Građanski aktivizam

Načelnik općine Bugojno i „njegovi“ vijećnici, osim što ne poštuju Statut, Poslovnik o radu OV, svoje sugrađane, norme dobre uprave,… – ne poštuju ni Instituciju ombudsmena za ljudska prava

Na početku sjednice, predsjedavajući OV je dao prijedlog dopune dnevnog reda, inicijativom za razmatranje Preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava, za što su, uz predsjedavajućeg, bili svi vijećnici iz opozicije, ali su neglasanjem iako su bili prisutni na sjednici (što je i kršenje Poslovnika i normi demokratskog ponašanja) vijećnici SDA taj prijedlog oborili.

Nakon duže vremena, danas (16.03.2023.) je održana redovna sjednica Općinskog vijeća Bugojno. Jedanaesta, u ovom sazivu. Predloženi dnevni red sjednice imao je 8. tačaka među kojima ponovo nema tačke dnevnog reda na kojoj bi se raspravljalo o nezakonitoj Odluci Općinskog vijeća da se da prethodna saglasnost na koncesiju za kamenolom na lokalitetu Bukovački potok, MZ Poriče. Na Kolegiju, koji je uglavnom pod kontrolom Načelnika i stranke SDA prijedlog opozicionih vijećnika, uz zahtjev mještana MZ Poriče, nije dobio „prolaz“.

Na početku sjednice, predsjedavajući OV je dao prijedlog dopune dnevnog reda, inicijativom za razmatranje preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava, za koju su svi opozicioni vijećnici i predsjedavajući OV bili ZA, ali su neglasanjem iako su bili prisutni na sjednici (što je i kršenje Poslovnika i normi demokratskog ponašanja) vijećnici SDA taj prijedlog oborili. Tako da se kontinuirano nastavlja ignoriranje Načelnika i  vijećnika SDA bilo kakve rasprave na temu kamenoloma u MZ Poriče.

Naime, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH ponovo je uputila preporuku, 07.02.2023. na adresu OV Bugojno, u kojoj se traži izjašnjavanje vijećnika i OV po predmetu žalbe mještana MZ Poriče  na postupak donošenja sporne Odluke OV za kamenolom u MZ Poriče. Prvi zahtjev Institucije ombudsmena upućen je 10.11.2022. godine u kojem se poziva Općinsko vijeće Bugojno da dostavi izjašnjenje o Inicijativi koju su uputili mještani MZ Poriče u augustu 2022. godine.

Podsjećamo, mještani MZ Poriče su uputili žalbu Instituciji ombudsmena još u ljeto 2022. godine (03.08.2022.) zajedno sa dokumentacijom i potpisima 1200 mještana koje su uputili kao Inicijativu općini Bugojno i općinskom Vijeću , a na koju nikada nisu dobili odgovor, što je očigledno kršenje Statuta općine.

Opozicioni vijećnik Armin Čusto je ponovo aktualizirao problem kamenoloma i na današnjoj sjednici postavio vijećničko pitanje u vezi organizovanja Javne rasprave za 13.03.2023. s upitom  ko je i na osnovu kojeg propisa je zakazao Javnu raspravu?

„Danas su neodgovorni vijećnici SAD i načelnik općine ignorisali ponovnu preporuku Institucije ombudsmena oko uspostave saradnje sa ovom institucijom na način propisan Zakonom o ombudsmenima, te po našem mišljenju,  nepostupanjem po zahtjevima ombudsmena, prekršili Zakon.“, izjavili su predstavnici neformalne grupe građana Poriče. Dodavši:

„Smatramo da je došlo vrijeme da se Kantonalno tužilaštvo SBK  „pozabavi“ radom naše uprave.

Zadnja stranica dokumenta koji je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH uputila OV Bugojno, 07.02.2023.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije