Građanski aktivizam

Ovako izgleda gradilište HE Ulog na rijeci Neretvi

Eko akcija je objavila snimak kako ovih dana izgleda gradilište HE Ulog ra rijeci Neretvi, općina Kalinovik.

HE Ulog je predviđena kao akumulaciono-derivaciona hidroelektrana sa sljedećim glavnim tehničkim karakteristikama:
– Lučna brana ukupne visine 53 m.
– Dovodno-derivacioni tunel i cjevovovod pod pritiskom ukupne dužine 2758 m
– Instalisani protok od 35 m³/s.
– Mašinska zgrada sa dva proizvodna agregata ukupne instalisane snage 35 MW i mali agregat od 176 kW na ispustu garantovanog ekološkog protoka.
– Akumulacija sa ukupnom korisnom zapreminom od 6,44 x 106 m³.
– Priključenje na elektroenergetsku mrežu BiH preko 110 kV prilkjučnog dalekovoda dužine 21 km.
– Planirana godišnja proizvodnja električne energije od 85.000 MWh.

Hidroelektrana Ulog na rijeci Neretvi trebala je biti završena 19. juna 2023. godine. Više puta prolongirana gradnja, zacrtana je za 20. decembar 2019. godine ali mašine su se upalile tek u ljeto naredne godine. Dozvolu za gradnju izdalo je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Koncesiju na 30 godina za gradnju je dobila firma “EFT” čiji je vlasnik Vuk Hamović, najveći trgovac električnom energijom u regiji, koji ima dvije kompanije u Republici Srpskoj. U međuvremenu, bez usvojenog Izvještaja u Vladi RS-a, koncesija je produžena na 50 godina.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije