Radovi na misterioznom gradilištu u Vrapčićima, gdje se na državnom zemljištu bez ikakvih dozvola gradi kuća su stali. Inspekcija je nekoliko puta pečatila gradilište, da bi ono…