Građanski aktivizam

LGBT aktivisti podnijeli krivičnu prijavu protiv načelnika Policijske uprave Banjaluka

Aktivisti LGBT zajednice i novinari podnijeli su krivičnu prijavu protiv načelnika Policijske uprave Banjaluka Đurice Vukelića, komandira Policijske stanice Centar Vladana Šikuljka i drugih policijskih službenika smatrajući ih odgovornim za napade 18. marta ove godine u Banjaluci.

Nikolina Bajić, ispred advokatskog tima koji zastupa 11 oštećenih, izjavila je za Gerilu da pored krivične prijave za napad i dalje nepoznatih osoba na LGBT aktiviste koji se desio 18. marta u Banjaluci, podnesena je i prijava  protiv odgovornih osoba MUP-a Republike Srpske.

-Temelj krivične prijave je osnov sumnje da su odgovorna lica propustivši da preduzmu radnje kojima bi spriječili napad i zaštitili oštećena lica, počinili krivično djelo nesavjestan rad u službi- objasnila je advokat Bajić.

Dodaje kako je osim navedenog, prijava obuhvatila i krivično djelo povreda ravnopravnosti građana, zbog osnova sumnje da je nepružanje zaštite i uskraćivanje prava oštećenih djelimično ili u cjelosti motivisano njihovim seksualnim opredjeljenjem.

-Za ocjenu da li postoje elementi za ova krivična djela, važno je da nadležno tužilaštvo ne zanemari izuzetno napetu anti-LGBT atmosferu koja je u Banjaluci eskalirala u danima pred napad, naročito javno paradiranje gradom određenog broja lica sa agresivnim ispoljavanjem mržnje i slanje prijetećih poruka pripadnicima LGBT zajednice kroz različite vidove u javnom prostoru- zaključila je Bajićeva.

U prijavi koja je dostavljena Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka na postupanje, između ostalog se navodi da su prijavljeni visokorangirani policijski službenici izvršili krivična djela nesavjestan rad u službi i povrede ravnopravnosti građana.

-Krivična prijava podnosi se zbog toga što su prijavljeni u vremenskom periodu od 13. do 19. marta ove godine svjesno i očigledno prekršili veći broj zakonskih i podzakonskih akata iz svoje nadležnosti, svjesno propuštajući da preduzmu niz službenih radnji, a koje su bili dužni preduzeti- navodi se u krivičnoj prijavi koju je potpisalo 11 oštećenih.

Među propuštenim službenim radnjama navedene su zaštita javnog reda i mira, bezbjednosna podrška i zaštita, sprečavanje nereda, sprečavanje fizičkog napada i druge.

-Propuštanje preduzimanja službenih radnji za posljedicu je imalo težu povredu prava drugih osoba, među kojima su i podnosioci krivične prijave, a koji su u večernjim časovima 18. marta ove godine fizički napadnuti od još uvijek nepoznatih osoba ispred prostorija Transparensi internešnela u Krsfskoj ulici u Banjaluci- navodi se u prijavi aktivista dostavljenoj OJT Banjaluka.

U krivičnoj prijavi podnesenoj protiv načelnika Policijske uprave Banjaluka, policijskih komandira i službenika, ističe se da su fizičkom napadu prisustvovali policijski službenici Policijske stanice Obilićevo za koje se objašnjava da su „svjesno i očigledno ili po naredbi, svjesno propustili da preduzmu bilo kakvu radnju sprečavanja napada i zaštite oštećenih, iako su očigledno bili svjesni da će usljed njihovog propuštanja nastupiti napad na prava drugih osoba“.

Pod tačkom 2. u krivičnoj prijavi podsjeća se da su policijski šefovi u vremenskom periodu od 13. do 19. marta ove godine i pored molbi i zahtjeva za zaštitu od strane oštećenih koji su bili meta javnog podsticanja na mržnju i nasilje i organizovanog javnog linča zbog njihove seksualne orijentacije, uskratili osnovna ljudska prava na privatni život i na bezbjednost , garantovana Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Podsjećamo, tri osobe su povrijeđene u napadu huligana na članove Organizacionog odbora “Bh. povorke ponosa” u Banjaluci ispred prostorija organizacije “Transparency International BiH”, u subotu 18. marta u večernjim časovima.

Napadi su povezani sa događajem u organizaciji “Bh. povorke ponosa”, koji je trebalo da se održi taj dan u Banjaluci ali ga je policija zabranila, jer su procijenili “da postoji realna mogućnost da na istom može doći do većeg ugrožavanja ljudi i imovine”.

Među povrijeđenima su tada bili novinari Vanja Stokić i Ajdin Kamber.

Vanju su huligani udarili u leđa, te je bacili sa jednog zida, kada je razbila lakat, dok su Kambera, koji je zbog povreda završio u hitnoj pomoći, udarali flašom u glavu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije