OznakaMemorijalni centar Srebrenica

Srebrenica kao živi istorijski udžbenik

Škola za mlade Srebrenica okupila je 50 mladih iz BiH, regiona i svijeta. U sklopu programa našla se i studijska posjeta posvećena opsadi Sarajeva, razgovori...

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije