaciju, koja i dalje na isti način ugrožava lokalno stranovništvo, i zatraži saglasnost od Savjeta mjesne zajednice.

Sve u svemu, na djelu je još jedan klasičan sukob između interesa građana s jedne, i beskrupuloznih pojedinaca s dobrim političkim vezama, s druge strane. Priča o sistemskoj korupciji nameće se sama po sebi.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije