Građanski aktivizam

Nakon slika zamućene vode i pomora riba, inspektori RS utvrdili da je Neretva – NEZAGAĐENA

Rijeka, koja se odlikuje svojom smaragdno zelenom bojom, puna raznovrsnog života i životinjskog i biljnog, a posebno endemskih vrsta riba, je duži period bila potpuno neprepoznatljiva.

Nakon što je Centar za životnu sredinu 28. septembra poslao hitan dopis Upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske, a vezano za zamućenje vode i pomor ribe u rijeci Neretvi nizvodno od gradilišta hidroelektrane Ulog, inspekcija je 16. oktobra izašla na teren i krajem prošle sedmice odgovorila na dopis konstatacijom da u rijeci nema nikakvog zagađenja, te da su i voda i riblji svijet u dobrom stanju.

Iz Centar za životnu sredinu podsjećaju da se na dionici od nekoliko desetina kilometara nizvodno od HE Ulog, tokom nekoliko sedmica, jasno moglo vidjeti zamućenje vode, što je alarmiralo mnoge građane da izađu na teren i postave pitanje šta se dešava s Neretvom.

– Rijeka, koja se odlikuje svojom smaragdno zelenom bojom, puna raznovrsnog života i životinjskog i biljnog, a posebno endemskih vrsta riba, je duži period bila potpuno neprepoznatljiva. Na lokacijama Ulog, Bjelimići i Glavatičevno, zadnjih sedmica su se pojavljivale fotografije ili potpuno bijele ili potpuno smeđe Neretve. Mnoga udruženja, ali i lokalno stanovništvo, kao i mjesne zajednice su ukazivale na alarmantno stanje rijeke i problem zagađenja vode, te objavljivale sadržaj koji je jasno ukazivao na ekološku katastrofu i stanje koje dugo nije zabilježeno u gornjem toku Neretve. Međutim, nadležni inspektorat koji se na hitan zahtjev za izlaskom na teren oglasio nakon nekoliko sedmica, konstatovao je da je sa Neretvom sve u redu, tačnije da ‘vodotok nije zamućen i da je voda izuzetne čistoće’ – saopćeno je iz Centra za životnu sredinu.

Dodatno, kako navode iz tog Centra, nadležni inspektori su obišli radove na gradilištu za buduću hidroelektranu Ulog i zaključili da ta elektrana ne narušava vodotok Neretve i da uredno i u skladu sa svim dozvolama obavlja svoje građevinske radove.

– Porazna je činjenica da je po upućivanju dopisa inspekcijskim organima za ovako hitan slučaj trebalo 20 dana za odgovor, ali i izlazak na teren. Naime, zahtjev za izlazak na teren je upućen 28. septembra kada je konstatovan najveći stepen zagađenja. U odgovoru RUIP-a, navodi se da je ekološki inspektor izašao na teren tek 16. oktobra. Posebno je porazno što se u svojim konstatacijma na kvalitet vode, vodni inspektor oslanja na metodu vizuelnog pregleda vodotoka. Ovakva ažurnost i metodologija rada ne omogućava efikasnost u samoj zaštiti i lokalnog stanovništva i same životne sredine. Neretva je krajem septembra bila ozbiljno zagađena to je svima jasno, a posebno su toga svjesni ljudi koji žive uz njene obale i koji su evidentirali mrtve ribe i svakodnevno slikali ovu rijeku šokirani njenom neprirodnom i prljavom bojom – izjavio je Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu.

Istakao je da ovo još jedan pokazatelj koliko sama rijeka Neretva, ali i naša priroda trpe zbog ovakvih odgovora inspekcijskih organa.

– Poražavajuće je da nadležni ne vide problematiku u slučaju Neretve i da za njih ovdje nema nikakvog narušavanja ovog visoko vrijednog, ako ne i najvrjednijeg prirodnog područja u našoj zemlji – kazao je Topić.

Rijeka Neretva se odlikuje prvom klasom vode u čitavom svom gornjem toku. Poznato je da je svi koji žive ili dolaze na ovu rijeku piju vodu iz njenog korita na čitavoj ovoj dionici. Izvorište rijeke je na području opštine Gacko, a zatim joj se tok pruža kroz općine Kalinovik i Konjic. Upravo na ovoj dionici od izvorišta do Konjica, koja je duga 90 kilometara, rijeka Neretva i područje oko nje, predstavlja jedno od najvrjednijih područja u Bosni i Hercegovini.

– Situacija na nizvodnom dijelu vodotoka koji administrativno pripada Općini Konjic, gotovo je identična sa stanjem uzvodno. Nadležna Federalna vodna inspekcija se nije čak potrudila ni da posjeti mjesto zagađenja, nego je izvršila nadzor dvadesetak kilometara nizvodno, uz izvještaj da se radi o ‘običnom’ zamućenju vodotoka bez posljedica po životnu sredinu. Ovakav pristup pojedinih inspekcijskih službi nije ništa novo i zorno pokazuje da iste, i kada imaju mogućnost, nemaju volju da riješe problem. U Konjicu se još od kraja 2020. godine, odnosno od intenziviranja radova na izgradnji HE Ulog, mogu primjetiti slična zagađenja manjeg obima, ali posljednja dešavanja sve više ukazuju na ozbiljnost problema. Lokalno stanovništvo se osjeća nezaštićenim od nadležnih službi, te se s pravom postavljaju pitanja o negativnim posljedicama koje nas očekuju ukoliko se HE Ulog pusti u pogon – kazao je Amir Variščić iz organizacije Zeleni Neretva iz Konjica.

Dodao je da su nažalost, te posljedice daleko ozbiljnije i opasnije od trenutnih, i ne odnose se samo na ekološke i ekonomske (turizam) negativne uticaje, nego se radi i o sigurnosnoj prijetnji imajući u vidu da se HE Ulog gradi na izrazito trusnom tlu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije