Građanski aktivizam

Nakon urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, oborena i okolinska dozvola za mHE “Oštrac”

Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT, nastavljajući obećanu borbu za svaku rijeku koja nije obuhvaćena zakonskom zaštitom od gradnje MHE (a to su u Federaciji one koje su u trenutku usvajanja “Zakona o zabrani gradnje MHE u FBiH” imale potpisan koncesioni ugovor), na svojoj je Facebook stranici objavila informaciju o još jednoj pravnoj pobjedi u borbi za spas Ugra (koju u nastavku prenosimo u cjelosti).

Federalno ministarstvo okoliša i turizma uvažilo je žalbu Kluba sportskih ribolovaca Travnik, pripremljenu od strane Aarhus centra u Bosni i Hercegovini, i poništilo Rješenje resornog ministarstva u Srednjobosanskom kantonu od 15.03.2024. godine.

Pojednostavljeno rečeno, mala hidroelektrana “Oštrac”, koja je izgrađena na rijeci Ugar, ali ne može biti puštena u pogon, sada je ostala i bez okolinske dozvole. Prethodno su, također nakon postupaka pokrenutih od strane Kluba sportskih ribolovaca Travnik, poništene urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje ovog štetnog objekta.

Ovakav rasplet situacije potvrđuje našu argumentaciju da su praktično sve dozvole i saglasnosti za izgradnju ove mHE prikupljene na nezakonit način, s obzirom na to da, između ostalog, naše udruženje i zainteresovana javnost, uključujući i lokalno stanovništvo, nije bila uključena u cijeli proces, iako je to zakonska obaveza.

Klub Sportskih Ribolovaca Travnik, kao korisnik ribolovnog prava na svim vodotocima Srednjobosanskog kantona, nastavlja borbu za spas naših rijeka. Idemo dalje!

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije