Građanski aktivizam

NGG “Rad za grad” upozorila da Marindvor nestaje pod tornjevima: “Hoćemo naselja za dobar i pristojan život običnih ljudi!”

Građani upozoravaju da svi investitori planiraju maksimalnu iskoristivost parcela. Odnosno da ni investitori ni vlast koja im udovoljava, ne razmišljaju o ljudima koji tu žive i koji će živjeti. Da u planovima nema zelenih površina, drveća, parkinga,… i da se ne vodi računa o saobraćaju, koji je već u haosu.

Nesposobnost političara u BiH da se odupru sirenskom zovu Kapitala i njihovo gaženje po interesima vlastitih građana dok udovoljavaju njegovom interesu, opšta je stvar.

U lokalnim zajednicama ona se manifestuje manijakalnim korištenjem svake površine kao potencijalnog gradilišta za objekte koji će svojim investitorima donijeti ogromnu zaradu a građanima ogromno smanjenje kvaliteta života.

Banjaluka, Mostar, Tuzla,…, Sarajevo. Nema razlike. Ni u pohlepi investitora, ni u servilnosti vlasti, koja nerijetko prelazi i u kršenje zakona.

Ali i građani reaguju.

Proteklog vikenda su se, tako, okupili stanovnici sarajevskog naselja Marindvor, da izraze protest protiv odluke Opštine centar da dozvoli gradnju novog tržnog centra i nebodera od 22 sprata, na ovom prostoru, gdje su već planirane dvije dodatne zgrade i podzemna garaža.

“Marindvor nestaje pod tornjevima. Za koga iI za šta? Hoćemo naselja za dobar i pristojan život običnih ljudi!”, bila je poruka okupljenih građana lokalnoj vlasti.

Građani upozoravaju da svi investitori planiraju maksimalnu iskoristivost parcela. Odnosno da ni investitori ni vlast koja im udovoljava, ne razmišljaju o ljudima koji tu žive i koji će živjeti. Da u planovima nema zelenih površina, drveća, parkinga,… i da se ne vodi računa o saobraćaju, koji je već u haosu.

Posebno neprihvatljivom građani smatraju odluku kantonalne vlade, iz februara ove godine – kojom je i omogućena ova gradnja – da ukine zabranu visoke gradnje u zonama ventilacionih koridora, zbog čijeg ugrožavanja je Sarajevo zimi jedan od najzagađenijih gradova u svijetu.

Od načelnika općine Centar, Srđana Mandića (Naša stranka) zahtjeva se da od Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine zatraži mišljenje o regulacionom planu, jer smatraju da je lokacija planiranih građevina smještena unutar zaštitnog pojasa nacionalnog spomenika Historijski urbani krajolik Sarajeva.

Osim toga, od Vlade Kantona Sarajevo traže da onemogući bilo kakvu izgradnju dok se ne usvoji novi urbanistički plan Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, na kraju, da su građani Marindvora, i prije 4 godine protestovali protiv izgradnje,  tada podzemne garaže, na ovom području, Izgradnja je zaustavljena, ali je garaža i dalje planirana regulacionim planom. Kao i zgrade protiv kojih se sada protestuje.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije