Građanski aktivizam

Neretvica će biti “puštena” da teče – Građani dobili bitku sa investitorom koji je na njoj, uz pomoć lokalne vlasti, bio planirao izgradnju čak 15 minihidroelektrana

Protesti, u organizaciji udruženja "Neretvica - Pusti me da tečem", 14.06.2021.
Borba građana Neretvice okupljenih oko pokreta „Neretvica – Pusti me da tečem“ zvanično je krenula masovnim protestom u februaru 2020. godine kada se oko 1500 ljudi okupilo kod osnovne škole u Pasovićima da izrazi svoje nezadovoljstvo zbog planirane gradnje 15 mHE na slivu rijeke Neretvice.

Pokret „Neretvica – Pusti me da tečem“ je prije nekoliko dana dobio informaciju da je JP Elektroprivreda BiH raskinula ugovor o koncesiji sa Općinom Konjic za izgradnju 15 mHE na Neretvici. To označava konačnu pobjedu građana u ovom dugotrajnom sukobu i kraj priče o uzurpaciji rijeke Neretvice.

Ova pobjeda građanskog aktivizma nad lošim sistemom je uslijedila nakon više od 3 godine konstantne borbe hrabrih građana iz doline rijeke Neretvice koji su svojim tijelima branili ovu rijeku i nisu dozvolili početak radova. Osim što su rijeku branili svojim tijelima, pokret „Neretvica – Pusti me da tečem“ je od početka vodio i ozbiljnu pravnu bitku da dokaže da je planirana gradnja mHE na rijeci Neretvici u suprotnosti sa voljom građana i zakonskim odredbama.

Borba građana Neretvice okupljenih oko pokreta „Neretvica – Pusti me da tečem“ zvanično je krenula masovnim protestom u februaru 2020. godine kada se oko 1500 ljudi okupilo kod osnovne škole u Pasovićima da izrazi svoje nezadovoljstvo zbog planirane gradnje 15 mHE na slivu rijeke Neretvice. Na početku je to bila borba sa vjetrenjačama, jer je ipak sa druge strane bilo javno preduzeće koje je u tom trenutku posjedovalo pravosnažne dozvole i odobrenja za gradnju mHE, ali su građani bili odlučni u svojoj namjeri da ne dozvole gradnju bilo kakvih mHE na rijeci koja im život znači. Odmah na početku su jasno i javno rekli „KRV ILI VODA“, što je pokazalo do koje mjere su spremni braniti svoju rijeku.

Upravo u skladu sa, tim tokom ove višegodišnje borbe bilo je nekoliko ključnih momenata, jedan od njih je bio u junu 2020. godine kada su prvi put zaustavili mašine, a drugi godinu dana kasnije, u junu 2021. godine, kada je masovni skup građana zaustavio prolazak mašina i početak radova na izgradnji mHE na rijeci Neretvici. Ova dva skupa su se dogodila u trenutku kada su dozvole bile još uvijek pravosnažne, međutim, upravo su to bili događaji koji su u značajnoj mjeri promijenili odnos snaga u ovoj borbi jer su građani pokazali da neće dozvoliti rad mimo zakona i volje građana.

Nakon ovog drugog masovnog protesta, javnom preduzeću Elektropivreda BiH je postalo jasno da će teško realizovati ovaj projekat. Tada su branioci Neretvice od strane rukovodstva ovog preduzeća etiketirani kao anarhisti, rušitelji države i strani plaćenici. Ali to nije sve – kao odmazdu prema onima koji su taj dan učestvovali u protestima podignute su i krivične prijave protiv udruženja „Neretvica – Pusti me da tečem“  i svih drugih NN lica.

“Krivičnu prijavu protiv udruženja i NN lica smatramo pritiskom, ali ta činjenica neće pokolebati naše aktiviste i samo će nas još više ujediniti”, tada su poručili građani Neretvice.

Aktivisti okupljeni oko pokret „Neretvica – Pusti me da tečem“ su od početka tvrdili da su sve pravosnažne dozvole koje je investitor pribavio i sa kojima želi otpočeti gradnju mHE su izdate nezakonito i mimo volje građana. Tako su u nastavku ove borbe kao kula od karata počele jedna po jedna dozvola padati.

Najprije je u septembru 2021. godine ukinuto odobrenje za građenje koje je izdala Općina Konjic jer je izdato bez priložene energetske saglasnosti, što je mimo zakona.

Tim povodom je tada Safet Sarajlić, jedan od aktivista, rekao:

„Sam investitor kao i izvođači radova od početka su znali da njihovi dokumenti (rješenja) nisu validni, a posebno naglašavam da nisu sačinili ANEKS ugovora, koji su bili dužni sačiniti nakon isteka koncesije od 2009, koja je važila do 2013. godine. U ovom djelu pitanja bitno je naglasiti da u šemi izdavanja dozvola energetska dozvola predhodi građevinskoj dozvoli tj. u ovom slučaju građevinska dozvola je nevažeća”.

Nakon toga, početkom 2022. godine, pale su i vodne saglasnosti. Naime, odredbama člana 114. stav 6. Zakona o vodama je definisano da vodna saglasnost prestaje da važi istekom roka od dvije godine od dana njenog izdavanja ukoliko do tog dana nije pribavljeno odobrenje za građenje i nisu započeti radovi. Ova informacija je potvrđena od Agencije za vodno područje Jadranskog mora koja je i izdala pomenute saglasnosti.

Tu nije bio kraj, u junu 2022. godine desio se još jedan veliki momenat u pravnoj borbi – 08.06.2022. godine su prestale važiti okolinske dozvole za male hidroelektrane na Neretvici koje je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Dodatno, Kantonalni sud u Sarajevu je kasnije, u martu 2023. godine, poništio te okolinske dozvole za mHE na Neretvici jer nije pravilno primjenjen Zakon o zaštiti okoliša FBiH u slučaju obnove/izdavanja okolinskih dozvola za dvije pomenute mHE.

Dakle, projekat za koji su postojale sve pravosnažne dozvole, je najednom ostao bez svih dozvola i samim tim gradnja više nije moguća. Bitna za Neretvicu u tom momentu još uvijek nije bila završena jer i dalje na snazi koncesioni ugovor između JP Elektroprivreda BiH i Općine Konjic. Međutim, moglo se naslutiti da se priča polako privodi kraja što potvrđuje i izjava prvog čovjeka ovog javnog preduzeća koji je gostujući u jednoj tv emisiji izjavio da je Elektroprivreda BiH odustala od projekta gradnje mHE. Samo nekoliko mjeseci nakon toga, zaista je i raskinut koncesioni ugovor. Time je konačno finalizovana borba mještana Neretvice za spas njihove rijeke.

Ostaje da vidimo šta će biti sa krivičnim prijavama protiv građana koji su morali podići svoj glas i svojim tijelima zaštiti rijeku kako bi spriječili kršenje zakona i nepoštivanje njihove volje kada je to bilo potrebno.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije