Vijesti

O izazovima koji se vežu uz korupciju, prevare i finansijski kriminal, na Međunarodnoj sedmici podizanja svijesti o prevarama

Međunarodnu sedmicu podizanja svijesti o prevarama pokrenulo je Udruženje ovlaštenih istraživača prevare 2000. godine i od tada su se stotine organizacija širom svijeta priključile inicijativi, a sve u cilju podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv prevare i korupcije. Ova inicijativa će ponovno biti obilježena i u Bosni i Hercegovini, s ciljem prepoznavanja uloge raznih interesnih grupa u uspješnoj borbi protiv korupcije.

S ciljem podizanja svijesti o važnosti borbe protiv finansijskog kriminala i prevare, revizorsko konsultantska kompanija Deloitte BiH, u saradnji sa brojnim partnerima, će 12., 17. i 18. novembra 2020. godine, održati tri događaja u sklopu kojih će, uz aktivnu saradnju sa eminentnim stručnjacima i partnerima iz različitih područja otvoriti dijalog na brojne teme koje su usko vezane za potencijalno koruptivno ponašanje.

Partneri i učesnici događaja uz Deloitte BiH, su Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Evropska Investiciona Banka (EIB), USAID, Centri civilnih inicijativa (CCI), EU Ured u Bosni i Hercegovini, Ekonomski fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), Transparency International, Međunarodni Monetarni Fond (MMF), Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP), Parlamentarna skupština BiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju Brčko distrikta i drugi.

“Ova inicijativa je samo jedna u nizu od naših aktivnosti kojima želimo napraviti pozitivan uticaj u našem društvu, u našoj zajednici”, navodi Sabina Softić, odgovorna partnerica za usluge revizije za Južno centralnu Evropu i voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini i voditeljica prošlogodišnje inicijative.

Glavna tema ovogodišnjeg centralnog događa je uloga javnih institucija i važnost javne revizije u prepoznavanju koruptivnog ponašanja. Naime, javna preduzeća predstavljaju značajan dio bh. ekonomije i njihovo efikasno upravljanje predstavlja bitne stubove oporavka iz trenutne situacije (COVID-19). S druge strane, uloga javne revizije je uvijek bila jedan od najvažnijih stubova u prepoznavanju i sprečavanju prevara i korupcije u javnim institucijama i preduzećima.

Drugi dan ovogodišnjeg programa, tačnije 18.11.2020., rezervisan je za online događaj “Cyber sigurnost i Bosna i Hercegovina: naredni koraci”, koji će okupiti predstavnike i govornike međunarodnih organizacija, javnih institucija i privatnih kompanija u BiH.

I ove godine se naglasak stavlja na mlade, kroz organizovanje Događaja za student pod nazivom “Mladi lideri: Poduzimanje sljedećih koraka u podizanju svijesti o korupciji sa sljedećom generacijom”. Ovaj događaj je planiran za 12.11.2020.

Emir Ibišević, direktor Deloitte Advisory Services d.o.o. i ovogodišnji lider inicijative Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH ističe: “Smatramo da izazovi koji se vežu uz korupciju, prevare i finansijski kriminal predstavljaju veliki izazov i za najrazvijenije zemlje svijeta. Vjerujemo da korak naprijed nije lak, ali da zajedničkim djelovanjem možemo osnažiti relevantne interesne grupe da što kvalitetnije pristupe rješavanju izazova u budućnosti.”

U skladu sa epidemiološkom situacijom,  svi događaji planirani u sklopu ovogodišnje Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama će biti održani online preko platforme Zoom.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije