Građanski aktivizam

Lični i stranački interesi iznad zakona i interesa građana i države – slučaj „Kreševo“.

Resorni ministar je potvrdio da vlasnik kamenoloma u Kreševu ima ogromna dugovanja, da radi bez potrebnih dozvola i da je jedino rješenje raskid Ugovora o koncesiji, te da ministarstvo na čijem je on čelu radi na tome. No, pokazalo se da to nije dovoljno. Da su zakulisne igre i interesi iznad elementarne logike, zakona i interesa građana.

Dugovanja koncesionara koji eksploatišu prirodna bogatstva u Srednjobosanskom kantonu su godinama duplo veća nego uplate. Naime, prema podacima iz Ministarstva privrede SBK ukupan iznos dugovanja koncesionara na dan 30. novembra prošle godine je iznosio 2.804.490,93 KM. Jedan od dužnika je i kamenolom u Kreševu koji već godinama radi bez potrebnih dozvola i time ugrožava život i zdravlje građana. Tačnije vlasnik kamenoloma Rastovice i Krčevine u Kreševu već godinama ne plaća naknadu za koncesiju (zadnje tri godine nije uplatio niti jednu KM) iako zakon propisuje da se ukoliko koncesionar kasni sa plaćanjem naknada za koncesiju pokreće raskid Ugovora o koncesiji.

Napominjemo, vlasnik ovog kamenoloma je firma BFS d.o.o, ista ona koja je vlasnik i Tvornice vapna koja se nalazi nedaleko od spomenutog kamenoloma i koji mještanima naselja Bjelovići, ali i cijelog Kreševa, već godinama zagađuje njihov životni prostor.

I tako predstavnicima kantonalne Vlade, neuplaćivanje značajnih sredstava, koja su, prema zakonu, namijenjena za zaštitu i unaprjeđenje okoliša i razvojne projekte, kao ni protesti građana, nisu bili dovoljno dobar razlog da se raskine koncesioni ugovor za kamenolom u Kreševu koji je nekoliko puta u proteklih par godina pečaćen zbog nepoštivanja zakona – posljednji put u oktobru 2022., zbog rada bez posjedovanja vodne saglasnosti.

Gdje vlast ne funkcioniše ili ne radi u interesu građana, građani se samoorganizuju u cilju zaštite svojih i interesa zajednice. I preduzimaju aktivnosti u tom kontekstu.

Tako su i građani Kreševa, okupljeni u neformalnu grupu Kreševski građanski pokret, u aprilu 2022. godine održali sastanak sa Ministarstvom privrede SBK, koje je potpisnik koncesionog ugovora sa firmom BFS. Resorni ministar Nisvet Hrnjić potvrdio im je da vlasnik kamenoloma u Kreševu ima ogromna dugovanja, da radi bez potrebnih dozvola i da je jedino rješenje raskid Ugovora o koncesiji, te da ministarstvo na čijem je on čelu radi na tome. No, pokazalo se da to nije dovoljno. Da su zakulisne igre i interesi iznad elementarne logike, zakona i interesa građana.

Naime, nakon što su predstavnici Kreševskog građanskog pokreta, zajedno sa građanima Bugojna koji se bore protiv otvaranja kamenoloma Poriče, u novembru 2022. godine održali press konferenciju ispred zgrade Vlade SBK u Travniku na kojoj su tražili raskid ugovora za kamenolom Rastovice i Krčevine u Kreševu, te kamenolom Poriče u Bugojno, Ministarstvo privrede se oglasilo neobičnim saopćenjem za javnost – kao nekom vrstom ograde od Vlade čiji je sastavni dio – u kome je navelo da je dva puta tražilo saglasnost od Vlade SBK za raskid koncesionog ugovora za kamenolom u Kreševu ali da Vlada to nije odobrila.

“S obzirom na to da koncesionar (investitor) za kamenolom u Kreševu nije izvršio (preuzete) ugovorene obaveze iz Zakona o koncesijama, uslovi za raskid ugovora o koncesiji su ispunjeni, te je Ministarstvo privrede predložilo Vladi SBK donošenje odluke o raskidu Ugovora. No, Vlada SBK, zaključkom od 13.01.2022. godine, nije donijela odluku o davanju saglasnosti za raskid predmetnog Ugovora, nego je zadužila Ministarstvo privrede da pripremi izvještaj o stanju koncesija. Ministarstvo privrede je, kreiravši taj izvještaju, ponovo zatražilo od Vlade SBK saglasnost za raskid Ugovora o koncesiji za Rastovice i Krčevine. U međuvremenu, Vlada SBK je zaključkom od 27.01.2022. godine obavezala sve koncesionare, koji nisu dobili dozvole za eksploataciju i istraživanje predmeta koncesije, da iste osiguraju u roku od 60 dana. Također, obavezala je inspekciju da pojača kontrolu ekoloških dozvola i da u slučaju nepridržavanja ekoloških dozvola zatraži raskid ugovora. Nakon što je protekao rok iz gore navedenog zaključka, Ministarstvo privrede je ponovo, zbog nepostojanja dozvola i kršenja odredaba Ugovora o koncesiji, zatražilo saglasnost Vlade SBK za raskid predmetnog ugovora sa koncesionarom (BFS d.o.o.). Ali Vlada SBK, zaključkom od 06.10.2022., nije prihvatila Izvještaj o koncesijama, iz nadležnosti Ministarstva privrede, i nije dala saglasnost za raskid ugovora o koncesiji za lokalitet Rastovice i Krčevine sa koncesionarom BFS d.o.o.”- istaknuto je u saopćenju ministra Hrnjića iz novembra 2022. godine.

Dakle, situacija u Kreševu gdje su mještanima ugroženi zdravlje i normalan život i gdje se svakodnevno uništava okoliš je mogla biti drugačija ali Vlada SBK je odlučila da koncesionara “nagradi” zbog kršenja zakona i ugovora o koncesiji te dugovanja prema kantonu i građanima. I to nagrađivanje je urađeno na štetu građana, kako to obično i biva. Uvidom u zapisnik sa gore spomenute sjednice Vlade SBK od 6.10.2022. godine na kojoj nije data saglasnost na pripremljeni izvještaj Ministarstva privrede a samim tim i saglasnost za raskid Ugovora o koncesiji za kamenolom u Kreševu, možemo zaključiti da nisu svi članovi Vlade SBK bili slijepi na ovolika kršenja zakona. Od 9 članova Vlade SBK – 4 člana su bila za prihvatanje izvještaja ministarstva privrede u kojem se traži raskid koncesionog ugorova za kamenolom u Kreševu. I to predsjednik Vlade Tahir Lendo te ministri Nisvet Hrnjić, Salkan Merdžanić te Amir Šečibović, svi iz SDA stranke. Sa druge strane protiv raskida koncesionog ugovora su bili ministrica Mirjana Plavčić, ministri Zoran Marković i Bojan Domić iz stranke HDZ BiH, dok su dva preostala člana Vlade (ministri Feliks Vidović i Anto Matić, obojica iz HDZ-a) bili suzdržani. I tako je pet članova Vlade koji su članovi stranke koja se povezuje sa koncesionarom kamenoloma u Kreševu odlučilo da kršenje Zakona nije dovoljan razlog za raskid koncesionog ugovora. Ali za građane to nije veliko iznanađenje s obzirom na to da je javna tajna, i svi u Kreševu su svjesni toga, da se vrh stranke HDZ BiH nerijetko okuplja baš tu, u Kreševu, a domaćin im je, ni manje ni više, nego vlasnik firme BFS d.o.o. koji ima koncesiju za kameolom Rastovice i Krčevine.

Međutim, koncesionar nije dužan samo Vladi SBK nego i Općini Kreševo, s obzirom da bi se dio koncesione naknade trebao slijevati u općinski budžet. Tako su revizorski izvještaji iz 2016. godine pokazali da je Općina Kreševo opraštala dugovanja „podobnim firmama“. Konkretno, jedna od firmi kojoj je oprošten dug je upravo kompanija BFS d.o.o. koja nelegalno eksploatiše prirodna bogatstva u Kreševu.

Da je sve dobro uvezano stranačkim vezama jasno pokazuje činjenica da je tada načelnik Općine Kreševo bio Radoje Vidović, koji je kao član HDZ-a zauzimao više stranačkih pozicija, a njega je 2016. godine zamijenio sadašnji načelnik Renato Pejak, takođe iz HDZ-a. Radoje Vidović je brat Feliksa Vidovića, sadašnjeg ministra policije SBK koji u oktobru prošle godine nije glasao za raskid Ugovora o koncesiji za komenolom Rastovice i Krčevine.

Da su stranački i lični interesi, bh. političarima, iznad interesa građana, smo već navikli. Ali ovakvi primjeri beskrupuloznog ignorisanja javnog interesa i zakona, od strane onih koji bi ih trebali braniti i provoditi, naprosto čovjeka ostavljaju bez riječi i sa osjećajem gađenja. Zbog toga je, uostalom, sve više onih koji odlaze iz ove zemlje. Mada, srećom, ima i onih koji ostaju da se bore. I koji se nadaju da će pravna država jednog dana zaista profunkcionisati.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije