Građanski aktivizam

Nema pomaka u rješavanju statusa najteže oboljelih građana FBiH – rezultat je Vladinog ignorisanja svojih zakonskih obaveza

„Administracije je troma, ne smanjuje se broj oboljelih na listama čekanja Fonda solidarnosti FBIH a oboljeli građani FBIH ne mogu više čekati“, poruka je sa današnje press konferencije koju su organizovali predstavnici Udruženja oboljeljih od melanoma FBiH, Udruženja oboljelih od reumatoidnog aritritisa FBIH i Udruženja Renesansa.

Iako je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine rebalansom Budžeta FBiH za 2023. godinu izdvojila dodatnih 10 miliona KM za Fond solidarnosti te je donijela zaključak kojim poziva kantonalne vlade i kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja da se pridruže naporima Vlade FBiH u rješavanju problema liječenja najteže oboljelih pacijenata u FBiH i osiguraju dio sredstava potrebnih za njihovo liječenje do kraja godine, predstavnici udruženja koja okupljaju najteže oboljele građane FBiH ističu da nema pomaka u rješavanju statusa najteže oboljelih građana FBIH. Administracije je troma, ne smanjuje se broj oboljelih na listama čekanja Fonda solidarnosti FBIH a oboljeli građani FBIH ne mogu više čekati, poruka je sa današnje press konferencije koju su organizovali predstavnici Udruženja oboljeljih od melanoma FBIH, Udruženja oboljelih od reumatoidnog aritritisa FBIH i Udruženja Renesansa.

Ne čekajući da se probudi uspavani birokratski aparat u Federaciji BiH, predstavnici udruženja su samoinicijativno krenuli u obilazak vlada kantona, s ciljem da ih podsjete na zaključak Vlade FBiH, pozovu na empatiju prema najteže oboljelim građanima Federacije i apeluju na njih da izdvoje dodatna sredstava za liječenje građana FBiH, dajući im šansu za život. Predstavnici šest kantona primili su predstavnike udruženja i izrazili empatiju, ali su samo predstavnici Kantona Sarajevo otišli korak dalje i obećali dodatna sredstva za liječenje najteže oboljelih građana.

Kako članovi udruženja građana koja okupljaju najteže oboljele pacijente u FBiH iduću godinu ne bi proveli u ponovnom obilasku predstavnika vlasti i insistiranju na potrebi poštivanja Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, upućena je jasna poruka da Vlada FBIH mora poštovati Zakon prilikom izrade Budžeta FBiH za 2024. godinu. Pacijetni, građani FBiH, se moraju posvetiti svom liječenju. Vlada FBiH mora poštovati Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH i  sve mimo Zakonom propisanog iznosa za Fond solidarnosoti FBiH je neprihvatljivo.

Podsjećamo, Fond solidarnosti FBiH uspostavljen je 2002. godine u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH kako bi se stvorili jednaki uslovi za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima u Federaciji BiH te pružila mogućnost pacijentima iz finansijski slabijih kantonalnih zavoda da koriste najsloženije i skupe oblike zdravstvene zaštite. Iako je Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH jasno propisana obaveza finansiranja Fonda solidarnosti FBiH, Vlada FBiH, od osnivanja Fonda, nikada nije u zakonom predviđenom iznosu, ispoštovala ovu obavezu čime je na direktan način onemogućila da se određenom broju pacijenata pruži odgovarajuća zdravstvena usluga. Vlada FBiH je, naime, u kontinuitetu, za Fond solidarnosti FBiH izdvajala manje od 20% od zakonski predviđenog iznosa, na što je upozorio i Ured za reviziju institucija u FBiH.

A hroničan nedostatak finansijskih sredstava rezultirao je uspostavljanjem listi čekanja za određene vrste usluga (prvenstveno za usluge liječenja citostaticima i liječenje multiple skleroze kao i za programa iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije) što otežava rad Fonda, a pacijentima onemogućava pružanje usluge u trenutku nastanka potrebe za istim.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije