U fokusu

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuju napad na aktiviste u Banjaluci

"Poštujući načelo nezavisnosti pravosuđa, Ombudsmeni izražavaju nadu da će pravosudne institucije adekvatno cijeniti elemenat mržnje kao kvalifikatornu okolnost u slučaju utvrđivanja krivične odgovornosti bilo kojeg učesnika pomenutih događaja."

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuju napad na aktiviste nevladinih organizacija, novinare, pripadnike LGBT zajednice i građane, koji se desio u Banjaluci.

“Podvlačeći težinu ovog incidenta u širem kontekstu promovisanja vladavine prava, zaštite branilaca ljudskih prava, novinara i pripadnika bilo koje grupe čiji stavovi se razlikuju od stavova većine, Ombudsmeni za ljudska prava skreću pažnju svim nadležnim institucijama na svoj nedvosmislen, nepromijenjen, konačan i meritoran stav prema kojem:

Novinari obavljaju misiju od šireg društvenog značaja, a to je blagovremeno, istinito i potpuno informisanje javnosti, kao preduslov demokratije (Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima).

Nosioci javnih funkcija bi trebali otvorenije istupiti u zaštiti prava LGBT populacije, povodom pojedinačnih incidenata ali i generalno;

Članovi LGBT zajednice moraju biti u stanju održavati skupove bez straha da će biti objekt fizičkog napada njihovih protivnika (Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba),

kao i da

Ostvarivanje prava na slobodu okupljanja nameće nadležnim organima pozitivne obaveze, tj. poduzimanje mjera s ciljem obezbjeđenja mirnog uživanja prava, što uključuje, prije svega, zaštitu i pomaganje (Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja).

“Pored sačinjavanja specijalnih izvještaja, upućivanja preporuka i prijedloga za izmjenu i nadogradnju zakonodavnog okvira, institucija Ombudsmena za ljudska prava je preduzela i niz aktivnosti preventivnog i promotivnog karaktera, što obuhvata i edukaciju policijskih službenika za rad sa LGBT zajednicom i učešće u programima obuke nosilaca pravosudnih funkcija za rad na predmetima krivičnih dijela počinjenih iz mržnje”, poručuju iz ove Institucije.

Ujedno, Ombudsmeni pozivaju sve nadležne institucije, uključujući prvenstveno organe krivičnog gonjenja da prioritetno preduzmu mjere iz svoje nadležnosti, sa ciljem osiguranja bezbjednosti, prava na rad i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava svih građana, garantovanih ustavom i međunarodnim konvencijama koje imaju direktnu primjenu u domaćem pravnom sistemu.

“Poštujući načelo nezavisnosti pravosuđa, Ombudsmeni izražavaju nadu da će pravosudne institucije adekvatno cijeniti elemenat mržnje kao kvalifikatornu okolnost u slučaju utvrđivanja krivične odgovornosti bilo kojeg učesnika pomenutih događaja”, dodaju.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije