Regija i svijet

Na korupciju se u EU najviše žale Hrvati, a najmanje Finci

BRISEL – Poslednje istraživanje Evrobarometra pokazuje da 71% Evropljana smatra da je korupcija široko rasporstranjena u njihovoj zemlji.

Među ispitanicima najviše Hrvata (97 procenta) potvrđuje postojanje korupcije u svojoj zemlji, a najmanje je Finaca (22 procenta), koji su zabrinuti zbog situacije sa korupcijom u državi.

Istraživanje Evrobarometra je rađeno u posednjih šest mjeseci na području EU 27, a rezultati govore o povećanju percepcije korupcije među građanima u odnosu na prethodno istraživanje iz 2017. godine, kada je 68 procenata ispitanika ukazivalo na postojanje korupcije u njihovim zemljma.

U Evrostatu objašnjavaju da je percepcija korupcije porasla od prethodnog istraživanja u čak 18 država članica, a najviše na Malti, u Austriji i Hrvatskoj.

Među zemljama članicama EU trenutno najveća percepcija korupcije je u Hrvatskoj (97 procenata), Grčkoj i Kipru (95 procenta), Španiji i Portugalu (94 procenta).

Glasovi ispitanika govore da je korupcija najmanje zastupljna u Finskoj, Danskoj, Švedskoj i Nizozemskoj.

Za 69 procenata ispitanika korupcija je neprihvatljiva, a 26 procenata Evropljana smatra da ona utiče na njihove svakodnevne živote.

Među građanima koji su se izjasnili da su pogođeni korupcijom u svakodnevnom životu najviše ima Rumuna (64 procenta), Kiprana (60 procenata), a za njima slijede Portugalci i Španci.

Najmanje se na uticaj korupcije žale u Holandiji (4 procenta), Luksemburgu (6 procenata), a zatim u Danskoj, Finskoj, Švedskoj i Nemačkoj.

Da korupcija postoji u nacionalnim javnim institucijama smatra 70% Evropljana, a da je ima među političkim strankama i političarima misli 53 procenta ispitanika.

U Evropskoj komisiji naglašavaju da se priroda i obim korupcije razlikuju od države do države, ali ocenjuju da korupcija šteti EU u celini.

Navodi se da se na nivou EU pojačava borba protiv korupcije koja podrazumijeva nove zakone za zaštitu finansijskih interesa EU od prevare i korupcije i osnivanje Evropskog javnog tužilaštva.

“Evropsko zakonodavstvo u drugim oblastima, poput pranja novca i javnih nabavki, takođe uključuje važne antikorupcijske odredbe. U oblasti povrata imovine pokrenuto je novo zakonodavstvo koje osigurava međusobno priznavanje naloga za zamrzavanje i oduzimanje imovine”, navode u Komisiji.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije