Građanska inicijativa Kuti

Odlučno „NE!“ eksploataciji suprotnoj interesima građana lokalne zajednice Kuti Livač

Saopštenje za javnost Građanske inicijative Kuti.

Danas je u Mostaru održana press konferencija na kojoj su se javnosti obratili predstavnici svih mještana naselja Kuti okupljenih oko Građanske inicijative Kuti, zajedno sa Eko udruženjem Kuti, a  povodom informiranja javnosti i medija o problemu sa kojim se mještani suočavaju, a koji se tiče nelegalnih aktivnosti u vezi sa eksploatacijom kamena iz kamenoloma u blizini njihovih domova.

Privredno društvo „Majdan Kuti“ d.o.o.Mostar prvi put je 2007.godine od Federalnog ministarstva prostornog uređenja zatražilo i dobilo Urbanističku suglasnost u cilju ispitivanja svojstva sirovine na lokalitetu „Zukulja“. Rješenjem Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije 2008.godine dozvoljen im je iskop najviše 400 m3 mineralne sirovine dolomita na ovom lokalitetu. Iskop je ograničen vremenski, te dozvoljen do isteka 2008. godine, a dozvoljen je na osnovu ispitivanja svojstva sirovine za potrebe Starog Mosta.

Sve do polovine 8. mjeseca ove godine na lokalitetu nije bilo radova, dok se mašine i kamioni nisu uputili ka majdanu i krenuli sa iskopavanjem, što je kod mještana izazvalo neprijatno iznenađenje, jer nisu bili upoznati da je investitor dva puta podnosio zahtjev za Okolinsku dozvolu, prvi put 2014. godine na period od 5 godina, a drugi put u prvom mjesecu 2021. godine, zbog isteka prve prethodno potpisane.

Iznenađenje radovima bilo je veće jer građani nisu bili uključeni u javnu raspravu, ni po pitanju koncesionog Ugovora Između investitora i  Vlade HNŽ/K, koji je zaključen 2017. godine., ni po pitanju izdavanja Okolinskih dozvola. Za građane je također bilo iznenađenje što se Elaborat o prethodnoj procjeni uticaja na okoliš uopšte nije izradio, već su procjene specifičnih utjecaja na okoliš date samo na osnovu „prethodnih iskustava sa sličnim kamenolomima“.

Preduzeće „PIGIP“ iz Sarajeva pripremilo je dokumentaciju za okolinsku dozvolu, u kojoj se tvrdi da na spornom lokalitetu nema ni vode, ni vodotoka, ali ni građevinskih objekata za stanovanje, što građani dokazuju da nije točno, svojim višedecenijskim životom u mjestu Kuti Livač.

Kap koja je prelila čašu, svakako je prepis zemljišta iz šumskog u građevinsko, što je izvršeno tek 10.04.2019., što je očit dokaz da rad kamenoloma nije i neće biti legalan.

Ono što građani konkretno očekuju od vlasti i na gradskoj i na županijskoj razini je preispitivanje koncesionog ugovora koji je prekršen od strane investitora. Preduzeće „Majdan-Kuti“ započelo je izvoditi radove na osnovu urbanističke suglasnosti koja je istekla, a nema ni Odobrenja za eksploataciju i Odobrenja za izvođenje rudarskih radova što su po zakonu i glavnom rudarskom projektu obvezni posjedovati.

Također, mještani žele da se preispita kako je investitor osigurao izjavu od Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo putem Agencije za deminiranje BHMAC, Sarajevo da je ovo područje razminirano, dok je mještanima ista Agencija i Regionalni Ured Mostar iste te Agencije dostavio dopis i izdao kartu o minskoj situaciji na dan 1.10.2021.godine iz koje je vidljivo da ta izjava nije točna.

I na kraju, podnijeli su zahtjev putem vijećnika u Gradskom vijeću Mostara, da se iz novog Prostornog plana izbriše Majdan Kuti jer prilikom njegovog usvajanja nije u skladu sa zakonom provedena javna rasprava. Također, prema spoznajama koje imaju trenutni prostorni plan nije usvojen u zakonskoj proceduri jer nakon usvajanja a prije objave u službenom glasniku nije potpisan od strane predsjednika tadašnjeg Gradskog vijeća kako je to propisano članom 30. Poslovnika o radu vijeća.

Već više od mjesec dana mještani traže sastanak s  Gradonačelnikom Mostara gosp Mariom Kordićem ali bez uspjeha.

Također su uputili i dopis putem odvjetnika Vladi HNŽ/K da se očituje o svim pitanjima koja su naveli, vezano za njihov problem, ali i ovo bez odgovora.

Tražili su i s astanak sa predsjednikom Vlade HNŽ/K gosp Nevenkom Hercegom, ali također na zahtjev nema poziva.

 „Odlučno ne eksploataciji suprotnoj interesima građana lokalne zajednice Kuti Livač“ – odlučni su mještani u svojim namjerama, te pozivaju medije na izvještavanje o ovom problemu,  ali pozivaju mještane i sugrađane na potporu tijekom pravne i aktivističke borbe koja je, po svemu sudeći pred njima.

Oznake
Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije