Vijesti

Nastavak priče: Sudski spor između Banjalučanina i Eko toplane koji plaća umanjenu cijenu grijanja

Nepristajanje na institucionalno nasilje, u bilo kojoj od bezbroj formi u kojima se ono pojavljuje, takođe je oblik građanskog aktivizma. Građani se, sa neopravdanim i nepravednim nasiljem institucija ne bi trebali miriti, nego mu se trebaju suprotstaviti. (Antikorupcija)

Univerzitetski profesor u penziji Pero Petrović tužen je od strane preduzeća Eko Toplane Banjaluka, jer plaća umanjenu cijenu grijanja.

“Na pripremnom ročištu koje je održano 24. 9. 2020. godine u osnovnom sudu u Banjaluci tužioc Eko toplana i ja kao tuženi prezentovali smo svoje stavove materijalne dokaze na osnovu kojih je sud 28. 9. 2020. godine donio rješenje po kojem ja kao tuženi imam obavezu da snosim troškove parničnog postupka u iznosu od 334 KM. Na navedenu presudu osnovnog suda uložio sam žalbu Okružnom sudu”, rekao je Petrović za BUKU i dodao je da do sada nismo u javnosti mogli čuti odbranu Toplane po pitanjima koje je on iznio u javnosti i niko nije demantovao njegove tvrdnje.

Profesor nam kaže da je od kolega iz Udruženja inženjera Termotehnike RS, čiji sam inače predsjednik, dobio podatke očitovanja stvarnih temperatura polazne i povratne vode u podstanici i na osnovu njih je nacrtao dijagram.

Kada se on uporedi sa onim teorijskim vidi se da je Eko Toplana u periodu grijanja u grijnoj sezoni 2019/2020, u temperaturnom intervalu spoljnih temperatura od -6 do +6 stepeni C) potrošačima stavljala na raspolaganje samo 40 odsto od potrebne toplotne snage”, ističe profesor Petrović i pokazuje nam dijagram:

Profesor kaže da on i dalje nije platio grijanje, a kao dokaz ima račune i traži od Eko Toplane da ga demantuje.

Profesor je stručnjak za termodinamiku i prenos toplote, a ranije je bio član nadzornog odbora Toplane u Prijedoru. Napisao je knjigu “Grijanje i sistemi grijanja” koja se izučava na Mašinskom fakultetu i smatra da je opravdano da plaća umanjen iznos od 30 odsto računa za grijanje.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije