Građanski aktivizam

Mještani Šćipa i doline Neretvice: Rijeku Volujak branit ćemo kao što smo branili i odbranili naše Riku, Blazinku i Neretvicu, na kojima je bila planirana izgradnja ukupno 16 mHE

Foto: E.M., Klix
Još sredinom 2019. godine iz eko-udruženja ''Volujak - Dobro polje'', upozoravano je da je da se prave planovi bez saglasnosti mještana. I da je izgradnja MHE Volujak ''suluda ideja, bezumlje koje će rezultirati prirodnom i ekološkom katastrofom za floru i faunu, zbog čega će rijeka potpuno nestati''.

Iako je Federalni parlament još u junu 2020. usvojio Deklaraciju o zaštiti rijeka i izglasao zaključak o potpunoj zabrani gradnje malih hidroelektrana na cjelokupnom teritoriju Federacije BiH, a potom, u julu 2022., pod pritiskom javnosti, predvođene ekološkim udruženjima, izglasao zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, koji predviđa zabranu planiranja i izgradnje novih malih hidroelektrana u FBiH, borba za zaštitu rijeka u ovom entitetu se nastavlja. Zakonom regulisana zabrana, naime, ne odnosi se na one MHE za koje su investitori ranije dobili koncesije, te se eko aktivisti i građani koji žive u blizini tih rijeka bore za svaku od njih pojedinačno.

Jedna od tih rijeka je i rijeka Volujak u opštini Prozor/Rama.

Borba za spas ovog bisera prirode, jedne od rijetkih divljih i netaknutih rijeka u Evropi, traje već godinama.

Još sredinom 2019. godine iz eko-udruženja “Volujak – Dobro polje”, upozoravano je da je da se prave planovi bez saglasnosti mještana. I da je izgradnja MHE Volujak “suluda ideja, bezumlje koje će rezultirati prirodnom i ekološkom katastrofom za floru i faunu, zbog čega će rijeka potpuno nestati”.

Pravnom borbom dokazan je i niz nepravilnosti u izdavanju dozvola, te je Kantonalni sud u Sarajevu, odlučujući po tužbi MZ Uzdol i Eko udruženja “Volujak – Dobro Polje”, u novembru 2020. Poništio okolišnu dozvolu za MHE Volujak i predmet vratio tuženom Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na ponovni postupak.

U nastavku, Aarhus centar je Općini Prozor/Rama poslao zahtjev za raskidanje koncesijskog ugovora za MHE Volujak, ili oduzimanje koncesije za ovu MHE, s obzirom da kantonalni Zakon o koncesijama dopušta oduzimanje koncesije ako koncesionar ne obavlja koncesijsku dužnost duže od godinu dana, ako se obavljanjem koncesijske djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, te, ako koncesionar nije u roku započeo i završio radove, te ako se vršenjem djelatnosti dovodi u opasnost životna sredina ili zakonom zaštićena područja i objekti.

No, pravna služba Općine Prozor-Rama smatra da je mudrije čekati. Navodno, “kako ne bi došlo do razloga za traženje odštete u slučaju jednostranog raskida ugovora”. Pri čemu na “mudrost” opcije čekanja, vjerovatno utiče i činjenica koju su mediji u međuvremenu otkrili da je jedan od vlasnika firme koja je dobila koncesiju, zet lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i javno izražene sumnje da je bivši direktor EP HZHB smijenjen jer je odbio odkupiti tu koncesiju za 5 miliona KM, a da je postavljen novi, koji taj projekat treba da realizuje.

No, u pljački ovdašnjih prirodnih bogatstava, politika je oduvijek bila integralni dio. I čitav koncept mini hidroelektrana je na kraju razobličen kao projekat bez značaja za zajednicu, u kome se prirodno bogatstvo zemlje, njene rijeke, uništavaju radi profita pojedinaca bliskih vlasti.

Kojima kao prepreka na putu te destrukcije u cilju ličnog bogaćenja stoje samo, u međuvremenu osvješteni, građani. Predvođeni ekološkim udruženjima koja su uspjela da, u svega desetak godina, dovedu kolektivnu svijest do tog nivoa da ta borba ima izgleda za pobjedu, bez obzira na jačinu pljačkaške i korupcijske hobotnice na suprotnoj strani.

Pa se borba nastavlja. Na raznim mjestima i za razne rijeke. Uključujući i Volujak.

U tom kontekstu udruženja građana “Klub Šćipljaka” Šćipe i “Neretvica – Pusti me da tečem” Buturović-Polje, ovih dana je upozorilo javnost da je investitorima MHE Volujak, firmi MM Energy d.o.o. Prozor, rok za dostavu studije istekao u januaru 2024. godine. Ali da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uprkos volji građana, studijama o štetnosti izgradnje MHE, zabrani izgradnje novih MHE na nivou entiteta FBiH, produžilo, i to dva puta, rok za dostavu studije o uticaju izgradnje predmetne MHE na okoliš.

Oni su najavili nastavak zajedničke borbe za spas rijeke Volujak. Izraživši nadu i očekivanje da će dobiti pomoć i od općinskog načelnika Joze Ivančevića, kojem su uputili zahvalu za pomoć pri borbi za spas rijeka Rike i Blazinke.

Ivančević je, podsjetimo, još prije 5 godina podržao aktivnosti civilnog društva, izjavivši: “Aktivnosti nevladinog sektora i lokalnog stanovništva su dobrodošle, a općina će poštovati sve stavove u mjeri u kojoj je nadležna za pojedini projekt.”

Pomenuta udruženja su, na društvenim mrežama, pomalo dramatično poručila da je “potpisivanje i produživanje roka za dostavu studije isto kao i potpisivanje puta za selidbu i odlazak mještana ovoga kraja, a takav scenarij nećemo dopustiti ni pod koju cijenu, pa i cijenu života”. Dodajući:

“Rijeku Volujak branit ćemo kao što smo branili i odbranili naše Riku, Blazinku i Neretvicu, na kojima je bila planirana izgradnja ukupno 16 mHE. Neka prirodna i sva zajednička dobra budu sačuvana i iskorištena na pravedan način, za potrebe i korist cjelokupnog stanovništva, a ne realizaciju projekata od kojih bi jedinu korist imali pojedinci, investitori. Gradimo život u ovoj nam prelijepoj Bosni i Hercegovini tako da više mladi a ni stariji ne moraju ići u druge zemlje za boljim životom.”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije