Građanski aktivizam

Organizovana pljačka minerala na međuentitetskom području izvan domašaja inspekcija

Nemilosrdno uništavanje planine Ozren (Foto: DŠ)
„Pošto više stotina mještana svjedoči ovim kriminalnim radnjama, očekujemo vašu reakciju u skladu sa zakonom, odnosno oduzimanje Rješenja za detaljna geološka istraživanja predmetnom preduzeću, zabranu podnošenja zahtjeva za detaljna geološka istraživanja u trajanju od dvije godine u skladu sa Zakonom o koncesijama, vraćanje zemljišta u prvobitno stanje, kao i podnošenje krivične prijave protiv navedenog preduzeća pred nadležnim tužilaštvom za nelegalnu eksploataciju mineralne sirovine“ – zahtjev je mještana Rječice Inspektoratu.

Zbog budnosti aktivista koji se bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka, građevinska preduzeća koja za svoju djelatnost i prodaju koriste ovaj mineral nisu više u mogućnosti vaditi ga u ranijem obimu u koritu rijeke Bosne. Zbog toga su se preorijentisali na tehnički građevinski kamen, kojim obiluje planina Ozren, posebno na području između Doboja (RS) i Maglaja (FBiH).

Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS tim povodom obratili su se mještani Rječice – koja je prije izbijanja ratnog sukoba pripadala Maglaju a Dejtonskim sporazumom uključena u sastav RS, odnosno u administrativnim je granicama grada Doboj – tvrdnjama da se na njihovom području poljednjih nekoliko mjeseci vrši nelegalna eksploatacija tehničkog građevinskog kamena. Precizirali su da se te aktivnosti odvijaju na lokalitetu Orline, koji se službeno, u katastru odobrenih istražnih prostora Ministarstva energetike i rudarstva RS, vodi pod nazivom „Ravna kosa“.

Foto: D.Š.

„Nosilac istražnih radnji je preduzeće „LIMUNKOP“ d.o.o. Doboj koje je i glavni vršilac nelegalne eksploatacije tehničkog građevinskog kamena na predmetnoj lokaciji. Prema važećem Zakonu o geološkim istraživanjima RS propisano je da je najveća dozvoljena količina mineralne sirovine koja se može izuzeti 200 metara kubnih. Sa ovog lokaliteta je u proteklih šes mjeseci izvučeno daleko više minerala, odnosno, vršena je nelegalna eksploatacija zato što navedeno preduzeće ne posjeduje dozvolu za eksploataciju kako nam je pismeno potvrđeno od Republičke komisije za koncesije kao i od nadležnog ministarstva“ – naveli su mještani u prijavi Inspektoratu RS.

Tvrdnje mještana su da posjeduju dokaze po kojima su u organizovanu pljačku, osim dobojskog preduzeća, protiv kojeg su podnijeli prijavu, uključena i preduzeća iz Federacije BiH, konkretno iz Maglaja, Zavidovića i Doboj Istoka. Formirali su, kako kažu ozbiljnu foto i drugu dokumentaciju, kojom će potkrijepiti svoje tvrdnje. Jedan od dokaza je i pisano izjašnjenje resornog ministarstva na njihov Zahtrjev za dostavu informacija, da je preduzeće „LIMUNKOP“ d.o.o. Doboj imalo odobrena samo detaljna geološka istraživanja tehničkog građevinskog kamena peridotita.

„Odobrena istraživanja su završena, te je privredno društvo „LIMUNKOP“ d.o.o. Doboj, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama pokrenulo inicijativu za dodjelu koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena peridotita na lokalitetu „Ravna kosa“ u Rječici. Trenutno se provode procedure propisane Zakonom o koncesijama“ – odgovor je iz Ministarstva energetike i rudarstva, sa potpisom ministra Petra Đokića, Udruženju građana „Kolo“ Gornja Rječica, koje je u ime mještana tražilo zvanične informacije o eventualnoj koncesiji.

Mještani Rječice kažu da su iz svog mjesta sami otjerali vozače sa vozilima građevinskih preduzeća iz Maglaja, Zavidovića i Doboj Istoka, koji su im tvrdili da su oni podizvođači i da samo za račun preduzeća iz Doboja vrše radove.

„Pošto više stotina mještana svjedoči ovim kriminalnim radnjama, očekujemo vašu reakciju u skladu sa zakonom, odnosno oduzimanje Rješenja za detaljna geološka istraživanja predmetnom preduzeću, zabranu podnošenja zahtjeva za detaljna geološka istraživanja u trajanju od dvije godine u skladu sa Zakonom o koncesijama, vraćanje zemljišta u prvobitno stanje, kao i podnošenje krivične prijave protiv navedenog preduzeća pred nadležnim tužilaštvom za nelegalnu eksploataciju mineralne sirovine“ – zahtjev je mještana Rječice Inspektoratu.

Ipak, svjesni su, kako kažu, da se u ovom slučaju radi o široko organizovanoj pljački mineralnih resursa u koju nisu uključena samo građevinska preduzeća, već i vlasti i da je riječ o korupciji većih razmjera. Zbog toga će i sami pripremiti i podnijeti krivičnu prijavu protiv svih za koje smatraju da su odgovorni za uništavanje prirode i organizovanu pljačku. Na ruku im ne ide činjenica da su organizatori i izvršioci ove pljačke jači i izvan domašaja inspekcija, kako rudarske u RS, tako i tržišne u Federaciji, u kojoj kradeni tehnički kamen tamošnja građevinska preduzeća voze, a zatim koriste ili prodaju.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije