Građanski aktivizam

Od botaničke bašte do stambene zgrade: Vodi se istraga protiv 12 osoba zbog izmjene regulacionih planova u Zenici

Iz neformalne grupe građana „Pokret za preokret“ iz Zenice godinama upozoravaju na nepravilnosti regulacionih planova, a između ostalog i onog koji se odnosi na Trg Alije Izetbegovića. Žurnal taksativno podsjeća šta se sve prethodnih godina dešavalo kada je u pitanju idejno rješenje ovog trga, te kako su se prvobitno planirane botaničke bašte, parkovi i galerije pretvorile u ideju za stambene sadržaje....

Neformalna grupa građana „Pokret za preokret“ iz Zenice već godinama upozorava na nepravilnosti u vezi štetnosti i nezakonitosti regulacionih planova, a između ostalog i onog koji se odnosi na Trg Alije Izetbegovića. Zbog ovih nezakonitosti podnesene su i krivične prijave Kantonalnom tužilaštvu u Zenici koje se do danas „kisele“ u tužilačkim ladicama.

PRIČA STARA DVIJE DECENIJE

 Priča o trgu Alije Izetbegovića u Zenici traje već skoro dvije decenije. Prvi konkurs za idejno rješenje raspisan je davne 2005. godine, izvršen je i odabir najboljih radova, ali je deset godina nakon toga sve završilo u kanti za smeće.

Gradska uprava u oktobru 2018. raspisuje (novi) međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje centralne gradske zone koja obuhvata i trg Alije Izetbegovića. Nagradni fond za prva tri rada bio je 45.000 KM i u januaru 2019. odabrani su najbolji radovi koji su trebali biti osnov za izradu regulacionog plana.

Predstavnik „Pokreta za preokret“ arhitekta Boris Britvar kaže da su i ovi radovi završili u kanti za smeće.

Zaključkom gradonačelnika, koji je objavljen u Službenim novinama, svi nagrađeni autori su pozvani da od svojih radova naprave kompilaciju koja bi bila finalno rješenje. Ovi ljudi su se u dobroj vjeri odazvali, ali i to je nakon dvije godine rada u konačnici završilo u kanti za smeće“, ističe Britvar.

Radi se o tome da je na sjednici Gradskog vijeća 8. maja prezentiran novi prijedlog idejnog rješenja trga Alije Izetbegovića koji je uradilo Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica i koji nema nikakve veze sa bilo kojim od nagrađenih radovima.

Kako i zbog čega je došlo do toga nije poznato, barem ne javnosti. Podsjetimo na izjavu gradonačelnika Fuada Kasumovića iz maja 2019., a koja je tada objavljena i na zvaničnoj internet stranici Grada Zenica, u kojoj on kaže da su „krenuli najboljim i najpraktičnijim metodama koje će dovesti do konačnog rješenja koje bi trebalo rezultirati prelijepim i multifunkcionalnim trgom, po uzoru na one u svjetskim metropolama“.

Nakon međunarodnog javnog konkursa gdje su odabrana tri pobjednička rješenja, gradske službe i glavna gradska arhitektica sa autoricama nagrađenih arhitektonsko-urbanističkih rješenja došle su do prijedloga za izradu Regulacionog plana. Procedure su dosta komplikovane, ali učinit ćemo sve da se u najkraćem roku krene sa radovima“, kazao je tada Kasumović.

Podsjetimo da je treću nagradu na međunarodnom konkursu osvojila grupa arhitekata iz Splita. Njih je Grad Zenica angažirao i kao konsultante tokom izrade regulacionog plana za trg Alije Izetbegovića i ugovor im je trajao do kraja 2019. godine. Od tada su pokušavali da stupe u kontakt sa Gradskom upravom, ali na njihove mailove niko nije odgovarao.

Arhitektica Jelena Borota, koja je bila članica splitskog tima, nedavnom objavom na Facebooku ogradila se od predstavljenog prijedloga idejnog rješenja navodeći da on nema nikakve veze sa nagrađenim natječajnim radovima.

Facebook

Botanička bašta se pretvorila u ugostiteljstvo, u plan nije uvrštena obavezna realizacija parka, biblioteke i galerije, regulacija Kočeva potoka je izostavljena iz rješenja, stambeni sadržaji su nepotrebno predimenzionirani na prometno i sadržajno upitnoj lokaciji i još niz pojedinosti…“, stoji, između ostalog, u objavi Jelene Borota.

Prema saznanjima Žurnala dio građana i struke smatra da je prezentirani prijedlog idejnog rješenja ovog trga brzopleto urađen, te da su nagrađeni radovi bili mnogo bolje rješenje. Primjedbe su imali iz „Pokreta za preokret“, ali i arhitekte s kojima je Žurnal razgovarao.

Vedad Islambegović, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu, smatra da smo dobili jedan brzoplet projekat, s obzirom na činjenicu da se radi o centru grada.

„Ono što je predloženo urađeno je na brzinu. Nagrađeni projekti su bili puno bolji od ovoga što je predstavljeno. Međutim, odustao sam od komentarisanja i kritikovanja kao metode i umjesto toga napisaću svoj prijedlog. Pregledaću sve prethodne radove na tu temu, izabraću elemente za koje smatram da su ispravno predloženi i napraviću kompilaciju vlastitih i tuđih ideja“, kaže Islambegović.

INSPEKCIJE SE PROGLASILE NENADLEŽNIM!?

Podsjetimo, Žurnal je već pisao da je Gradsko vijeće Zenica krajem septembra 2021. usvojilo i uputilo na javni uvid i javnu raspravu nacrte odluka o usvajanju regulacionih planova „trg Alije Izetbegovića“, „Crkvice“ i „Kamberovića ravan i padina“. Nakon usvajanja nacrta ovih odluka iz neformalne grupe građana “Pokret za preokret” prvo su se obraćali gradskim vijećnicima s nadom da će neko od njih reagovati. S obzirom da su vijećnici ignorisali njihove dopise, obratili su se inspekcijskim organima kako bi oni preispitali zakonitost usvojanja regulacionih planova. Međutim, i tu su naišli na stub šutnje. Zanimljivo je da su se Gradska služba za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Federalni urbanistički inspektor proglasili nenadležnim!

Vrijedi napomenuti da Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja nikada nije dalo zakonom utvrđenu suglasnost na spomenute regulacione planove jer nije ispoštovana usaglašenost prema planskim dokumentima višeg reda. Stoga čudi njihova šutnja na činjenicu da je nacrt objavljen u Službenim novinama.

Na ovo nisu reagovali ni iz Kantonalnog zavoda za urbanizam.

U nekim od idejnih rješenja bila je planirana i izgradnja podzemne garaže. Naime, Gradsko vijeće Zenica je u februaru 2022. usvojilo odluku o proglašenju javnog interesa i raspisivanju javnog konkursa za osnivanje prava građenja radi izgradnje Centralne gradske podzemne garaže na trgu Alije Izetbegovića. Na temelju navedenog, Gradska uprava je u martu iste godine raspisala javni poziv.

Arhitekta Britvar navodi da je i ovo nezakonito s obzirom na to da regulacioni plan trg Alije Izetbegovića nikada nije usvojen.

Rezultati javnog poziva nikada nisu prezentirani gradskom vijeću, niti građanima. I umjesto da prostor trg Alije Izetbegovića posmatramo u smislu njegove vrijednosti, integralno jer je sve to jedan prostor koji treba biti tretiran jedinstveno, oni tu garažu isključuju kao da je nikada nije ni bilo, kao da nisu usvojili odluku da je prave“, ističe Britvar.

Kada su iscrpili sve mogućnosti sa inspekcijom, „Pokret za preokret“ počinje pravnu borbu. Kantonalnom tužilaštvu u Zenici su u periodu od maja do novembra 2022. podnijeli četiri krivične prijave protiv nekoliko osoba u vezi nezakonite izrade prostorno-planske dokumentacije i nezakonitog izdavanja odobrenja za građenje u Zenici.

Među prijavljenima je i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, te još nekoliko osoba iz gradske uprave i pravobranilac Zlatko Osmanović.

Sve prijave postupajući tužilac spaja u jedan predmet formiran u maju 2022., da bi godinu nakon toga donio naredbu o neprovođenju istrage. Obrazloženje je da ne postoji osnov sumnje. Postupajući tužilac je sve prijave spojio u jedan predmet formiran u maju 2022. u vezi raspisivanja javnog poziva za osnivanje prava građenja radi izgradnje centralne gradske podzemne garaže i zbog usvajanja nacrta regulacionog plana „trg Alije Izetbegovića“.

ISTRAGA U TUŽILAŠTVU ZDK 

Iz neformalne grupe građana podnijeli su pritužbu na ovu naredbu u kojoj su istakli da su tražili uvođenje privremene mjere zabrane izdavanja građevinskih dozvola, što postupajući tužilac nije prihvatio. Skreću pažnju i na to da je Upravi policije Zenica nalog za provođenje istrage izdat tek pola godine nakon podnošenja prijave, te izražavaju čuđenje da postupajući tužilac nije iskoristio mogućnost da angažuje sudskog vještaka iz oblasti urbanizma.

Njihova pritužba je prihvaćena u novembru 2023. godine uz obrazloženje da je nakon nepune dvije godine „tužilačka odluka o neprovođenju istrage donesena preuranjeno“.

Ovaj predmet je i danas aktivan u Tužilaštvu.

Činjenica da je od podnošenja prijava o počinjenju krivičnih djela proteklo više od dvije godine indicira na neblagovremeno i neopravdano kašnjenje u provođenju radnji po prijavama o počinjenju krivičnih djela od postupajućeg tužioca“, upozoravaju iz neformalne grupe građana na što su uložili i pritužbu glavnoj tužiteljici.

Iz Tužilaštva ZDK za Žurnal su potvrdili da se u vezi u vezi podzemne garaže na trgu Alije Izetbegovića, te izmjene regulacionih planova „Centar II“, „Crkvice“, „trg Alije Izetbegović“, „Kamberovića Ravan i padina“ vodi istraga protiv 12 osoba i više nepoznatih lica.

Odgovor Tužilaštva ZDK

S obzirom na to da se predmet nalazi u fazi istrage nismo u mogućnosti dostaviti više informacija“, kažu iz ove pravosudne institucije. Dodali su i to da su od neformalne grupe građana zaprimili informaciju o izvršenju krivičnog djela u vezi prodaje zemljišta na Trgu rudara i u zoni Zenica Jug, na osnovu čega su fomirali predmete (neodredivo krivično djelo ili počinitelj).

Prostorni plan, kojeg Zenica ima od 2017. godine, je dokument najvišeg reda. On je osnov za urbanističke planove, dok su urbanistički planovi osnov za donošenje regulacionih planova. Posljednji urbanistički plan, kada je riječ o Zenici, donesen je još 80-ih godina i on je zastario prema skoro svim parametrima. S obzirom na to da Zenica nema aktuelan urbanistički plan onda je jasno da Gradsko vijeće ne bi ni trebalo raspravljati o regulacionim planovima.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije