Građanski aktivizam

Mogu li sporni statusi određenih visokoškolskih ustanova i učešće u aferi “Klaster” štetno uticati na njihove studente

Neformalna grupa studenata, okupljenih u inicijativi "Akreditovane visokoškolske ustanove - priznate diplome", nadležnima za visoko obrazovanje u RS i BiH uputila je Otvoreno pismo tražeći odgovore na pitanja koja interesuju zainteresovane za sferu visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, kao i zainteresovane za pitanje akreditacija visokoškolskih ustanova u RS.

Otvoreno pismo adresirali su na Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, Agenciju za visoko obrazovanje Republike Srpske, Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), sa pitanjem: “Da li sporni statusi visokoškolskih ustanova  i stanje u njima, uz sporo rješavanje afere “Klaster”, mogu imati štetni uticaj na studente sa formalno okončanim studijama, trenutne i buduće studente?”.

Podsjetili su nadležne da već više od tri godine aktivno ukazuju na probleme u visokom obrazovanju, a neki od problema na koje su, između ostalog, ukazivali, naišli su na veliko interesovanje javnosti poslije otkrivanja afere „Klaster“, za koju, ni nakon tačno 15 mjeseci od otkrivanja, nema tužilačke odluke, a time ni procesuiranja.

Pitali su ih za status Visoke škole za primjenjene i pravne nauke ”Prometej” Banja Luka, nakon što u određenom roku važenja petogodišnje akreditacije do 18.04.2021. godine nije obezbijeđena njena reakreditacija, kao ni do 18.04.2023. godine u produženom roku, pa je ovu visokoškolsku ustanovu Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH) jednostavno izbrisala iz Državnog registra visokoškolskih ustanova u BiH. Takođe i za statuse Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Visoke poslovno-tehničke škole Doboj, kojima je petogodišnja akreditacija važila do 04.10.2022. godine, čije reakreditovanje do tada nije obezbijeđeno, kao ni u produženom roku do 03.04.2024.godine, do kada su se Dopunskim rješenjima smatrale akreditovanim.

Posebno su apostrofirali nejasne statuse Visoke škole za turizam i hotelijerstvo Trebinje i Visoke škole “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka, zanimajući se u ime studenata koji su studirali ili i dalje studiraju na ovim ustanovama, kada će obezbijediti prvu akreditaciju, imajući u vidu da je od početka njihovog rada prošlo već 17 godina i da još nisu akreditovana i da izdaju diplome, iako je to suprotno članu 40 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju RS. Te VŠU još uvijek nisu upisane u registar HEA BiH, već su u “vječnom” statusu “ustanova u postupku akreditacije” kod Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS).

Podsjetili su nadležne da se u registru AVORS još uvijek nalazi i Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor, iako je njenim rješenjem od 17.03.2023. godine odbijena akreditacija ustanove i studijskog programa Javna uprava i navedenoj VŠU izdato rješenje po kojem više ne može obavljati djelatnost visokog obrazovanja.

Studenti su nadležne pitali i da li su provjerili da li je Slobomir P Univerzitet izgubio zakonsku mogućnost nastavka rada i može li više, u skladu sa zakonskim propisima, obavljati djelatnost visokog obrazovanja, s obzirom da su objekti u kojima se odvija nastava u Doboju, kao i u kampusu u sjedištu u Bijeljini, stečajem kompanije „Slobomir“ prodati, a već duže vrijeme SPU nema ni aktivne žiro-račune.

„Zanimali smo se da dobijemo odgovore i da li se u smislu primjene člana 54. i člana 49. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH prilikom zapošljavanja u državnim institucijama mogu priznavati jedino diplome izdate od strane akreditovanih VŠU, koje se nalaze u Državnom registru akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, koji vodi HEA BiH, kakva su i tumačenja u odlukama Sudova u BiH, odnosno da li se akreditovanim VŠU smatraju isključivo one VŠU upisane registar koji vodi HEA BiH. I, kao veoma bitno, da li postoji opravdanost za bojazan studenata, nastavnog i ostalog osoblja visokoškolskih ustanova za koje je završen postupak akreditacije, a dovode se u vezu sa istragom kupovine lažnih diploma u okviru akcije Tužilaštva BiH i SIPE, odnosno u aferi “Klaster”. Posebno zbog toga što se dio visokoškolskih ustanova, za čije statuse smo se zanimali, pominju u negativnom kontekstu u toj aferi“ – informacije su iz NGG „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije