U fokusu

Mi dižemo svoj glas protiv nasilja nad ženama, dignite i vi svoj!

Prijavite nasilje protiv žena, nasilje nad ženama je zločin!

25. novembar je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Mi dižemo svoj glas protiv nasilja nad ženama, dignite i vi svoj glas – prijavite nasilje protiv žena, nasilje nad ženama je zločin!

Nažalost, dostupni podaci nam govore da većina žena u Evropskoj uniji koje zlostavljaju njihovi partneri ne zove policiju. Samo jedna od tri žene (33 %) koje su fizički ili seksualno zlostavljane obrate se policiji. Zvanični podaci o nasilju intimnih partnera zapravo prikrivaju koliko je ovaj oblik nasilja zaista raširen.

Građani/ke Bosne i Hercegovine moraju znati da je nasilje u porodici krivično djelo, te da u slučaju izloženosti tom obliku nasilja, svoje pravo na zaštitu treba da potraže na sljedeće načine:

– Prijavom nasilja policiji na broj 122
– Pozivom na besplatane SOS telefone 1265 (za FBiH) i 1264 (za RS)
– Obraćanjem Centru za socijalni rad u vašoj opštini, od čijih službenika/ica možete zatražiti smještaj za vas i vašu djecu u jednoj od sigurnih kuća gdje vam se može pružiti neophodna medicinska, socijalno-pravna, psihološka i druga pomoć, a gdje možete ostati do 3 mjeseca
– Traženjem pomoći od nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

U cijeloj BiH danas počinje kampanja „16. dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Ova kampanja počinje danas, a završava se 10. decembra, na Međunarodni dna ljudskih prava.

Ove godine u fokus stavlja se položaj žena sa iskustvom nasilja za vrijeme pandemije koja je izazvana koronavirusom i ističemo značaj održavanja servisa podrške i pomoći dostupnih za žrtve nasilja

Žene koje su žrtve porodičnog i partnerskog nasilja u povećanom riziku od nasilja, jer mjere nalažu izolaciju u porodičnim domovima koje za žrtve nisu uvijek sigurno mjesto i izolacija sa nasilnikom može uticati na smanjivanje mogućnosti za traženjem podrške.

Prema izvještaju Fondacije Udružene žene ove godine zabilježen je i veći broj poziva prema SOS telefonu. Od početka 2020. godine do danas 1078 žena pozvalo je SOS telefon, a najčešće su se javljale žene od 35 do 50 godina.

Podsjetimo da je od 1. maja ove godine na snazi novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj kojim je nasilje u porodici kvalifikovano kao krivično djelo.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije