Građanski aktivizam

Opomene i tužbe protivnicima rudarskih aktivnosti na Majevici – na meti ekološki aktivisti i čelnici lokalnih zajednica

Po svemu sudeći, opomena ekološkim aktivistima, oblik je zastrašivanja, sa ciljem da ih se navede da odustanu od svojih aktivnosti i protivljenja namjeri potencijalnog otvaranja rudnika u Loparama.

“Podignut glas protiv istraživanja rude litijuma, obavještavanje javnosti, objelodanjivanje istine, traženje odgovara na pitanja, očigledno su itekako zasmetali predstavnicima švajcarske firme ’’ArCore’’, koja sprovodi istraživanja rude litijuma na području opštine Lopare!”

Ova izjava gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, od prije pet mjeseci, nakon što je od strane Osnovnog suda Banja Luka obaviješten da ga je zbog istupanja u javnosti, konkretno na svojoj zvaničnoj Fb stranici, tužilo, zbog klevete, preduzeće „ArCor“ d.o.o. Banja Luka, tek sada dobija na značaju.

Opomenu pred tužbu od kompanije koja je do 31.07.2022. godine na Majevici, na području opštine Lopare, vršila geološka istraživanja, dobili su lokalni ekološki aktivisti „Čuvari Majevice“, a kao i u slučaju tužbe protiv Gradonačelnika Bijeljine, u ulozi punomoćnika je sarajevska advokatska kancelarija „Vila Nermin“.

U Opomeni se ekolozima ovog udruženja građana zamjera da iznošenjem negativnih stavova u javnom prostoru i podršci zagovaračkoj kampanji štete poslovnom ugledu njihovog klijenta, te da je posljedično prouzrukovana materijalna šteta za AR CORE, s obzirom, kako je navedeno, da je projekat u aktivnoj fazi. Pozivajući se na Zakon o obligacionim odnosima RS, Opomenom je upućeno upozorenje da, ukoliko ne prestanu sa negativnom kampanjom, da će u ime svog klijenta biti prisiljeni da sudskim postupcima pred nadležnim entitetskim sudovima traže naknadu „obične štete i na naknadu izmakle štete“.

„Konsultovali smo se sa našim pravnicima i smatramo da je sam akt neozbiljan, a pribavili smo i dokumenta koja ne idu u prilog ni advokatska kancelarija koja ga je uputila“ – kratak je komentar i reakcija eko aktivista na ovu temu.

Iako direktno nisu naznačili po čemu je upitan kredibilitet advokatske kancelarije koja zastupa banjalučko preduzeće, prema dostavljenom, očigledno je da se aludira na poznati slučaj organizovanog kriminala u Kantonu Sarajevo prije par godina, u kojem je jedan od optuženih bio i Nermin Vila. U taj slučaj je bilo umješano više advokata i drugih lica zbog tog i krivičnih djela  zloupotreba položaja ili ovlasti, povreda zakona od strane sudije, pranje novca, krivotvorenje isprave, prevara i pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Po svemu sudeći, opomena ekološkim aktivistima, oblik je zastrašivanja, sa ciljem da ih se navede da odustanu od svojih aktivnosti i protivljenja namjeri potencijalnog otvaranja rudnika u Loparama, nakon završenih geoloških istraživanja.

S druge strane opomena pred tužbu upućena „Čuvarima Majevice“ sadrži netačnosti. A posebno je neozbiljno iznošenje tvrdnji u tom aktu da „planirani projekat nema nikakvih očiglednih negativnih posljedica“, iako još nema zvaničnih informacija da je uopšte podnesen zahtjev za otvaranje rudnika nakon sprovedenih geoloških istraživanja, niti je rađena studija uticaja na životnu sredinu, koja je obavezna u postupku podnošenja zahtjeva za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine.

Pritom, obaveza potencijalnog koncesionara je da u postupku obezbjeđenja prava na koncesiju pribavi mišljenje i lokalne zajednice. Njega je i prije podnošenja zahtjeva dala Opština Lopare na sjednici Skupštine opštine i ono je negativno, a svoja protivljenja otvaranju rudnika na Majevici javno su iznosili i opštinski zvaničnici.

To je očigledno bio razlog da se opomene putem iste advokatske kancelarije od AR CORE upute i predsjedniku SO Milenku Ristiću i načelniku opštine Radi Saviću. Portal Antikorupcija.info je u posjedu i tih dokumenata, koji po svojoj sadržini mnogo ne odudaruju od opomene upućene „Čuvarima Majevice“. Ristiću i Saviću se zamjera da su „preduzeli konkretne radnje kako bi podržali Zagovaračku kampanju“, odnosno, kako je navedeno u Opomeni, „zaključujemo da se Vi kao predstavnik političke vlasti pridružujete građanima u negativnoj Zagovaračkoj kampanji protiv našeg klijenta“.

Na te optužbe su, kako stvari stoje, još manje zabrinuti vlasti ove majevičke opštine, čiji najistaknutiji predstavnici su svoje stavove uskladili sa usvojenim zvaničnim odlukama i zaključcima, kada je u pitanju potencijalno otvaranje rudnika u ovoj sredini.

„Nismo dovoljno upoznati sa, kako se navodi „zagovaračkom kampanjom“, mi slijedimo stav Skupštine i doneseno na ovom zakonodavnom organu lokalne zajednice. Međutim, prihvatamo to da smo se pridružili građanima, jer upravo iznosimo njihove stavove kada je i ovaj slučaj u pitanju“ – komentar je načelnika Lopara Rade Savića našem portalu.

Bilo kako bilo, pokušaj plašenja ekoloških aktivista i vlasti opštine Lopare, koje se zajednički protive mogućem otvaranju rudnika na Majevici, nije uspio. Teško je povjerovati da će i tužba za klevetu zaplašiti Gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića. Njemu suđenje još nije započelo, a on je najavio, kao i ekolozi, da će svoj jasan i nedvosmislen stav protivljenja otvaranju rudnika i rudarenju na Majevici, koja dijelom pripada i Bijeljini, reći na novoj Javnoj tribini. Ona se 28.04.2024. godine održava upravo u Bijeljini.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije