Komentari i analize

OSCE predstavio izvještaj o odgovoru pravosuđa na korupciju u Bosni i Hercegovini

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je danas u Sarajevu svoj drugi izvještaj o praćenju rada na predmetima korupcije pred sudovima u BiH. U izvještaju se zaključuje da je odgovor pravosuđa na korupciju u BiH i dalje nedovoljan, posebno u odnosu na procesuiranje predmeta visoke i korupcije srednjeg nivoa.

Izvještaj pod nazivom “Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Druga procjena” se oslanja i nadovezuje na rad predstavljen u prvom izvještaju objavljenom u februaru 2018. godine. Predstavljene su 24 preporuke koje za cilj imaju unapređenje odgovora pravosuđa na korupciju, na osnovu nalaza do kojih se došlo praćenjem i ocjenom 300 predmeta pred sudovima na svim nivoima nadležnosti u BiH tokom 2017. i 2018. godine.

Između ostalog, u izvještaju se navodi da na rezultate rada pravosudnog sistema u pogledu produktivnosti tužilaštava i sudova, kapaciteta tužilaca i sudija u primjeni zakona i njihove efikasnosti u procesuiranju predmeta utiču ozbiljni problemi.

„Promjena ovakve situacije zahtijeva dugoročne korektivne napore i iskrenu političku spremnost“, naglasio je ambasador Bruce G. Berton, šef Misije OSCE-a u BiH. „Političari i čelnici pravosudnih institucija moraju prepoznati činjenicu da je korupcija sveprisutna u BiH i da borba protiv ove društvene pošasti zahtijeva primjenu usklađene i sveobuhvatne strategije, kao i njihovu beskompromisnu posvećenost toj borbi još dugi niz godina.“

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Eric Nelson, je izjavio: „Građani BiH znaju da je korupcija jedan od najvećih problema koji pogađa njihovu zemlju. Zbog korupcije, ne mogu se zaposliti ili otvoriti preduzeće, zbog korupcije njihovi najmiliji napuštaju zemlju. Sjedinjene Američke Države su odlučne u svojoj namjeri da podrže sve građane, organe za provedbu zakona, tužioce, sudije i političke lidere koji su spremni na borbu protiv korupcije.“

Slavo Lakić, tužilac Tužilaštva FBiH i član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH je rekao da izvještaj predstavlja relevantan osnov za preduzimanje mjera za unapređenje funkcionisanja pravosudnog sistema u postojećem pravnom okviru. „O odgovarajućim preporukama bi trebalo ozbiljno razgovarati kako bi se prepoznati problemi u funkcionisanju sistema otklanjali i time stvarale pretpostavke za uspješnu i efikasniju borbu protiv korupcije.“

Ovaj izvještaj je izrađen u okviru projekta pod nazivom „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“, uz podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona, pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije