Građanski aktivizam

Nezadovoljni odlukom Tužilaštva SBK, mještani Poriča, kod Bugojna, uputili podnesak Federalnom tužilaštvu. Uključila se i Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

„Sumnjamo u profesionalan i zakonit pristup našem predmetu od strane predmetnog tužitelja, a najbolja potvrda našim sumnjama je činjenica da je nedavno Federalno tužilaštvo usvojilo pritužbu TI BiH kojom je poništena naredba o nesprovođenju istrage o milionskim dugovima za koncesije u SBK , a naš predmet je direktno vezan za oblast koncesija u ovom kantonu“ ističu iz neformalne grupe građana „Stop nelegalnoj eksploataciji dolomita na području MZ Poriče u općini Bugojno".    

Nakon što su mještani MZ Poriče, krajem 2023. godine, zaprimili obavijest od strane Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona, u kojoj je navedeno da se neće provoditi istraga protiv Hasana Ajkunića, načelnika općine Bugojno, pomoćnika načelnika za službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, te ostalih odgovornih lica u Općinskom vijeću Bugojno, a koje se odnosi na osnove sumnje da su isti počinili krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz Člana 383. KZ FBIH prilikom donošenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti društvu Kvatro d.o.o. Bugojno za izdavanje koncesije za eksploataciju dolomita u MZ Poriče,  u zakonskom roku upućena je pritužba Uredu glavnog katonalnog tužioca SBK, na dostavljenu obavijest, koja je odbijen kao neosnovana.

Naime, Vlada SBK/KSB i privredno društvo Kvatro d.o.o. Bugojno su, u maju 2022. godine sklopili Ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena dolomita na lokalitetu „Bukovački potok“, općina Bugojno. Općinsko vijeće  Bugojno donijelo je Odluku o izdavanju prethodne saglasnosti za kamenolom na području MZ Poriče na osnovu direktnog zahtjeva investitora, a ne Ministarstva privrede SBK. I to bez bilo kakve prateće dokumentacije i bez mišljenja zbora građana MZ Poriče o prijedlogu.

U donesenoj obavijesti Kantonalnog tužilaštva navodi se da se neće provoditi istraga protiv načelnika Hasana Ajkunića i drugih odgovornih lica da je počinjeno krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz Člana 383 KZ FBiH, po krivičnoj prijavi neformalne grupe građana „Stop nelegalnoj eksploataciji dolomita na području MZ Poriče u općini Bugojno”, jer iz prijave i pratećih spisa prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Glavni kantonalni tužioc nabraja radnje koje je izvršio postupajući tužitelj, ali ne odgovora na ključno pitanja: kako je data prethodna saglanost firmi Kvatro d.o.o. Bugojno, i kako se predmet mogao naći pred Općinskim vijećem, ako prethodno nisu ispunjeni svi zakonski uvjeti i drugo pitanje: je li ispoštovan javni interes i zaštita prava MZ Poriče i njenih mještana – zašto Općinsko vijeće nije raspravljalo o pokrenutoj Inicijativi mještana ?

„Uvidom u  obavijest predmetnog tužitelja SBK i odgovora na pritužbu  može  se zaključiti da glavni kantonalni tužioc  nije ni pročitao našu pritužbu, jednostavno pristupilo se  nabrajanju radnji koje su izvršene, ali bez izvođenja zaključka da li postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo“, navode članovi neformalne grupe.

„Sumnjamo u profesionalan i zakonit pristup našem predmetu od strane predmetnog tužitelja, a najbolja potvrda našim sumnjama je činjenica da je nedavno Federalno tužilaštvo usvojilo pritužbu TI BiH kojom je poništena naredba o nesprovođenju istrage o milionskim dugovima za koncesije u SBK , a naš predmet je direktno vezan za oblast koncesija u ovom kantonu“ ističu iz NGG.

Nezadovolojni postupanjem kantonalnog tužilaštva, krajem marta 2024. godine predstavnik mještana MZ Poriče upućuje podnesak Federalnom tužilaštvu  o preispitivanju Rješenja glavnog kantonalnog tužioca SBK od 5.3.2024. godine, sa dokumentacijom i dokazima koje su mještani prikupili u ove dvije godine njihove kontinuirane borbe.

U rješavanje problem mještana MZ Poriče od samog početka se uključila Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH. Naime, mještani su se obratili ombudsmenima početkom augusta 2022. godine sa žalbom u kojoj su naveli da nisu bili uključeni u upravni postupak, niti im je data mogućnost da iznesu svoje mišljenje o pokretanju postupka za dodjelu koncesije društvu Kvatro d.o.o. Bugojno, vezano za istraživanje i eksploataciju dolomita na lokalitetu Bukovački potok, u Bugojnu. U žalbi su naveli da su početkom maja 2022. godine podnijeli inicijativu Općinskom vijeću Bugojno, sa potpisima oko 1200 mještana, sa zahtjevom poništenja odluke Općinskog vijeća o davanju prethodne saglasnosti društvu Kvatro d.o.o. Bugojno od 8.12.2021. godine.

U prvom zahtjevu Institucije ombudsmena, novembra 2022. godine, zatraženo je da se Općinsko vijeće izjasni u roku od sedam dana po inicijativi mještana MZ Poriče, te da dokument dostavi ombudsmenima u roku od sedam dana. Općinsko vijeće Bugojno je ignorisalo Instituciju ombudsmena, kao i mještane MZ Poriče više od godinu i pol dana, da bi 20.3.2024. godine Ombudsmeni za ljudska prava uputili preporuku nadležnom Ministarstvu privrede i Općinskom vijeću Bugojno da se što hitnije uspostavi saradnja sa Institucijom ombudsmena, da Općinsko vijeće poništi odluku o davanje saglasnosti za davanje koncesije društvu Kvatro iz Bugojna, te da Ministarstvo privrede, u skladu sa principima vladavine prava poduzme neophodne aktivnosti za okončanje postupka dodjele koncesije, te da u roku od 15 dana obavijeste Ombudsmene BiH o načinu ispoštovanja upućene preporuke.

Općinsko vijeće Bugojno, osim što se oglušuje o preporuke ombudsmena za ljudska prava BIH, već dvije godine odbacuje prijedloge opozicionih vijećnika i mještana MZ Poriče da se argumentirano raspravi o nezakonitoj odluci o davanju prethodne saglasnosti na koncesiju za kamenolom u blizini njihovih kuća. Do sada su vijećnici SDA, pod kontrolom načelnika općine, bili protiv stavljanja na dnevni red problema mještana Poriča, a na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 16.3.2024. njima su se pridružili i vijećnici HDZ BiH.

Mještani Poriča, predvođeni pomenutom neformalnom grupom građana, ne odustaju od zaštite svojih prava, odlučni da istraju do kraja, spremni obratiti se i Evropskom suda za ljudska prava u Strazburu.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije